Arhiva Župe:

Godina 2017.

Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Agneza  Bajnec

Repinc

1931.

Turčišće 96

03.01.17.

04.01.17.

14,30

Župno groblje

2.

Kristijan Hatlak

-

1973.

D. Pustakovec 29

12.01.17.

14.01.17.

14,00

Župno groblje

3.

Antun Švenda

-

1956.

Čehovec 99

13.01.17.

14.01.17.

14,30

Župno groblje

4.

Barbara Lončarić

Jambrović

1945.

Palinovec 232

25.01.17.

26.01.17.

14,00

Župno groblje

5.

Eduard Slavko Patafta - 1928. Turčišće 63 28.01.17., 29.01.17.

14,00

Župno groblje

6.

Franjo Hegeduš

-

1934.

Čehovec 160

31.01.17.

01.02.17.

14,30

Župno groblje

7.

Mirko Sabol

-

1932.

Dom u Orehovici (živio  u D. Pustakovcu)

03.02.17.

04.02.17.

13,00

Župno groblje

8.

Franjo Vidović

-

1936.

D. Hrašćan 76

05.02.17.

07.02.17.

14,00

Župno groblje

9.

Antun Pigac,

-

1938.

Čehovec 53

09.02.17.

10.02.17.

14,30

Župno groblje

10.

Marija Zebec

Frančić

1934.

Palinovec 225

08.02.17.

09.02.17.

14,00

Župno groblje

11. Terezija Klobučarić Jurčec 1919. Turčišće 7. 16.02.17. 17.02.17.

15,00

Župno groblje

12. Ana Purić Matić 1941. Čehovec 139 28.02.17. 25.02.17.

15,00

Župno groblje

13. Antun Jesenović - 1962. D. Hrašćan 17 01.03.17.  03.03.17.

14,30

Župno groblje

14. Aleksa Blažeka - 1934. Čehovec 68 07.03.17. 10.03.17.

15,00

Župno groblje

15. Stjepan Stanković - 1941. Turčišće 98 08.03.17. 10.03.17.

14,30

Župno groblje

16. Mijo Špirk - 1925. Palinovec 228 09.03.17. 10.03.17.

14,00

Župno groblje

17. Kata Čanadi Milijančić 1936. Palinovec 105 10.03.17. 11.03.17.

14,00

Župno groblje

18. Marija Zadravec Mikulić 1932. Sveti Juraj u Trnju 26 15.03.17. 17.03.17.

15,00

Župno groblje

19. Zlata Blažinčić Šavora 1952. Palinovec 177 04.04.17. 08.04.17. 14,00 Župno groblje
18. Kata Kenjereš Krčmarek 1932. Palinovec 234 10.04.17. 12.04.17.

