Godina 2006.

Umrli i kršćanski pokopani  na našim grobljima

 

Župno groblje - Groblje Hodošan - ostali sprovodi

 

Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

 

 

Redni

broj

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Godina

rođenja

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat sprovoda

Groblje

                 

1.

Mara Herman Srpak 1920. Donji Pustakovec 113 11.01.06. 13.01.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

2.

Katarina Jalšovec Hegeduš 1942. Donji Hrašćan 41 13.01.06. 14.01.06. 14,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

3.

Stjepan Kovačić - 1952. Sveti Juraj u Trnju 35 13.01.06. 14.01.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

4.

Ivan Habuš - 1923. Čehovec 21 14.01.06. 15.01.06. 14,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

5.

Ivan Blagus - 1944. Palinovec 88 22.01.06. 24.01.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

6.

Terezija Špirk Strahija 1929. Palinovec 228 04.02.06. 06.02.06. 14,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

7.

Vid Kolarić - 1927. Donji Hrašćan 13 10.02.06. 12.02.06. 14,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

8

Lovro Kocijan - 1919. Donji Hrašćan 14 13.02.06. 14.02.06. 14,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

9.

Jula Hohnjec Sabol 1928. Čehovec 20 27.02.06. 28.02.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

10.

Lovro Horvat - 1934. Palinovec 97 03.03.06. 05.03.06. 14,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

11.

Marija Horvat Krizman 1923. Donji Pustakovec 80 06.03.06. 08.03.06. 14,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

12.

Ignac Jančec - 1928. Turčišće 138 29.03.06. 31.03.06. 16,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

13.

Nikola Novak - 1941. Turčišće 83 16.04.06. 19.04.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

14.

Roza Balent Čanadi 1923. Palinovec 124 21.04.06. 22.04.06. 16,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

15.

Spomenka Feliks Barboš 1960. Turčišće 196 22.04.06. 25.04.06. 16,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

16.

Josip Herman - 1951. Donji Pustakovec 103 28.04.06. 30.04.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

17.

Pavao Kolarić - 1931. Donji Hrašćan 99 03.05.06. 05.05.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

18.

Branko Žvorc - 1956. Palinovec 254 11.05.06. 12.05.06. 15,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

19.

Gašpar Barić - 1907. Donji Hrašćan 102 12.05.06. 13.05.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

20.

Stjepan Krznar - 1931. Palinovcec 125 15.05.06., 16.05.06. 16,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

21.

Marija Blažinčić ? 1937. Palinovec 14 28.06.06. 29.06.06. 14,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

22.

Ivan Kolar - 1924. Turčišće 70 30.06.06. 01.07.06. 14,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

23.

Đuro Čanadi - 1928. Palinovec 159 14.07.06. 15.07.06. 15,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

24.

Marija Kramar ? 1945. Donji Pustakovec 93 05.08.06. 08.08.06. 16,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

25.

Katarina Šopar ? 1931. Sveti Juraj u Trnju 45 09.08.06. 10.08.06. 17,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

26.

Agata Strahija ? 1929. Čehovec 146 07.09.06. 08.09.06. 14,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

27.

Josip Harandi - 1937. Sveti Juraj u Trnju 111 21.09.06. 23.09.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

28.

Dragutin Čavlek - 1939. Čehovec - Čakovec 15.10.06. 17.10.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

29.

Kata Kolonić Kontrec 1932. Sveti Juraj u Trnju 12 15.10.06. 17.10.06. 15,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

30.

               

31.

Vinko Kramar - 1932. Čehovec 91 08.11.06. 10.11.06. 14,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

32.

Ana Matić Goričanec   Čehovec 48 28.11.06. 30.11.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

33.

Stjepan Slaviček - 1942. Turčišće 182 25.11.06. 01.12.06. 14,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

34.

Katarina Vincek Naranđa 1921. Donji Pustakovec 63 (Palinovec 70) 05.12.06. 07.12.06. 14,30 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju
                 
 

 Mjesno groblje Hodošan

 

Redni

broj

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Godina

rođenja

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat sprovoda

Groblje

                 

1.

Katarina Purić Mesarić 1917 Hodošan 02.01.06. 04.01.06. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

2.

Elizabeta Krznar Barić 1909. Hodošan 09.01.06. 11.01.06. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

3.

Ivan Smolek - 1922. Hodošan 03.03.06. 05.03.06. 13,30 Mjesno groblje Hodošan

 4.

Marija Novak Vuk 1940. Hodošan 07.04.06. 08.04.06. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

5.

Katarina Gavran Strahija 1957. Hodošan, Čakovečka 6 25.06.06. 28.06.06. 17,00 Mjesno groblje Hodošan

 6.

Jelena Vuk Vidović 1914. Hodošan, Grobljanska ulica 22 04.07.06. 06.07.06. 16,00 Mjesno groblje Hodošan

7.

Marija Kosir Vugrinec ? Hodošan, Školska 10 06.07.06. 09.07.06. 17,00 Mjesno groblje Hodošan

 8.

Franjo Pandur - 1930. Hodošana, Čakovečka 4 23.07.06. 25.07.06. 17,00 Mjesno groblje Hodošan

9.

Barbara Matić Kranjčec 1936. Hodošan, Braće Radića 10 11.09.06. 12.09.06. 16,00 Mjesno groblje Hodošan

 10.

Dorotea Hošnjak Vuk 1922. Hodošan, Prvomajska 27 26.12.06. 28.12.06. 14,30 Mjesno groblje Hodošan
 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

Redni

broj

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Godina

rođenja

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat sprovoda

Groblje

                 

1.

Franjo Jalšovec - 1922. Domašinec, M. Gupca 12 25.10.06. 27.10.06. 15,00 Župno groblje Sveti Juraj u Trnju