Sakrament prve pričesti - godina 2019.

 

 

Sakrament Prve Svete pričesti primaju svi učenici III. razreda iz matične Osnovne škole  Hodošan, Područne škole Sveti Juraj u Trnju, Područne škole Palinovec, Područne škole Turčišće i polaznici III. razreda OŠ Prelog iz Čehovca

 

Želite li o euharistiji (Misi i Svetoj pričesti saznati više, kliknite ovdje...

 

 

Djelitelj: Darko Kelemenić, župnik        

Župna priprema: Župnik i vjeroučiteljica Valerija Štampar

Nedjelja, 12. svibnja 2019., Župna crkva u 10,30 sati

Broj*

Ime i Prezime**

Adresa***

1.

Borna Balent

Hodošan, B. Radića 60

2.

Hana Branilović

Donji Hrašćan 154

3.

Nela Branilović

Hodošan, B. Radića 74

4.

Samuel Furdi

Hodošan, Vinogradska 22

5.

Mija Horvat

Palinovec 90

6.

Tia Hruška

Hodošan, Prvomajska 43

7.

Leon Ignac

Palinovec 88

8.

Marijana Ignac

Turčišće 165

9.

Monika Ignac

Palinovec 151

10.

Filip Jurčec

Čehovec 105e

11.

Marko Kanižaj

Sveti Juraj u Trnju 111

12.

Tena Kerovec

Donji Hrašćan 38

13.

Matija Levačić

Palinovec 245

14.

Melanny Mirić

Hodošan, Čakovečka 3

15.

Nika Naranđa

Hodošan, B. Radića 17

16.

Severina Oršoš

Palinovec 8

17.

Simon Pandur

Hodošan, Vukov gaj 22

18.

Nika Rošanić

Donji Hrašćan 32 b

19.

Lorena Šupljika

Hodošan, Glavna 50

20.

Sebastian Švenda

Hodošan, Cvjetna 13

21.

Filip Tretnjak

Hodošan, Grobljanska 7

22.

Leona Vidović

Hodošan, Uska 1

23.

Matija Vidović

Donji Hrašćan 53

24.

Lorena Vlahek

Palinovec 92

25.

Neven Vuk

Donji Hrašćan 35

26.

Mia Zelenić

Hodošan, Vinogradska 14

27.

Sven Zrna

Donji Hrašćan 97

 

*** u skladu s GDPR-om za objavu ovih podataka imamo pisanu suglasnost roditelja.

Zaštita osobnih podataka ustavna je kategorija kojima je svakom građaninu u okviru zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena zaštita osobnih podataka, njihove sigurnosti i tajnosti, a bez privole ispitanika osobni podaci mogu se prikupljati, obrađivati i koristiti samo  uz uvjete određene zakonom (Članak 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka NN, br.103./03.).