**** Svi tjedni svete 2018. godine  ****

 

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

(18. veljače)

 

 

PONEDJELJAK (19. 02.) Konrad

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VNadica Šimunić (30) (P)

 

UTORAK (20. 02.) Leon

HODOŠAN u 17,00 VAna Janković (30) (H)

 

SRIJEDA (21. 02.) Petar Damjanski

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VMarija Vagaj (30) (Č)

ŽUPNI DVOR u 18,00 EKONOMSKO VIJEĆE ŽUPE

 

ČETVRTAK (22. 02) Katedra Sv. Petra (Kleč. Dekanovec)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VStjepan Šipuš (30) (SJ)

 

PETAK (23. 02.) Polikarp

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 VVladimir Jalšovec,g, roditelji

                                                                      Jalšovec i Horvat (H)

PASTORALNI CENTAR u 19,00 SASTANAK SVETA ZEMLJA

 

SUBOTA (24. 02.) Montan

PASTORALNI CENTAR u 9,00 VJERONAUK: Firmanici

PASTORALNI CENTAR u 10,00 VJERONAUK: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 VRuža Odok (ČK)

 

NEDJELJA (25. 02.) DRUGA KORIZMENA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VSofija Vidović i obitelj (Č)

HODOŠAN u 9,30 VKatarina, Štefica Čemerika, g. (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT (Roditelji, djeca 4.-6. razreda)