Sakrament Svete potvrde - godina 2019.

 

 

Sakrament Svete potvrde primaju svake godine svi učenici 8. razreda iz matične Osnovne škole  Hodošan,  polaznici 8. razreda OŠ Prelog iz Čehovca i 8 razreda OŠ Domašinec iz Turčišća

 

Želite li o Svetoj potvrdi saznati sve pritisnite ovdje!

 

 

Subota, 27. travnja 2019., Župna crkva u 17,00 sati

Djelitelj: Preč. Mirko Horvatić, delegat

Župna priprema: Župnik i vjeroučiteljica Valerija Štampar

Broj*

Ime i Prezime**

Adresa***

1.

Antonio Andročec

Čehovec 86

2.

Nika Bermanec

Donji Pustakovec 8

3.

Nino Blagus

Hodošan, Glavna 11

4.

Ilija Blažeka

Čehovec 109

5.

Andrija Borović

Donji Pustakovec 77

6.

Anja Čanadi

Donji Pustakovec 72

7.

Gabrijel Drk

Donji Hrašćan 5

8.

Lana Fajić

Sveti Juraj u Trnju 76

9.

Larisa Goldberg

Donji Pustakovec 39

10.

Anja Goričanec

Turčišće 59

11.

Lea Goričanec

Turčišće 59

12.

Sara Herman

Donji Pustakovec 113

13.

Renato Horvat

Čehovec 207

14.

Sara Jesenović

Donji Hrašćan 146

15.

Zdenka Juras

Palinovec 94

16.

Lea Jurčec

Hodošan, Vukov gaj 21

17.

Josip Kolonić

Sveti Juraj u Trnju 100

18.

Dino Kontrec

Hodošan, B. Radića 12

19.

Leonard Kovač

Hodošan, B. Radića 5

20.

Karlo Kovačić

Donji Pustakovec 120

21.

Matija Mesarić

Palinovec 242

22.

Noa Panić

Donji Pustakovec 51

23.

William Pankas

Donji Hrašćan 104

24.

Luka Pozderec

Donji Hrašćan 71

25.

Marija Purić

Čehovec 126

26.

Jan Strahija

Hodošan, Vukov gaj 27

27.

Arijana Strnišćak

Čehovec 6a

28.

Andreas Tomašić

Palinovec 130

29.

Luka Tomašić

Palinovec 225

30.

Jelena Tot

Sveti Juraj u Trnju 50

31.

Lucijan Tot

Turčišće 73

32.

Lana Udovičić

Donji Pustakovec 13

33.

Timo Vlahek

Hodošan, Glavna 14/1

34.

Nadja Vuk

Hodošan, Vinogradska 3

35.

Marsel Vuk

Turčišće 162

36.

Patrik Zrna

Sveti Juraj u Trnju 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** u skladu s GDPR-om za objavu ovih podataka imamo pisanu suglasnost roditelja.

Zaštita osobnih podataka ustavna je kategorija kojima je svakom građaninu u okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena zaštita osobnih podataka, njihove sigurnosti i tajnosti, a bez privole ispitanika osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti samo  uz uvjete određene zakonom (Članak 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka NN, br.103./03.).