Radna akcija Ekonomskog vijeća

5. ožujka 2016. godine

Ekonomsko vijeće Župe Sveti Juraj u Trnju u napornoj akciji uklonilo je najveći dio 15 godina starog voćnjaka kod Župnog dvora. Na slici je Zupni dvor u siječnju 2003. godine prije sadnje voćnjaka.

...i druge fotografije...

Nakon oranja i izravnavanja do jeseni tu će biti travnjak. Prema riječima župnika vlč. Darka Kelemenića u jesen se na tom mjestu sadi novi voćnjak starih sorti (manje sadnica s većim razmakom).