Pilovi i poklonci u Hodošanu

Skica za povijest

Zadnja verzija teksta pisana je 1. kolovoza 2014. godine

 

1. Poklonac Presvetog Trojstva

Podignut je 1834. godine. Izgrađen je u obliku otvorene kapelice, otvorene sa tri strane. Na zabatu je mramorna ploča s tekstom: „Sagradili vjernici Hodošana godine 1834.

Nastao je 1852. godine a obnovljen je 1992. godine, (konačno 1995). Vrijedno umjetničko ostvarenje. Pil je visok preko 4 metra i djeluje vrlo impresivno

 .

 

 

 

Na slici je detalj obnove pila. Za sve novine fotografirao Ivan Barić.

 

I fotke s obnove u srpnju 2014. godine

 

2. Pil Bezgrešne Djevice Marije

 

 

Nalazi se na južnom ulazu u selo. Godine 1914. dala ga je postaviti Jela Dolenec. Na crnoj mramornoj ploči piše:“Kraljice bez grijeha začeta, moli Boga za nas“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalji uređenja "trokuta" kod pila Bezgrešne Djevice Marije. Za novine tada snimao Ivan Barić

 

 

 

3. Raspelo (raskršće prema Goričanu

      

Postavljeno je 1911. godine. Obnovljeno je i dobro održavano. Nalazi se na istočnom izlazu iz sela u pravcu Goričana. Tekst na ploči glasi: „Na diku Božju postavlen od Markacs Stefana i supruge Goricsanec Katalene 1911.“

 

 

4. Raspelo (izlaz prema Mađarskoj)

 

 

Postavljeno je 1902. godine.

Nedavno je temeljito obnovljeno a nalazi se na sjeveroistočnom izlazu iz sela prema granici s Mađarskom.

 

5. Raspelo na groblju

 

Od 1887. godine Hodošan ima svoje groblje

6. Raspelo (križanje na kraju Škiolske ulice)

***obrada***

 

povratak na stranicu Hodošana

            Izvori:

Juraj Kolarić Sveti Juraj u Trnju (Međimurje), ŽU Sveti Juraj u Trnju i KS, Zagreb, 1984.

Vlč. Darko Kelemenić, dopune

® fotografija i obrada: Ivan Barić

Tekst je i dalje otvoren za sve nadopune i ispravke