Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2019.

 

Rajko Pintarić, rođen 1985. godine, iz Hodošana, Glavna 54., umro 12.11.19.,

sprovod 14.11.19. u 14,30 u Hodošanu

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Pavao Meglić - 1938. D. Pustakovec 8, 09.01.19., 11.01.19. 14,00 Župno groblje

2.

Marija Zrna Baranašić 1932. D. Hrašćan 84 14.01.19. 15.01.19. 14,00 Župno groblje

3.

Antun Čemerika - 1932. Palinovcec 147 27.01.19. 29.01.19. 14,30 Župno groblje

4.

Franjo Koprivec - 1953. D. Hrašćan 19 26.01.19. 27.01.19. 14,30 Župno groblje

5.

Dragutin Mavrin - 1931. Turčišće 106 02.02.19. 04.02.19. 14,00 Župno groblje
6. Ivan Kramar - 1949. D. Pustakovec 105 15.02.19. 16.02.19. 14,00 Župno groblje
7. Cecilija Hađikan Ivković 1927. D. Hrašćan 78  16.02.19. 18.02.19. 14,00 Župno groblje
8. Robert Pankasz   1996. D. Pustakovec 35 19.02.19. 21.02.19. 15,00 Župno groblje
9. Mladen Habuš - 1968. Palinovec 216 25.01.19. 26.02.19. 14,00 Župno groblje
10. Nada Horvatić Zadravec 1963. Sveti Juraj u Trnju 26 03.03.19. 04.03.19. 15,00 Župno groblje
11. Franjo Baranašić - 1933. Palinovec 237 23.03.19. 24.03.19 14,00 Župno groblje
12. Terezija Vuk Kramar 1935. Čehovec 59 25.03.19. 27.03.19. 14,30 Župno groblje
13. Milka Novak Sirc 1951. Turčišće 88 29.03.19. 30.03.19. 15,00 Župno groblje
14. Tomo Strahija - 1941. D. Pustakovec 9 14.04.19. 16.04.19. 15,00 Župno groblje
15. Genoveva Setnik Barić 1921. D. Hrašćan 43 25.04.19. 26.04.19. 14,30 Župno groblje
16. Ivan Kukec - 1928. D. Hrašćan 28 26.04.19. 27.04.19. 14,00 Župno groblje
17. Katarina Patafta Kovač 1935. Turčišće 17 29.04.19. 30.04.19. 15,00 Župno groblje
18. Đuro Novak - 1960. D. Hrašćan 126 01.05.19. 03.05.19. 14,30 Župno groblje
19. Zdravko Krčmar - 1962. D. Hrašćan 68 10.05.19. 11.05.19. 14,00 Župno groblje
20. Marija Kuhanec Jurčan 1937. Čehovec 115 15.05.19. 16.05.19. 15,00 Župno groblje
21. Jela Mesarek   1940. Turčišće 151 16.05.19. 18.05.19. 13,30 Župno groblje
22. Josip Horvat - 1944. Palinovec 61 01.06.19. 02.06.19. 16,00 Župno groblje
23. Ana Habuš Patafta 1932. Čehovcec 145 07.06.19. 09.06.19. 14,00 Župno groblje
24. Blaž Jančec - 1922. Turčišće 183 14.06.19. 16.06.19. 14,00 Župno groblje
25. Josip Ivković - 1964. D. Hrašćan 125/1 23.07.19. 25.07.19. 16,00 Župno groblje
26. Nada Habuš Horvat 1956. Čehovec 117 15.08.19. 17.08.19. 15,00 Župno groblje
27. Marija Tišljarić Čanadi 1942. Palinovec 103 18.08.19. 20.08.19. 16,00 Župno groblje
28. Agneza Horvat Horvat 1943. Palinovca 97 24.08.19., 26.08.19. 15,30 Župno groblje
29. Dragutin Horvat - 1939. D. Hrašćan 90 13.09.19., 14.09.19. 14,30 Župno groblje
30. Stjepan Gudlin - 1938. D. Hrašćan 33 27.09.19., 29.09.19. 14,00 Župno groblje
31. Zvonimir Horvat - 1963. D. Hrašćan 90 12.10.19. 13.10.19. 14,00 Župno groblje

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Angela Naranđa Purić 1933. Hodošan, Čakovečka 18 03.01.19. 05.01.19. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

2.

Veronika Kolarić Mihoci 1938. Hodošan 09.01.19. 11.01.19. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

3.

Franciška Pintar Magdalenić 1933. Hodošan, Glavna 45 01.02.19. 02.02.19. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
4. Ivan Kuhanec - 1952. Hodošan, P. Boraca 11 12.02.19. 15.02.19. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
5. Terezija Pandur Blagus 1938. Hodošan, Glavna 75, 01.04.19. 02.04.19. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
6. Terezija Baranašić Horvat 1928. Hodošan, Zlatoljska 3 16.04.19. 18.04.19. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
7. Marija Kuhanec Sabol 1934. Hodošan, Glavna 10 29.04.19. 01.05.19. 14,30 Mjesno groblje Hodošan
8. Ivan Vlahek - 1923. Hodošan, B. Radića 57. 18.06.19. 19.06.19. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
9. Marija Pongrac Miler 1925. Hodošan, Glavna 77 16.07.19. 17.07.19. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
10. Katarina Hranjec, Gosarić 1925. Hodošan, Čakovečka 16. 04.08.19. 06.08.19. 16,00 Mjesno groblje Hodošan

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Genoveva Žerdin Kalšan  1933. Ljubljana, Polanškova 2 19.06.19., 22.06.19. 14,00 Mjesno groblje Hodošan 

2.

Dragutin Frančić - 1950. D. Kraljevec, Mlinska 32 12.07.19. 14.07.19. 14,00 Župno groblje
3. Marjan Sraga, - 1954. Čakovec, Travnik 2 31.07.19. 01.08.19. 15,00 Župno groblje

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Milan Tot - 1955. Sveti Juraj u Trnju 50 27.05.19. 31.05.19. 15,00 Dekanovec