Arhiva župe Sveti Juraj u Trnju

Godina 2013.

Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Godina

rođenja

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat sprovoda

Groblje

1.

Šimun Baranašić

-

1930.

Palinovec 171

06.01.13.

08.01.13.

13,30

Župno groblje

 2.

Matija Zrna

-

1942.

D. Hrašćan 100

22.01.13.

23.01.13.

14,30

Župno groblje

3.

Terezija Frančić

Sokač

1924.

Čehovec 13

04.02.13.

05.02.13.

14,30

Župno groblje

4.

Agneza Mikec

Višnjić

1933.

Čehovec 154

12.02.13.

14.02.13.

14,00

Župno groblje

5.

Andrija Jurčec

-

1939.

Čehovec 158

16.02.13.

17.02.13.

14,00

Župno groblje

 6.

Đurđica Lončarić

Vidović

1929.

Palinovec 144

18.02.13.

20.02.13.

15,00

Župno groblje

7.

Biserka Novak

Mesarek

1964.

Palinovec 5

06.03.13.

07.03.13.

15,00

Župno groblje

 8.

Eva Rep

Kalšan

1922.

Čehovec 71

27.03.13.

29.03.13.

14,00

Župno groblje

9.

Jula Katona

Jalšovec

1932.

Čehovec 155

28.03.13.

30.03.13.

14,00

Župno groblje

 10.

Juraj Baranašić

-

1924.

Palinovec 3

02.04.13.

03.04.13.

15,00

Župno groblje

11.

Damir Kolarić

-

1959.

Čehovec 3

11.04.13.

14.04.13.

14,00

Župno groblje

12.

Josip Herman

-

1939.

D. Pustakovec 113

13.04.13.

16.04.13.

16,00

Župno groblje

13.

Marija Zrna

Rodi

1912.

Palinovec 11

18.04.13.

19.04.13.

16,00

Župno groblje

14.

Terezija Baranašić

Mate

1931.

Palinovec 242

21.04.13.

22.04.13.

16,00

Župno groblje

15.

 Ivan Vidović

-

 1963.

D. Hrašćan 73

 28.04.13.

 29.04.13.

 16,00

 Župno groblje

16.

 Rozalija Vrbanec

 Mesarek

 1932.

 Turčišće 69

 29.04.13.

 01.05.13.

 14,00

 Župno groblje

17.

Ana Horvat Horvat 1931. Palinovec 115 30.04.13. 02.05.13.

 14,00

 Župno groblje

18.

Franciska Strahija Mikec 1937. Čehovec 6 16.05.13. 18.05.13.

15,00

 Župno groblje

19.

Ivan Brumen - 1953. Palinovec 190 23.06.13. 24.06.13. 16,00  Župno groblje

20.

Josip Naranđa   1935. Čakovca, L. Bezedvidija 51 22.06.13. 25.06.13. 16,00  Župno groblje

21.

Marija Čavlek Kocijan 1924. Sveti Juraj u Trnju 1 06.07.13. 09.07.13. 16,00  Župno groblje

22.

Ivan Švenda - 1957. D. Pustakovec  94 11.07.13. 12.07.13. 16,00  Župno groblje

23.

Bara Tompić Radović 1926. Turčišće 187 23.07.13. 24.07.13. 16,00  Župno groblje

24.

Melkior Čanadi - 1921 Palinovec 231 29.07.13. 30.07.13. 15,30  Župno groblje

25.

Ivan Blagus - 1945. D. Pustakovec 76 29.07.13. 30.07.13. 16,00  Župno groblje

26.

Katarina Horvat - 1947. D. Pustakovec 60 11.08.13. 13.08.13. 16,30  Župno groblje

27.

Andrija Maltarić - 1920. Turčišće 142 24.08.13. 25.08.13. 16,00  Župno groblje

28.

Josip Ilijaš - 1930. Čehovec 107 25.08.13. 26.08.13. 16,00  Župno groblje

29.

Ivan Višnjić - 1957. Čehovec 133/1 30.09.13. 01.10.13.

15,00

 Župno groblje

30.

Marija Kocijan Šmit 1923. D. Hrašćan 95 16.10.13. 17.10.13. 15,30  Župno groblje

31.

Juraj Kramar - 1922. Čehovec 62 23.10.13. 25.10.13. 15,30  Župno groblje

32.

Magdalena Kivač Višnjić 1928. Čehovec 54 29.10.13. 30.10.13. 15,00  Župno groblje

33.

August Kramar - 1940. Čehovec 161 30.10.13. 01.11.13. 14,30  Župno groblje

34.

Ivan Serc - 1917. D. Hrašćan 77 09.11.13. 11.11.13.

15,00

 Župno groblje

35.

Emilija Blažeka Sinko 1942. Čehovec 68 18.11.13. 20.11.13.

15,00

 Župno groblje

36.

Matilda Kukec Vidović 1934. D. Hrašćan 28 23.11.13.

26.11.13.

14,30  Župno groblje

37.

Petar Kolarić - 1933. Palinovec 36 01.12.13. 02.12.13. 14,30  Župno groblje

38.

Josip Kolarić - 1951. Turčišće 163 08.12.13. 10.12.13. 14,30  Župno groblje

39.

Mijo Branilović - 1927. D. Hrašćan 153 09.12.13. 11.12.13. 14,30  Župno groblje

40.

Vesna Švenda Hanić 1960. Palinovec 200 11.12.13. 13.12.13. 14,30  Župno groblje

41.

