**** Svi tjedni svete 2018. godine  ****

 

TREĆA USKRSNA NEDJELJA

(15. travnja)

 

 

PONEDJELJAK (16. 04.) Benedikt

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (17. 04.) Šimun

HODOŠAN u 18,00 VVladimir Granatir, g. (H)

 

SRIJEDA (18. 04.) Apolonije

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VMarija,g., Rudolf Zadravec (SJ)

ŽUPNI DVOR u 19,00 EKONOMSKO VIJEĆE ŽUPE

 

ČETVRTAK (19. 04.) Marta

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VOb. Cerovec, Blažinčić, braća (SJ)

 

PETAK (20. 04.) Marcijan

ŽUPNA CRKVA u 15,30 VJERONAUK: Prvopričesnici

HODOŠAN u 17,00 VStjepan, Dragica Čavlek (H)

 

SUBOTA (21. 04.) Anzelmo

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VLeonard,g., Đuro, Jelena Ivković (DP), Viktorija

                                           Mavrin (30), (T), Ljubica Srpak (30) (P)

ŽUPNA CRKVA u 9,00 VJERONAUK: Firmanici

 

NEDJELJA (22. 04.) NEDJELJA DOBROG PASTIRA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VAnđelko,Katarina,Franjo Bađari,Stjepan Kolenko

HODOŠAN u 9,00 VMarija, Ivan, Marija Markač (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA