**** Svi tjedni svete 2018. godine  ****

 

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

(4. ožujka)

 

PONEDJELJAK (05. 03.) Euzebije

NEMA MISE U ŽUPI

 

UTORAK (06. 03.) Marcijan

NEMA MISE U ŽUPI

 

SRIJEDA (07. 03.) Perpetua i Felicita

NEMA MISE U ŽUPI

 

 

ČETVRTAK (08. 03.) Ivan od Boga

NEMA MISE U ŽUPI

 

PETAK (09. 03.) Franciska Rimska

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

 

SUBOTA (10. 03.) Emilijan

NEMA MISE U ŽUPI

 

NEDJELJA (11. 03.) ČETVRTA KORIZMENA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VNikola, Agneza, Đuro, Monika Baranašić, braća

HODOŠAN u 9,30 VLovro Baranašić i rod., Marija, Franjo Branilović

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT (Roditelji, djeca 7. i 8. razreda)