Arhiva župe Sveti Juraj u Trnju

Godina 2015.

Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Marija Žvorc

Kovač

1916.

Palinovec 77

06.01.15.

07.01.15.

14,00

Župno groblje

 2.

Rozalija Stanković

Lovrek

1948.31.

Turčišće 98

09.01.15.

11.01.15.

14,00

Župno groblje

3.

Agneza Horvat

Vagaj

1931.

Sveti Juraj u Trnju 79

18.01.15.

19.01.15.

14,00

Župno groblje

4.

Zlatko Jesenović

-

1959.

D.Hrašćana 54

28.01.15.

30.01.15.

14,30

Župno groblje

5.

Darinka Sirc

Murk

1967.

Turčišće 44

31.01.15.

01.02.15.

14,00

Župno groblje

 6.

Marija Mesarek

Remenar

1940.

Turčišće 72

04.02.15.

06.02.15.

14,00

Župno groblje

7.

Branka Ivković

Kolarić

1936.

D. Hrašćan 147

15.02.15.

16.02.15.

15,00

Župno groblje

 8.

Rozalija Mikloška

Horvatić

1922.

D. Hrašćan 128

20.02.15.

22.02.15.

14,00

Župno groblje

9.

Ivan Šestak

-

1943.

Čehovec 40

04.03.15.

05.03.15.

15,00

Župno groblje

 10.

Dragutin

Glavina

1953.

D. Hrašćan 96

09.03.15.

11.03.15.

15,00

Župno groblje

11.

Pavao Blažeka

-

1927.

Čehovec 90

12.03.15.

13.03.15.

15,00

Župno groblje

12.

Marija Branilović

Zrna

1923.

D. Hrašćan 141

22.03.15.

24.03.15.

15,00

Župno groblje

13.

Franjo Ivković

-

1928.

D. Pustakovec 107

04.04.15.

07.04.15.

15,00

Župno groblje

14.

Zlata Hegeduš

Kramar

1942.

Čehovec 160

09.04.15.

11.04.15.

15,00

Župno groblje

15.

Katarina Horvat

Igrec

1930.

Palinovec 154

19.04.15.

21.04.15.

15,00

Župno groblje

16.

Franjo Novak

 

1933.

Sveti Juraj u Trnju 37

22.04.15.

24.04.15.

15,00

Župno groblje

17.

Marija Kramar

Vidović

1935.

Čehovec 149

24.04.15.

26.04.15.

14,00

Župno groblje

18.

Marica Sabol

Maltar

1933.

Palinovec 51

08.05.15.

10.05.15.

14,00

Župno groblje

19.

Terezija Barić

Kos

1932.

D. Pustakovec 119

26.05.15.

28.05.15.

15,00

Župno groblje

20.

Marija Sabol Gregoran 1931. D. Hrašćan 132 01.06.15. 03.06.15.

15,00

Župno groblje

21.

Mihael Koprivec - 1942. Čehovec 14 18.06.15. 20.06.15.

14,00

Župno groblje

22.

Ivan Vidović - 1925. Palinovec 219 03.07.15. 05.07.15. 17,00

Župno groblje

23.

Franciška Vrbanec Godinić 1933. Palinovec 34 05.07.15. 07.07.15.

16,00

Župno groblje

24.

Ivan Čižmešija - 1937. D. Pustakovec 24 07.07.15. 08.07.15.

16,00

Župno groblje

25.

Kata Jančec Hegeduš 1939. Turčišće 31 10.07.15. 11.07.15.

16,00

Župno groblje

26.

Barbara Hegeduš Žvorc 1923. Turčišće 140 12.07.15. 13.07.15.

16,00

Župno groblje

27.

Lucija Horvat Horvatić 1928. Čehovec 142 19.07.15. 20.0715.

18,00

Župno groblje

28.

Josip Pintar - 1940. Turčišće 40 20.07.15. 21.07.15.

16,00

Župno groblje

29.

Tomo Kramar - 1943. Čehovec 32 28.07.15. 31.07.15.

16,00

Župno groblje

30.

Ivan Zadravec - 1943. D. Pustakovec 81 06.08.15. 09.08.15.

14,00

Župno groblje

31.

Marija Sakač Dolenec 1926. Palinovec 43 12.08.15. 14.08.15.

15,00

Župno groblje

32. Željko Barić - 1965. D. PustakovEC 32 14.09.15. 17.09.15.

