**** Svi tjedni svete 2018. godine  ****

 

KRŠTENJE GOSPODINOVO

(7. siječnja)

 

 

PONEDJELJAK (08. 01.) Severin

ŽUPNI DVOR u 16,00 SASTANAK MINISTRANATA I ČITAČA

PASTORALNI CENTAR u 18,00 SUSRET PJEVAČA ŽUPE

 

UTORAK (09. 01.) Hadrijan

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VKatarina Babić, (30) Marija Jurčec, (30) Katarina Glavak (30) (T-Č)

 

SRIJEDA (10. 01.) Agaton

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VLeonard Setnik, g. (DH)

 

ČETVRTAK (11. 01.) Honorat

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VPetar,g., Milka Kolarić,Vid i Marija Grabrović

 

PETAK (12. 01.) Ernest

HODOŠAN u 17,00 VJelena, Lovro Branilović, Nikola Mesarić, Štefanija, Ivan Matas (H-Č)

 

SUBOTA (13. 01.) Hilarije

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VKatarina,g., Valent, Branko Jalšovec (DH)

ŽUPNA CRKVA u 15,00 ZLATNI PIR: Josip i Nada Horvat (P)

 

NEDJELJA (14. 01.) 02. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VKatarina,g., Matija Lovrenčić, roditelji, Stjepan   Sabol (P-MS)

HODOŠAN u 9,30 VIvan Kovačić,g, Josip Vadlja i roditelji (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA