**** Svi tjedni svete 2018. godine  ****

 

DRUGA USKRSNA NEDJELJA

(8. travnja)

 

PONEDJELJAK (09. 04.) BLAGOVIJEST (umjesto 25. 03.)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VDragutin Klobučarić (30) (T)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VAna Mihalec, sprovodna

 

UTORAK (10. 04.) Mihovil

HODOŠAN u 18,00 VValent Vlahek, Josip, rod., Ljubomir Jurčec, rod., ob. Mihocek i Habuš (H-Č)

 

SRIJEDA (11. 04.) Stanislav

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VIvan, Matilda Jurčec, Agneza Hađikan, obitelj (DH)

 

ČETVRTAK (12. 04.) Sofija

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VRozina i  Stjepan Stanković, g. (T), Pavao Vagaj (30) (Č) 

 

PETAK (13. 04.) Martin I

ŽUPNA CRKVA u 15,30 VJERONAUK: Prvopričesnici

HODOŠAN u 18,00 VRoditelji Maks, Marija Novak (H)

 

SUBOTA (14. 04.) Valerijan

ŽUPNA CRKVA u 9,00 VJERONAUK: Firmanici

HODOŠAN u 17,00 Vjenčanje: Nikola Radović i Martina Pandur

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VJosip,g., Marija Kocijan, rod.,Tatjana Furdi

Krštenje: Petra Jasnić (SJ), Fran Dodlek (SJ), Erik Hatlak (DP)

 

NEDJELJA (15. 04.) TREĆA USKRSNA NEDJELJA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VDamir,g., Stjepan Kolarić (Č)

HODOŠAN u 9,00 VMartin Vadlja, g., roditelji, roditelji Branilović, braća i sestre (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA MISA (Roditeljski Firmanici)