Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2021.

 

 

!! Posebna napomena !!

Točan datum i vrijeme sprovoda objavljuju se u tablicama  nakon sprovoda.

nema sprovoda

 

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Katarina Koštrbanj Kovačić 1926. D. Pustakovec 83 02.01.21. 05.01.21. 13,30 Župno groblje

2.

Magdalena Sabol Lovrenčić 1926. Palinovec 38 05.01.21. 06.01.21. 13,30 Župno groblje

3.

Evica Sabolek Kolonić 1930. Turčišće 139 07.01.21. 08.01.21. 13,30 Župno groblje

4.

Dragica Krčmar Čanadi 1931. Turčišće 188 08.01.21. 09.01.21. 13,30 Župno groblje

5.

Jelena Dolenec Sanjković 1948. Turčišće 81. 12.01.21. 13.01.21. 13,30 Župno groblje
6. Ljubica Jančec Vranović 1936. Turčišće 145 13.01.21. 15.01.21. 13,30 Župno groblje
7. Milka Horvat Kramar 1944. Palinovec 76 15.01.21. 16.01.21. 13,30 Župno groblje
8. Dragutin Dolenec - 1935. Palinovec 187 17.01.21. 19.01.21. 13,30 Župno groblje
9. Kata Kolarić Vadlja 1941. D. Hrašćan 151 19.01.21. 20.01.21. 13,30 Župno groblje
10.                

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

              Mjesno groblje Hodošan

2.

              Mjesno groblje Hodošan

3.

              Mjesno groblje Hodošan

4.

              Mjesno groblje Hodošan

5.

              Mjesno groblje Hodošan

 

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.

               
3.                
                 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.