Sakrament krštenja - godina 2020.

 

 

Sakrament krštenja obavlja se najčešće u Župnoj crkvi Svetog Jurja Mučenika.

U hitnim slučajevima krštenje se obavlja u mjestu rođenja, bolnici i slično, a krstitelj može biti svaka punoljetna krštena osoba.

 

Želite li o krštenju saznati sve pritisnite ovdje!

 

 

Najavljena krštenja:  

 

R.br.

Datum

Sat

Mjesto

Ime

Prezime

Roditelji

Mjesto

8.              
9.              

 

 

Obavljena krštenja:

 

 

R.br.

Datum

Sat

Mjesto

Ime

Prezime

Roditelji

Mjesto

1. 18.01. 17,00 Župna crkva Fran Kovač sin Kreše i Maje Kovač Mihovljan, I.G. Kovačića 37
2. 25.01. 17,00 Župna crkva Fran Pintar sin Daria Pintara i Dajane Marodi Palinovec 163
3. 26.01. 11,00 Župna crkva Matej Horvat sin Mihaela i Lane Horvat D. Pustakovec 4
4. 09.02. 17,00 Župna crkva Greta Damjanović kći Denija i Marije Damjanović Čehovec 199
5. 15. 02 17,00 Župna crkva Abel Cirkvenčić sin Saše i Petre Cirkvenčić Hodošan, P. Boraca 48
6. 15. 02 17,00 Župna crkva Teo Lesar sin Filipa i Katarine Lesar Brezje 9
7.  22. 02 17,00 Župna crkva Lovro Kinderić sin Miljenka i Marije Kinderić D. Hrašćan 28