Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2020.

 

nema sprovoda

 

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Dragutin Barić - 1954. D. Hrašćan 123, 05.01.20. 09.01.20. 14,00 Župno groblje

2.

Dragutin Strahija - 1942. D. Pustakovec 73 15.01.20. 17.01.20. 14,00 Župno groblje

3.

Martin Hegeduš - 1930. D. Hrašćan 34 25.01.20. 26.01.20. 14,00 Župno groblje

4.

5.

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Tomo Kolarić - 1931. Hodošan, B. Radić 39 04.01.20. 05.01.20. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

2.

Florijan Hertarić - 1926. Hodošan, Glavna 53 20.01.20. 21.01.20. 13,30 Mjesno groblje Hodošan

3.

               
4.                
5.                

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

2.

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.