**** Svi tjedni svete 2018. godine  ****

 

DUHOVI

(20. svibnja)

 

 

PONEDJELJAK (21. 05.) BDM Majka Crkve

TURČIŠĆE u 18,00 Misa i Svibanjska pobonost

PALINOVEC u 19,00 VOb. Sabol, Kolac, Marija Lončarić (30)

 

UTORAK (22. 05.) Jelena Križarica

DONJI HRAŠĆAN u 18,00 Misa i Svibanjska pobonost

HODOŠAN u 19,00 VĐuro, Terezija Vlahek, Josip Vidović (H)

 

SRIJEDA (23. 05.) Željko

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VAntun Jesenović,g., rod., Ružica, Milan Kovač, Melko Janković (30) (DH-D-T)

DONJI PUSTAKOVEC u 19,00 VJelena,g., Leonard, Đuro Ivković

 

ČETVRTAK (24. 05.) Marija Pomoćnica

ČEHOVEC u 18,00 VPavao Vagaj i obitelj Vagaj, obitelj Pintarić, Dragutin Sinković-Gašparić (30) (Č)

 

PETAK (25. 05.) Beda Časni

HODOŠAN u 19,00 VŽeljko, Đurđica Jurčan, roditelji, Katarina i Leonard Naranđa (H)

 

SUBOTA (26. 05.) Filip Neri

ŽUPNA CRKVA u 15,00 Vjenčanje: Nikola Nikčević i Claudia Brus

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Vjenčanje: Dominik Tomašić i Mirna Halić

 

NEDJELJA (27. 05.) PRESVETO TROJSTVO-PALINOVEC

PALINOVEC u 7,30 VOb. Horvat, Marciuš, Košak (P)

ŽUPNA CRKVA u 9,00 VJosip Vuk i rod., rod. Kramar (Č)

PALINOVEC u 11,00 SVEČANA SVETA MISA

PALINOVEC u 15,00 Večernjica i Blagoslov