**** Svi tjedni svete 2018. godine  ****

 

18. NEDJELJA KROZ GODINU

(5. kolovoza)

 

 

PONEDJELJAK (06. 08.) Preobraženje Gospodnje

ŽUPNA CRKVA u 7,30 VIvan,g, Vid, Franciska Zadravec, Dragutin, Katarina Frančić, Gabrijel Jančec (30) (DP-SJ-T)

 

UTORAK (07. 08.) Siksto

HODOŠAN u 19,00 VIgnac i Eva Pintar i roditelji (H)

 

SRIJEDA (08. 08.) Dominik

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VIvan Blagus, obitelj Zelenić (DP)

 

ČETVRTAK (09. 08.) Terezija Benedikta od Križa

ŽUPNA CRKVA u 19,00 VObitelj Branilović i Andročec (SJ)

 

PETAK (10. 08.) Lovro (Proštenje Cirkovljan)

HODOŠAN u 19,00 VMijo i Milka Naranđa, g., rod. Naranđa (H)

 

SUBOTA (11. 08.) Klara

CIJELA ŽUPA u 5,30 HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Vjenčanje: Marko Farkaš i Karla Barić

ŽUPNA CRKVA u 18,00 VAntun i Radmila Hatlak (T)

 

NEDJELJA (12. 08.) 19. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 7,30 SVETA MISA

1.VMarijan,g, Stjepan Kovačić, ob., Marija, Stjepan Markulija (SJ)

2.VKatarina,g., Đuro, Jelena Horvat (DP)

HODOŠAN u 9,00 VMarija Vlahek, Antun, Terezija Matošić (H)

ŽUPNA CRKVA u 10,30 ŽUPNA SVETA MISA