15,00

Župno groblje

33.

Marija Vidović Zelenić 1949. D. Pustakovec 17 22.09.15. 24.09.15.

15,00

Župno groblje

34. Cecilija Štimec Mate 1926. Turčišće 156 24.09.15. 25.09.15.

15,00

Župno groblje

35. Franjo Kramar - 1924. D. Pustakovec 50 23.10.15. 24.10.15.

15,00

Župno groblje

36. Kata Blažinčić Kolonić 1933. Palinovec 71 12.11.15. 13.11.15.

15,00

Župno groblje

37. Juraj Kuhanec - 1933. Čehovec 115 24.11.15. 25.11.15.

15,00

Župno groblje

38. Mirko Lisjak - 1960. Čehovec 127 03.12.15. 05.12.15.

14,30

Župno groblje

39. Ivan Sabol - 1949. Palinovec 139 13.12.15. 20.12.15.

13,30

Župno groblje

40. Stjepan Žvorc - 1946. Palinovec 77 23.12.15. 25.12.15.

13,30

Župno groblje

 

 Mjesno groblje Hodošan

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Magdalena Postrašija Vuk 1929. Hodošan, Cvjetna 19 15.01.15. 16.01.15. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

2.

Marija Vuk Markač 1933. Hodošan, Prvomajska 23 27.01.15. 29.01.15. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

3.

Katarina Hertarić Vlah 1924. Hodošan, Grobljanska 18 02.03.15. 03.03.15. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

4.

Marija Šuplika Marđetko 1954. Hodošan, Vukov gaj 32 15.03.15. 17.03.15. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

5.

Kata Nushol Magdalenić 1930. Hodošan, B. Radića 55 01.04.15. 02.04.15. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

6.

Dragica Jurčec Žvorc 1923. Hodošan, Prvomajska 7 06.04.15. 08.04.15. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

7.

Martin Vadlja - 1939. Hodošan, B.Radića 11 16.04.15. 17.04.15. 16,00 Mjesno groblje Hodošan

8.

Dragica Čavlek

Zrna 1934. Hodošan, Glavna 88 21.04.15. 23.04.15. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

9.

Marija Horvat Habuš 1930. Hodošana, Glavna 33 27.04.15. 29.04.15. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

10.

Magdalena Zrna

Barić 1921. Hodošan, Vinogradska 12 09.05.15. 12.05.15. 15,30 Mjesno groblje Hodošan

11.

Jula Tišljarić Vlahek 1919. Hodošan, Glavna 14 13.06.15. 15.06.15. 16,00 Mjesno groblje Hodošan
12. Lenard Sabol - 1943. Hodošan, P.Boraca 9 10.07.15. 11.07.15. 15,30 Mjesno groblje Hodošan

13.

Ana Pigac Tot 1951. Hodošan, Cvjetna 27 22.07.15. 23.07.15. 16,00 Mjesno groblje Hodošan
14. Branko Strahija - 1960. Hodošan, B. Radića 43 23.07.15. 24.07.15. 16,00 Mjesno groblje Hodošan

15.

Ivan Zrna - 1958. Hodošan, B.Radića 12 31.07.15. 02.08.15. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

16.

Eva Pavlic Kranjčec 1928. Hodošan, Glavna 35 21.08.15. 23.08.15. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
17. Josip Vagaj - 1933. Hodošan, Glavna 64 06.09.15. 07.09.15. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
18. Agneza Smolek Sermek 1932. Hodošan, B. Radića 54 17.10.15. 19.10.15. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
19. Josip Purić - 1943. Hodošana, Školska 6 20.10.15. 21.10.15. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
20. Katarina Biber Novak 1935. Hodošan, P. Boraca 30 26.10.15. 27.10. 15. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
21. Ana Čemerika Pandur 1936. Hodošan, Prvomajska 37 29.12.15. 30.12.15. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Ljerka Božić-Flajšek Božić 1956. Ladanje Donje, G. Krkleca 170 02.07.15. 04.07.15.  16,00

Župno groblje

 2.

Zlata Jambrečić Pintar 1944. Čakovec, O.Župančića 36 14.08.15. 16.08.15.  14,00

Župno groblje

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

 Franjo Kolar  - 1952.   Turčišće 10  29.07.15.  31.07.15. 17,00 

 Dekanovec

 2.