Arhiva župe Sveti Juraj u Trnju

Godina 2014.

Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Godina

rođenja

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat sprovoda

Groblje

1.

Eva Novaković Čemerika 1928. Turčišće 128 12.01.14. 13.01.14. 14,00

Župno groblje

 2.

Marija Pavlic Jurčec 1951. Turčišće 22 18.01.14. 19.01.14. 15,00

Župno groblje

3.

Dragutin Patafta - 1954. Turčišće 17 20.01.14. 22.01.14. 15,00

Župno groblje

4.

Dragutin Švenda - 1934. D. Pustakovec 84 01.02.14. 03.02.14. 14,00

Župno groblje

5.

Goran Sabol - 1966. D. Hrašćan 84 17.02.14. 19.02.14. 14,30

Župno groblje

 6.

Anđela Vuk Slaviček 1931. Čehovec 121 25.02.14. 26.02.14. 14,00

Župno groblje

7.

Antun Kolar - 1945. Sveti Jurja u Trnju 60 01.03.14. 02.03.14. 14,00

Župno groblje

 8.

Marija Jančec Mikec 1919. D. Pustakovec 112 10.03.14. 12.03.14. 15,00

Župno groblje

9.

Ivica Žvorc - 1977. Palinovec 77 16.03.14. 18.03.14. 15,30

Župno groblje

 10.

Matija Vagaj - 1943. Sveti Juraj u Trnju 28 25.03.14. 26.03.14. 16,00

Župno groblje

11.

Ivan Vranović - 1936. Turčišće 85 25.03.14. 26.03.14. 15,30

Župno groblje

12.

Anđelko Bađari - 1955. Čehovec 28 07.04.14. 08.04.14. 15,00

Župno groblje

13.

Franjo Vidović - 1952. Palinovec 173 05.05.14. 07.05.14. 15,00

Župno groblje

14.

Katarina Rodi Vadlja 1920. D. Hrašćan 22 22.05.14. 24.05.14. 15,00

Župno groblje

15.

Stjepan Blažinčić - 1953. D. Pustakovec 11 12.06.14. 14.06.14. 15,00

Župno groblje

16.

Ivan Zrna - 1941. D. Hrašćan 97 17.06.14. 19.06.14. 15,00

Župno groblje

17.

Milka Baranašić Kozjak 1936. Palinovec 3 06.07.14. 07.07.14. 16,00

Župno groblje

18.

Andrija Novak - 1919. Čehovec 7 17.07.14. 19.07.14. 15,00

Župno groblje

19.

Mladen Zrna - 1960. D. Hrašćan 105/1 24.07.14. 25.07.14. 16,00

Župno groblje

20.

Dragutin Ivković - 1956. D. Hrašćan 127 29.07.14. 31.07.14. 16,00

Župno groblje

21.

Katarina Hanić Grozdek 1937. Palinovec 206 03.08.14. 05.08.14. 15,00

Župno groblje

22.

Stjepan Tomašić - 1955. Turčišće 129 18.08.14. 20.08.14. 15,00

Župno groblje

23.

Elizabeta Strahija Krznar 1933. D. Pustakovc 25 16.09.14. 17.09.14. 16,00

Župno groblje

24.

Josip Plevnjak - 1937. Palinovec 213 22.09.14. 24.09.14. 15,00

Župno groblje

25.

Anka Jeđud Vadlja 1930. Čehovec 102 09.10.14. 11.10.14. 15,30

Župno groblje

26.

Josip Zadravec - 1928. Palinovec 224 26.10.14. 28.10.14. 15,00

Župno groblje

27.

Josip Strahija - 1945. Čehovec 138/1 12.11.14. 14.11.14. 14,30

Župno groblje

28.

Nikola Gosarić - 1932. Palinovec 176 28.11.14. 29.11.14. 13,00

Župno groblje

29.

Marija Serc   1928. Turčišće 44 30.11.14. 01.12.14. 14,30

Župno groblje

 

 Mjesno groblje Hodošan

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Godina

rođenja

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat sprovoda

Groblje

1.

Ivan Vuk - 1940. Hodošan, B. Radića 41 03.01.14. 05.01.14. 12,30 Mjesno groblje Hodošan

2.

Jela Purić Rodi 1930. Hodošan, Grobljanska 9 06.01.14. 07.01.14. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

3.

Mladen Sanjković - 1954. Hodošan, B. Radića 50 22.01.14 24.01.14. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

4.

Đurđica Kuzmić  Rusak 1930. Hodošan, Glavna 34 27.01.14 29.01.14. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

5.

Katarina Zrna - 1943. Hodošan, Vinogradska 12 10.02.14. 11.02.14. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

6.

Vladimir Granatir - 1971. Hodošan, Vukov Gaj 4 05.04.14. 07.04.14. 16,00 Mjesno groblje Hodošan

7.

Marija Naranđa Crnčec 1954. Hodošan, Čakovečka 14, 29.04.14. 01.05.14. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

8.

Kata Purić Vadlja 1922. Hodošan, P. Boraca 21 28.06.14.  01.07.14. 16,00 Mjesno groblje Hodošan

9.

Filip Bergovec - 1993. Hodošan, Zlatoljska 2 29.06.14. 01.07.14. 15,30 Mjesno groblje Hodošan

10.

Josip Kovač - 1922. Hodošan, Prvomajska 43 04.07.14. 05.07.14. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

11.

Katarina Zrna Mikec 1929. Hodošan, B. Radić 12 11.07.14. 12.07.14. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
12. Slavko Horvat - 1934. Hodošan, Školska 12, 06.08.14. 08.08.14. 16,00 Mjesno groblje Hodošan

13.

Stjepan Pintarić - 1943. Hodošan, Čakovečka 13 24.08.14. 26.08.14. 16,00 Mjesno groblje Hodošan
14. Marija Vadlja Višnjić 1931. Hodošan, Glavna 73 26.08.14. 27.08.14. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

15.

Marija Mesarek Mate 1930. Hodošana, Vinogradska 14 30.10.14. 31.10.14. 14,30 Mjesno groblje Hodošan
16. Marija Vadlja Višnjić 1931. Hodošan, Glavna 73 26.08.14. 27.08.14. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

17.

Ivan Loparić (otac) - 1939. Hodošan, B. Radića 3 14.11.14. 16.11.14. 14,30 Mjesno groblje Hodošan
18. Ivan Loparić (sin) - 1963. Hodošan, B. Radića 3 14.11.14. 16.11.14. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

19.

Matilda Vadlja   1933. Hodošan, Glavna 57 30.12.14. 31.12.14. 13,30 Mjesno groblje Hodošan
20. Franjo Gregoran - 1926. Hodošan, Glavna 49 30.12.14. 31.12.14. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

Redni

broj

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Godina

rođenja

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat sprovoda

Groblje

1.

Katarina Juras - 1943. Čakovca, S. Kolara 8 07.03.14. 10.03.14. 14,00

Župno groblje

 2.

Branko Kovačić - 1936. Čakovca, K. Racina 17 17.09.14. 20.09.14. 15,00

Župno groblje

3.