Pilovi i poklonci (raspela) u Čehovcu

Sveti Ivan Nepomuk – zaštitnik od voda

(sjeverni dio naselja)

 

Sveta Obitelj

(centar naselja)

Ovo je slika prije obnove

Reportaža o obnovi i posvećenju pila

Raspelo prema Gomili

(polja na zapadnoj strani sela)

Pil Isus svijeta premišljava

(južni dio naselja)