Valent Branilović - 1933. D. Hrašćan 45 13.12.13. 14.12.13.

 14,00

 Župno groblje

42.

Dragica Horvat Zbilski 1926. Palinovec 227 20.12.13. 21.12.13.

 14,00

 Župno groblje

43.

Stjepan Vidović - 1952. D. Hrašćan 131 19.12.13. 21.12.13.

 14,30

 Župno groblje

44.

Emilija Herman Mlinarić 1943. D. Pustakovec 113 22.12.13. 24.12.13. 13,30

 Župno groblje

45.

Stjepan Vojković - 1942. Turčišće 148 24.12.13. 26.12.13. 10,30

 Župno groblje

 

 Mjesno groblje Hodošan

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Godina

rođenja

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat sprovoda

Groblje

1.

Dragutin Vlahek

-

1931.

Hodošan, B. Radića 90

06.01.13.

08.01.13.

15,00

Mjesno groblje Hodošan

 2.

Marija Naranđa

Toth

1925.

Hodošan, Prvomajska 14

08.01.13.

09.01.13.

14,00

Mjesno groblje Hodošan

3.

Franjo Škorjanec

-

1949.

Hodošan, Glavna 21

24.01.13.

25.01.13.

14,30

Mjesno groblje Hodošan

4.

Marija Strahija

Jurmić

1926.

Hodošan, Vukov gaj 11

 28.01.13.

29.01.13.

14,30

Mjesno groblje Hodošan

5.

Marija Kovač

Vlahek

1943.

Hodošan, B. Radića 5

30.01.13.

01.02.13.

15,00

Mjesno groblje Hodošan

 6.

Bara Zrna

Pintarić

1929.

Hodošan, Glavna 13

08.02.13.

09.02.13.

13,00

Mjesno groblje Hodošan

7.

Štefanija Višnjić

Vadlja

1953.

Hodošana, Vinogradska 7

17.02.13.

19.02.13.

15,00

Mjesno groblje Hodošan

 8.

Cecilija Ožura

Mihocek

1930.

Hodošana, Glavna 46

 03.05.13.

05.05.13.

14,00

Mjesno groblje Hodošan

9.

Jelena Kudec Purić 1931. Hodošan, P. boraca 1 10.05.13. 12.05.13.

15,00

Mjesno groblje Hodošan

 10.

Katarina Purić

 Kovač

1917.

Hodošan, Glavna 51

01.06.13.

03.06.13.

15,00

Mjesno groblje Hodošan

11.

Stjepan Harandi

 -

1931.

Hodošan, B. Radića 47

08.06.13.

11.06.13.

16,00

 Mjesno groblje Hodošan

12.

Ana Pandur

 Purić

1930.

Hodošan, B. Radić 25

 12.06.13.

14.06.13.

15,00

Mjesno groblje Hodošan

13.

Vladimir Nushol

 -

1948.

Hodošan, Pvomajska  39

12.06.13.

14.06.13.

 15,30

Mjesno groblje Hodošan

14.

Tomo Blagus - 1946. Hodošan, Grobljanska 3 22.06.13. 25.06.13.

 15,30

Mjesno groblje Hodošan

15.

Josip Granatir - 1953. Hodošan, Grobljanska 10 29.06.13. 01.07.13.

 15,30

Mjesno groblje Hodošan

16.

Josip Markati - 1925. Hodošan, V.Gaj 1 29.06.13. 01.07.13.

 16,00

Mjesno groblje Hodošan

17.

Marija Jurčec Kocijan 1924. Hodošan, B. Radića 9 01.08.13. 03.08.13.

15,00

Mjesno groblje Hodošan

18.

Klara Purić Ivković 1912. Hodošan, B.Radića 25 03.08.13. 04.08.13.

 16,00

Mjesno groblje Hodošan

19.

Kata Vuk Branilović 1930. Hodošan, Cvjetna 23 13.08.13. 14.08.13.

 16,00

Mjesno groblje Hodošan

20.

Ivan Markač - 1922. Hodošan, P. boraca 17 15.08.13. 17.08.13.

15,00

Mjesno groblje Hodošan

21.

Milka Naranđa Purić 1937. Hodošan, Glavna 69 17.08.13. 18.08. 13.

 16,00

Mjesno groblje Hodošan

22.

Kata Jurmić Granatir 1939. Hodošan, P. Boraca 46 24.08.13. 25.08.13.

15,00

Mjesno groblje Hodošan

23.

Elizabeta Vidović Čavlek 1918. Hodošana, Glavna 74 22.10.13. 23.10.13.

 15,30

Mjesno groblje Hodošan

24.

Franjo Purić - 1943. Hodošan, P. boraca 38 25.10.13. 26.10.13.

15,00

Mjesno groblje Hodošan

25.

Milka Mesarek Orehovec 1931. Hodošan, Vinogradska 1 16.11.13. 17.11.13.

14,00

Mjesno groblje Hodošan

26.

Matija Tišljarić - 1928. Hodošan, B. Radića 96 24.12.13. 27.12.13.

13,30

Mjesno groblje Hodošan

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

Redni

broj

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Godina

rođenja

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat sprovoda

Groblje

1.

Marija Kramar Hošnjak 1920. Čakovec, O. Župančića 6 21.02.13.

22.02.13.

14,00

Župno groblje

 2.

Stjepan Kozjak - 1948. Ljubljana (Hodošan, Cvjetna 7) 18.02.13. 22.02.13. 15,00 Mjesno groblje Hodošan