**** Svi tjedni svete 2018. godine  ****

 

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA

(6. svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (07. 05.) Dujam (Sastanak Varaždin)

TURČIŠĆE u 18,00 Misa i Svibanjska pobožnost

PALINOVEC u 19,00 VPredrag Vlahek (T) (Vatrogasci)

 

UTORAK (08. 05.) Marija Posrednica

DONJI HRAŠĆAN u 18,00 Misa i Svibanjska pobožnost

HODOŠAN u 19,00 VMarija, Leonard, Marija Blagus (H)

 

SRIJEDA (09. 05.) Pahomije

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VBarbara Žanr,g., Ivan, Agneza, Gabriel Mikloška, Ana Mihalec (30) (DH-T)

DONJI PUSTAKOVEC u 19,00 VIvan i Milica Kos (DP)

 

ČETVRTAK (10. 05.) UZAŠAŠĆE-SPASOVO Svetkovina

ŽUPNA CRKVA u 15,30 VJERONAUK: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VIvan Kolarić,g.,Tomo i Rozalija Kolarić, Kata  Babić (DH-T)

ČEHOVEC u 19,00 VIvan, Jelena,g., Karol, Andrija, Juraj Kramar, Josip, Purić (Č)

 

PETAK (11. 05.) Mamerto

HODOŠAN u 17,00 VMagdalena Zrna,g., Josip Vuk, ob. (H)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 ISPOVIJED: PRVOPRIČESNICI, Roditelji…

 

SUBOTA (12. 05.) Leopold Mandić

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VStjepan, Edvard, Amalija Branilović, Ivan, Terezija, Jakob, Julija Koprivec (DH)

ŽUPNA CRKVA u 8,30 Krštenje: Biserka Oršoš iz Palinovca

 

NEDJELJA (13. 05.) SEDMA USKRSNA

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VObitelj Slaviček (DP)

HODOŠAN u 8,30 VDragutin, Marija, Ivan Sabol (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 MISA I PRVA SVETA PRIČEST