Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2019.

 

nema sprovoda

Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Pavao Meglić - 1938. D. Pustakovec 8, 09.01.19., 11.01.19. 14,00 Župno groblje

2.

Marija Zrna Baranašić 1932. D. Hrašćan 84 14.01.19. 15.01.19. 14,00 Župno groblje

3.

Antun Čemerika - 1932. Palinovcec 147 27.01.19. 29.01.19. 14,30 Župno groblje

4.

Franjo Koprivec - 1953. D. Hrašćan 19 26.01.19. 27.01.19. 14,30 Župno groblje

5.

Dragutin Mavrin - 1931. Turčišće 106 02.02.19. 04.02.19. 14,00 Župno groblje
6. Ivan Kramar - 1949. D. Pustakovec 105 15.02.19. 16.02.19. 14,00 Župno groblje
7. Cecilija Hađikan Ivković 1927. D. Hrašćan 78  16.02.19. 18.02.19. 14,00 Župno groblje
8. Robert Pankasz   1996. D. Pustakovec 35 19.02.19. 21.02.19. 15,00 Župno groblje
9. Mladen Habuš - 1968. Palinovec 216 25.01.19. 26.02.19. 14,00 Župno groblje
10. Nada Horvatić Zadravec 1963. Sveti Juraj u Trnju 26 03.03.19. 04.03.19. 15,00 Župno groblje
11. Franjo Baranašić - 1933. Palinovec 237 23.03.19. 24.03.19 14,00 Župno groblje
12. Terezija Vuk Kramar 1935. Čehovec 59 25.03.19. 27.03.19. 14,30 Župno groblje
13. Milka Novak Sirc 1951. Turčišće 88 29.03.19. 30.03.19. 15,00 Župno groblje
14. Tomo Strahija - 1941. D. Pustakovec 9 14.04.19. 16.04.19. 15,00 Župno groblje

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Angela Naranđa Purić 1933. Hodošan, Čakovečka 18 03.01.19. 05.01.19. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

2.

Veronika Kolarić Mihoci 1938. Hodošan 09.01.19. 11.01.19. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

3.

Franciška Pintar Magdalenić 1933. Hodošan, Glavna 45 01.02.19. 02.02.19. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
4. Ivan Kuhanec - 1952. Hodošan, P. Boraca 11 12.02.19. 15.02.19. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
5. Terezija Pandur Blagus 1938. Hodošan, Glavna 75, 01.04.19. 02.04.19. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
6. Terezija Baranašić Horvat 1928. Hodošan, Zlatoljska 3 16.04.19. 18.04.19. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.

               

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.