Arhiva Župe:

 

Godina 2016.

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Đuro Mikloška - 1959. D.Hrašćan 57 24.01.16. 27.01.16. 15,00

Župno groblje

2.

Agata Matošić Vidović 1928. Palinovec 37 27.01.16. 29.01.16. 14,30

Župno groblje

3. Nevenka Mihac Mihac 1960. Čehovcec 161 31.01.16. 02.02.16. 15,00

Župno groblje

4. Milka Kolarić Grabrović 1938. Palinovec 36 10.02.16. 11.02.16. 14,30

Župno groblje

5. Jela Hegeduš Žvorc 1926. Turčišće 140 04.03.16. 05.03.16. 14,00

Župno groblje

6. Marija Gudlin Kolarić 1941. D. Hrašćan 33 12.03.16. 18.03.16. 13,30

Župno groblje

7. Petar Toplek - 1930. D. Hrašćan 121 29.03.16. 30.03.16. 15,00

Župno groblje

8. Marijan Kovačić - 1984. Sveti Juraj u Trnju 35 27.03.16. 31.03.16. 15,00

Župno groblje

9. Vladimir Branilović - 1959. D. Hrašćan 165 01.04.16. 02.04.16. 15,00

Župno groblje

10. Josip Blažeka - 1962. Čehovec 81b 24.05.16. 26.05.16. 15,00

Župno groblje

11. Đuro Košak - 1949. Turčišće 4 25.05.16. 28.05.16. 15,00

Župno groblje

12. Ivan Rodi - 1946. D. Hrašćan 22 30.05.16. 01.06.16. 16,00

Župno groblje

13. Marija Srpak Sabol 1938. Palinovec 27 15.06.16. 17.06.16. 15,30

Župno groblje

14. Marija Čanadi Ivković 1932. Palinovec 159 09.07.16. 10.07.16. 15,00

Župno groblje

15. Zdenka Novak Jurčec 1950. Turčišće 83 23.07.16. 25.07.16. 15,00

Župno groblje

16. Cecilija Lepen Mesarek 1937. Turčišće 180 05.08.16. 06.08.15. 16,00

Župno groblje

17. Franjo Bengez - 1942. Čehovec 137/1 13.08.16. 14.08.16. 14,30

Župno groblje

18. Bernarda Fileš Baranašić 1953. Palinovec 55 03.09.16. 04.09.16. 14,00

Župno groblje

19. Milka Tomašić Mesarek 1931. Turčišće 129 21.09.16. 22.09.16. 15,00

Župno groblje

20. Đuro Purić - 1945. Palinovec 160 10.10.16. 12.10.16. 15,00

Župno groblje

21. Ivan Vlašić - 1954. D. Hrašćan 61 10.10.16. 13.10.16. 14,00

Župno groblje

22. Alojz Koprivec - 1972. Palinovec 241 16.10.16. 18.10.16. 14,30

Župno groblje

23. Katarina Novak Sermek 1942. D. Hrašćan 5 17.10.16. 18.10.16. 15,00

Župno groblje

24. Marija Horvat Blagus 1918. Palinovec 120 17.10.16. 19.10.16. 15,00

Župno groblje

25. Ivan Mesarek - 1939. Palinovec 28 20.10.16. 22.10.16. 15,00

Župno groblje

26. Vladimir Blažinčić - 1956. D. Pustakovec 19 21.10.16. 22.10.16. 14,30

Župno groblje

27. Leonard  Kolarić - 1933. D. Hrašćan 52 04.11.16. 05.11.16. 14,30

Župno groblje

28. Ivan Kramar - 1942. D. Pustakovec 93 04.11.16. 05.11.16. 15,00

Župno groblje

29. Milka Molnar Jančec 1960. Sveti Juraj u Trnju 18 09.11.16., 10.11.16. 15,00

Župno groblje

30. Predrag Vlahek - 1964. Turčišće 92 10.12.16. 13.12.16. 14,00

Župno groblje

31. Matilda Jurčec Hađikan 1932. D. Hrašćan 10 24.12.16. 25.12.16. 14,00

Župno groblje

32. Nikola Gnjatović - 1933. Zagreb (D. Pustakovec 22) 26.12.16. 29.12.16. 13,00

Župno groblje

 

