Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2020.

 

nema sprovoda
 

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Dragutin Barić - 1954. D. Hrašćan 123, 05.01.20. 09.01.20. 14,00 Župno groblje

2.

Dragutin Strahija - 1942. D. Pustakovec 73 15.01.20. 17.01.20. 14,00 Župno groblje

3.

Martin Hegeduš - 1930. D. Hrašćan 34 25.01.20. 26.01.20. 14,00 Župno groblje

4.

Agneza Hađikan Hegeduš 1927. Čehovec 43 05.02.20. 06.02.20. 14,00 Župno groblje

5.

Kata Kolarić Barić 1938. D. Hrašćan 52 09.02.20. 10.02.20. 14,00 Župno groblje
6. Marija Švenda Blažeka 1938. D. Pustakovec 84 17.02.20. 18.02.20. 15,00 Župno groblje
7. Josip Švenda - 1953. Palinovec 199 24.02.20. 25.02.20. 14,30 Župno groblje
8. Agneza Tomašić Branilović 1943. Palinovec 98 27.02.20. 28.02.20. 15,00 Župno groblje
9. Ivan Pavlic - 1942. Čehovec 74 24.02.20. 27.02.20. 14,30 Župno groblje
10. Antun Remenar - 1927. Turčišće 90 16.03.20. 17.03.20. 14,30 Župno groblje
11. Milica Kramar Jeđud 1934. Čehovec 62 19.03.20. 20.03.20. 14,30 Župno groblje
12. Jelena Zrna Setnik 1950. D. Hrašćan 43

22.03.20.

24.03.20. 14,00 Župno groblje
13. Kata Tišljarić Koren 1938 Čehovec 52

30.03.20.

31.03.20. 13,30 Župno groblje
14. Josip Đuran - 1947. Palinovec 217 04.04.20. 06.04.20. 13,00 Župno groblje
15. Marija Patafta Peras 1933. Turčišće 63 10.05.20. 12.05.20. 14,00 Župno groblje
16. Franjo Vidović - 1946. D. Pustakovec 17 15.05.20. 17.05.20. 14,30 Župno groblje
17. Katica Talan Ivelić 1941. Palinovec 233 17.05.20. 19.05.20. 14,30 Župno groblje
18. Milka Pandur Markač 1945. Sveti Juraj u Trnju 73 02.06.20. 04.06.20. 15,00 Župno groblje
19. Jela Jurčec Stanković 1930. Turčišće 22 05.06.20. 06.06.20. 14,30 Župno groblje
20. Antun Vrbanec - 1930. Palinovec 34 28.06.20. 29.06.20. 15,00 Župno groblje
21. Franjo Stanković - 1927. Turčišće 194 09.07.20. 12.07.20. 14,00 Župno groblje
22. Slavko Jančec - 1933. Turčišće 145 28.07.20. 29.07.20. 16,00 Župno groblje
23. Barbara Baranašić Horvat 1925. Palinovec 82 29.07.20. 30.07.20. 16,00 Župno groblje
24. Ana Brisar Rodi 1938. D. Pustakovec 68 30.07.20. 31.07.20. 16,00 Župno groblje
25. Ivan Mihalec - 1940. Turčišće 124 31.08.20. 01.09.20. 15,00 Župno groblje
                 

 

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Tomo Kolarić - 1931. Hodošan, B. Radić 39 04.01.20. 05.01.20. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

2.

Florijan Hertarić - 1926. Hodošan, Glavna 53 20.01.20. 21.01.20. 13,30 Mjesno groblje Hodošan

3.

Stjepan Vuk - 1953. Hodošan, Glavna 52/1 06.03.20. 08.03.20. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

4.

Doroteja Barić Purić 1945. Hodošan, Vukov gaj 13 22.03.20. 24.03.20. 13,30 Mjesno groblje Hodošan

5.

Franjo Kovačić - 1931. Hodošan, B. Radić 44 10.04.20. 11.04.20. 13,30 Mjesno groblje Hodošan
6. Đuro Smolek - 1964. Hodošan, Glavna 45/2 26.04.20. 27.04.20. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
7. Antun Vlahek - 1945. Hodošan, P. Boraca 29 01.05.20. 03.05.20. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
8. Zvonimir Zrna - 1956. Hodošan, Čakovečka 10 05.06.20. 06.06.20. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
9. Stjepan Granatir - 1943. Hodošan, Vukov gaj 4 06.06.20. 07.06.20. 13,30 Mjesno groblje Hodošan
10. Katarina Vidović Purić 1940. Hodošan, Glavna 56 17.08.20. 18.08.20. 15,30 Mjesno groblje Hodošan
11. Marija Sabol Jug 1952. Hodošan, Glavna 75/2 28.08.20. 30.08.20. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
12. Mijo Kovač - 1933. Hodošan, Čakovečka 20 14.09.20. 16.09.20. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
                 

 

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Marija Adamić Lovrenčić 1949. Zagreb, Nehruov Trg 3 04.06.20. 07.06.20. 14,00 Župno groblje

2.

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Branko Vidović - 1951. Palinovec 183 08.08.20. 11.08.20. 16,00 Benkovec (Mala Subotica)

2.