**** Svi tjedni svete 2018. godine  ****

 

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA

(22. travnja)

 

PONEDJELJAK (23. 04.) SVETI JURAJ - ZAŠTITNIK

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VFranjo Novak,g. (SJ)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 SVEČANA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 18,00 MISA I ZAVRŠETAK PROŠTENJA

 

UTORAK (24. 04.) Fidel

HODOŠAN u 18,00 VAgneza, Andrija Purić, Ana, Petar Pandur, obitelj

                                     Zorko (H)

ŽUPNA CRKVA u 19,00 SUSRET FIRMANIKA I DJELITELJA

 

SRIJEDA (25. 04.) Marko Evanđelista (Klečanje D. Vidovec)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VJulijana, Mijo Fajić, Ana, Stjepan Preksavec, ob.

                                              Kolar, Rojko, Radojčić (SJ)

 

ČETVRTAK (26. 04.) Kleto

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VAntun, g., Marija Kivač (Č)

 

PETAK (27. 04.) Ozana Kotorska

ŽUPNA CRKVA u 15,30 VJERONAUK: Prvopričesnici

HODOŠAN u 18,00 VJuraj, g., Ana Janković, roditelji Mesarić, Dragutin

                                     Blagus (30) i roditelji (H)

ŽUPNA CRKVA u 19,00 ISPOVIJED: Firmanika, Kumova, Roditelja

 

SUBOTA (28. 04.) Petar Chanel

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VMario Čemerika,g.,Florijan, Jelena Mesarić, Katarina

                                            Mlinarić, Andrija Kočiš (P-G)

ŽUPNA CRKVA u 13,30 Krštenje: Mark Mojaš (ZG-H)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 MISA SVETE POTVRDE U ŽUPI

 

NEDJELJA (29. 04.) PETA USKRSNA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VIvan Vidović,g., obitelj (DH)

HODOŠAN u 9,00 VGregor, Franjo Blagus (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA MISA (Roditeljski Prvopričesnici)