Arhiva župe Sveti Juraj u Trnju

 

Sakrament svete potvrde - godina 2013.

 

 

 

 

 

Subota, 27. travnja 2013., Župna crkva u 17,00 sati

Djelitelj: Mons. Antun Perčić, kancelar

Župna priprema: Župnik i vjeroučiteljica Valerija Štampar

Br.

Ime i Prezime

Roditelji

Adresa

Škola

1.

Dina Baranašić

Božo i Mirjana

Palinovec 239

Hodošan

2.

Karlo Baranašić

Kristijan i Marta

Hodošan, Vinogr. 17

Hodošan

3.

Nino Baranašić

Dragan i Andreja

Turčišće 71

Domašinec

4.

Kevin Bašnec

Danijel i Mihaela

Hodošan, B. Radić 61

Hodošan

5.

Ana Bister

Đuro i Jadranka

Palinovec 249

Hodošan

6.

Marta Blagus

Ivica i Ana

Hodošan, B. Radić 24

Hodošan

7.

Josip Cerovec

Marijan i Kristina

Donji Hrašćan 152

Hodošan

8.

Irena Čemerika

Miljenko i Anđelka

Palinovec 46

Hodošan

9.

Lara Čemerika

Josip i Nevenka

Palinovec 147

Hodošan

10.

Danijela Katarina

Dominić

Damir i Darinka

Hodošan, Glavna 12

Hodošan

11.

Mario Furdi

Josip i Vera

Hodošan, Glavna 56

Hodošan

12.

Matija Gosarić

Dražen i Mirjana

Hodošan, Prvom. 19

Hodošan

13.

Nikola Grabant

Josip i Ana

Čehovec 97

Prelog

14.

Petar Hegeduš

Ivan i Marija

Čehovec 10

Prelog

15.

Anela Ilijaš

Anđelko i Irina

Čehovec 120/1

Prelog

16.

Ana Jančec

Franjo i Sanja

Palinovec 162

Hodošan

17.

Sandro Kerovec

Saša i Andreja

Palinovec 41

Hodošan

18.

Filip Klobučarić

Dražen i Danijela

Palinovec 124

Hodošan

19.

Marija Kolarić

Anđelko i Mirjana

Donji Hrašćan 155

Hodošan

20.

Luka Krampač

Josip i Verica

Hodošan, Glavna 48

Hodošan

21.

Martina Kuhanec

Josip i Jasminka

Godošan, Cvjetna 4

Hodošan

22.

Mateja Mate

Mladen i Renata

Hodošan, Cvjetna 29

Hodošan

23.

Petra Mesarek

Vlado i Ruža

Palinovec 25

Hodošan

24.

Dino Mezga

Ivan i Draženka

Turčišće 147

Domašinec

25.

Tajana Mirić

Valent i Anica

Hodošan, Čakovečka 3

D. Kraljev.

26.

Tamara Mitić

Boban i Sanja

Turčišće 196

Domašinec

27.

Lorena Novaković

Aleksander i Mirjana

Turčišće 173

Domašinec

28.

Ines Oreški

Miroslav i Marija

Palinovec 15

Hodošan

29.

Patricija Pankasz

Branko i Nevenka

Donji Pustakovec 35

Hodošan

30.

Dajana Sabol

Darko i Anita

Palinovec 152

Hodošan

31.

Sandro Sabol

Davor i Tanja

Palinovec 168

Hodošan

32.

Dennis Smolek

Alen i Tanja

Hodošan, V. Gaj 25

Hodošan

33.

Filip Smolek

Slavko i Danica

Hodošan,P. Boraca 34

Hodošan

34.

Viktor Srpak

Tomislav i Ljubica

Palinovec 194

Hodošan

35.

Vanja Strahija

Draga Strahija

Donji Pustakovec 92a

Hodošan

36.

Luka Strnišćak

Siniša i Andreja

Čehovec 6a

Prelog

37.

Ines Štih

Ladislav i Mirjana

Turčišće 80a

Domašinec

38.

Julia Švec

Zlatko i Valentina

Donji Hrašćan 18

Hodošan

39.

Emil Tizaj

Josip i Nevenka

Čehovec 92

Prelog

40.

Goran Vuk

Mladen i Blaženka

Hodošan, Prvom. 15

Hodoan

41.

Leon Zadravec

Alen i Mirjana

Turčišće 85

Domašinec

42.

Nikolina Zrna

Damir i Andrijana

Donji Hrašćan 134

Hodošan