**** Svi tjedni svete 2018. godine  ****

 

10. NEDJELJA KROZ GODINU

(10. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (11. 06.) Barnaba

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VAntonija,g., Andrija, Alojz Koprivec (P)

 

UTORAK (12. 06.) Ivan Fakundo

HODOŠAN u 19,00 VNikola, Katarina Dominić, Ivan i Klara Mikloška, brat Stjepan (H)

 

SRIJEDA (13. 06.) Antun Padovanski

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VIvan Mesarek, ob. Mesarek (P)

 

ČETVRTAK (14. 06.) Rufin

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VJosip,g.,Justina, Josip Sabol, obitelj Žarković, Vitez (P)

 

PETAK (15. 06.) Vid

HODOŠAN u 19,00 VIvan, Jelena Purić, Mirko Bukovina (H)

 

SUBOTA (16. 06.) Franjo Regis

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Vjenčanje:Nikola Dodlek i Danijela Zadravec

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VJosip Pavlic, Marija, Antun Jurčec (DH)

 

NEDJELJA (17. 06.) 11. K.G. (Proštenje: D.Vidovec i Dekanovec)

HODOŠAN u 8,00 VIvan i Doroteja Šupljika, Stjepan i Antonija Vadlja, braća (H) 

ŽUPNA CRKVA u 9,30 VElizabeta, Rudolf Zadravec (DH)

NA MISI ZAHVALA ZA ŠKOLSKU GODINU