 

 Mjesno groblje Hodošan

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Katarina Čemerika Vuk 1942. Hodošan, Glavna 36 07.01.16. 09.01.16.  14,00 Mjesno groblje Hodošan
2. Jelena Branilović Marđetko 1937. Hodošan, B.Radića 42 14.01.16. 12.01.16. 14,30 Mjesno groblje Hodošan
3. Ivan Kovačić - 1959. Hodošan, B.Radića 44 15.01.16. 16.01.16.  14,00 Mjesno groblje Hodošan
4. Katarina Purić Jurčec 1947. Hodošan, Čakovečka 22 02.02.16. 03.02.16.  15,00 Mjesno groblje Hodošan
5. Ana Kuhanec Srebačić 1929. Hodošan, Glavna 8 31.01.16. 06.02.16.  14,00 Mjesno groblje Hodošan
6. Josip Purić - 1938. Hodošan, Čakovečka 22 22.02.16. 24.02.16.  15,00 Mjesno groblje Hodošan
7. Štefica Čemerika Čemerika 1984. Hodošan, Glavna 36 05.03.16. 07.03.16.  15,00 Mjesno groblje Hodošan

8.

Justina Sabol

Magdalenić

1923.

Hodošana, Glavna 66.

06.04.16.

07.04.16.

 15,00

Mjesno groblje Hodošan
9. Marija Kenjereš Pintar 1923. Hodošan, Prvomajska 5 04.05.16. 05.05.16.

 15,00

Mjesno groblje Hodošan
10. Kata Vuk Purić  1926. Hodošan, Vukov gaj 22.05.16. 25.05.16.

 16,00

Mjesno groblje Hodošan

11.

Agneza Mate Zrna 1935. Hodošan, Vinogradska 10 24.06.16. 28.06.16.

 16,00

Mjesno groblje Hodošan
12. Andreja Barić Ban 1977. Hodošana, Glavna 62 26.06.16. 29.06.16.

 16,00

Mjesno groblje Hodošan
13. Marija Sabol Pongrac 1934. Hodošan, B. Radića 6 29.06.16. 30.06.16.

 16,00

Mjesno groblje Hodošan
14.  Ladislav Vlahek - 1926. Hodošan, Grobljanska 1 30.06.16. 02.07.16.  14,00 Mjesno groblje Hodošan
15.  Đuro Postrašija - 1951. Hodošan, Cvjetna 19 03.07.16. 05.07.16.

 16,00

Mjesno groblje Hodošan
16. Mijo Naranđa - 1933. Hodošan, Glavna 69 08.08.16. 09.08.16. 15,30 Mjesno groblje Hodošan
17. Marija Sabol Sabol 1952. Hodošan, Glavna 66 26.09.16. 28.09.16.

 15,00

Mjesno groblje Hodošan
18. Florijan Novak - 1932. Hodošan, P. Boraca 34 22.10.16 23.10.16.  14,00 Mjesno groblje Hodošan

 

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Nada Sraga Blažeka 1957. Čakovec, Travnik 2 19.02.16. 21.02.16. 14,00

Župno groblje

2. Marko Horvat - 1929. Domašinec, M. Gupca 18 24.03.15. 26.03.16. 13,30 Župno groblje
3. Tomo Kontrec - 1932. Čakovec, Zagrebačka 9 18.06.16. 21.06.16. 16,00

Župno groblje

4. Božica Mustač - 1964. Sveta Marija, V. Nazora 25 26.06.16. 29.06.16.

 16,00

Mjesno groblje Hodošan
5. Jelena Zrna Novak 1945. Zagreb, Karela Zahradnika 15 29.08.16. 31.08.16.

 15,00

Mjesno groblje Hodošan