16,00

Župno groblje

19. Ana Kontrec Međimurec 1949. Sveti Juraj u Trnju 19 08.04.17. 11.04.17.

16,00

Župno groblje

20. Marija Bengez Vadlja 1943. Čehovec 60 13.04.17. 15.04.17.

16,00

Župno groblje

21. Antun Kivač - 1938. Čehovec 128 21.04.17. 23.04.17.

14,30

Župno groblje

22. Barbara Žanr Mikloška 1946. D. Hrašćan 15 08.05.17. 09.05.17.

16,00

Župno groblje

23. Zlatko Barić - 1950. D. Hrašćana 58 (Dom Orehovica) 09.05.17. 10.05.17.

14,00

Župno groblje

24. Marija Stanković Kranjčec 1934. Turčišće 194 11.05.17. 14.05.17.

14,00

Župno groblje

25. Ivan Kolarić - 1958. D. Hrašćana 151 16.05.17. 17.05.17.

16,00

Župno groblje

26. Sofija Granatir Šegović 1937. Sveti Juraj u Trnju 77 21.05.17. 23.05.17.

16,00

Župno groblje

27. Antonija Koprivec Jankulija 1933. Palinovec 241 10.06.17. 11.06.17.

14,30

Župno groblje

28. Vladimir Petrov - 1948. Palinovec 82 14.06.17. 16.06.17.

15,30

Župno groblje

29. Josip Sabol - 1947. Palinovec 253 15.06.17. 16.06.17.

16,00

Župno groblje

30. Josip Kramar - 1937. Čehovec 130 17.06.17. 20.06.17.

16,00

Župno groblje

31. Jelena Matić Kolonić 1927. Čehovec 56 07.07.17. 09.07.17.

14,00

Župno groblje

32. Marija Hegeduš Grabrović 1930. Palinovec 74 31.07.17. 02.08.17. 17,00

Župno groblje

33. Stjepan Vagaj - 1924. Čehovec 50/1 11.08.17. 12.08.17.

15,00

Župno groblje

34. Jela Gnjatović Molnar 1933. D. Pustakovec 22 10.08.17. 13.08.17.

14,00

Župno groblje

35. Terezija Goričanec Sabol 1943. Turčišće 43 24.08.17. 25.08.17.

16,00

Župno groblje

36. Zdenka Blažeka Kivač 1931. Čehovec 90 27.08.17. 28.08.17.

16,00

Župno groblje

37. Vladimir Štimec - 1938. Turčišće 61 31.08.17. 02.09.17.

16,00

Župno groblje

38. Ivan Švenda - 1942. Čehovec 94 07.09.17. 12.09.17.

16,00

Župno groblje

39. Jelica Jesenović Glavina 1933. D. Hrašćan 17 19.09.17. 21.09.17.

15,00

Župno groblje

40. Ivan Baranašić - 1941. Sveti Juraju Trnju 36 12.10.17. 13.10.17.

15,00

Župno groblje

41. Ignac Mesarić - 1952. Sveti Juraju Trnju 92 20.10.17. 22.10.17.

14,00

Župno groblje

42. Petar Zrna - 1934. D. Hrašćan 43 09.11.17. 10.11.17. 14,30

Župno groblje

43. Katarina Kovač Andročec 1943. Sveti Juraj u Trnju 80 15.11.17. 16.11.17. 14,30

Župno groblje

44. Josip Pavlic - 1946. D. Hrašćana 109 16.11.17. 18.11.17.

15,00

Župno groblje

45. Dragica Kontrec Patafta 1929. Turčišće 94 19.11.17. 20.11.17. 14,30

Župno groblje

46. Jela Strahija Jeđud 1928. Čehovec 138 19.11.17. 21.11.17. 14,30

Župno groblje

47. Doris Dodlek Dodlek 2013. Palinovec 235 02.12.17. 05.12.17.

15,00

Župno groblje

48. Katarina Glavak Jurčec 1936. Čehovec 93 05.12.17. 07.12.17. 14,30

Župno groblje

49. Katarina Babić Kolarić 1940. Turčišće 108 11.12.17. 12.12.17.

14,00

Župno groblje

50. Marija Jurčec Novak 1940. Turčišće 82 13.12.17. 14.12.17.

14,00

Župno groblje

51. Zlata Halić Dolenec 1952. Sveti Juraj u Trnju 71 27.12.17. 28.12.17.

15,00

Župno groblje

52. Leonard Hranjec - 1950. Palinovec 222 29.12.17. 30.12.17. 14,30

Župno groblje

53. Filip Blagus - 1935. D. Pustakovec 45 28.12.17. 30.12.17.

15,00

Župno groblje

34. Eva Špirk   1921. Palinovec 222 31.12.17. 01.01.18.

14,00

Župno groblje

 

 Mjesno groblje Hodošan

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Pavao Baranašić

-

1933.

Hodošan, B. Radića 30

19.01.17.

21.01.17.

14,00

Mjesno groblje Hodošan

2.

Kata Vuk

Naranđa

1931.

Hodošan, Glavna 80/1

03.02.17.

04.02.17.

14,00

Mjesno groblje Hodošan

3.

Lucija Purić Naranđa 1934. Hodošan, Vukov gaj 21 15.02.17. 17.02.17.

14,00

Mjesno groblje Hodošan

4. Marija Magdalenić Kos 1935. Hodošan, P. Boraca 13 01.03.17. 02.03.17. 15,00

Mjesno groblje Hodošan

5. Marija Vadlja Barić 1922. Hodošan, B. Radića 65 18.05.17. 20.05.17. 15,00

Mjesno groblje Hodošan

6. Marija Zrna Komorski 1959. Hodošan, Čakovečka 3 19.05.17. 23.05.17. 15,30

Mjesno groblje Hodošan

7. Jela Čavlek Kiš 1927. Hodošan, Glavna 80 02.06.17. 03.06.17. 15,00

Mjesno groblje Hodošan

8. Petar Horvat - 1932. Hodošan, Prvomajska 35 13.06.17. 15.06.17.

14,00

Mjesno groblje Hodošan

9. Franjo Vidović - 1942. Hodošan, Uska 1 19.06.17. 21.06.17.

16,00

Mjesno groblje Hodošan

10. Josip Vadlja - 1944. Hodošan, B. Radića 46 21.06.17. 24.06.17. 15,00

Mjesno groblje Hodošan

11. Melko Zelenić - 1946. Hodošan, Prvomajska 19 08.07.17. 09.07.17.

14,30

Mjesno groblje Hodošan

12. Josip Čanadi - 1947. Hodošan, Prvomajska 25. 08.07.17. 11.07.17.

16,00

Mjesno groblje Hodošan

13. Nikola Mesarić - 1981. Hodošan, B. Radića 42 30.07.17. 02.08.17.

16,00

Mjesno groblje Hodošan

14. Ivan Blagus - 1931. Hodošana, B. Radića 24 06.09.17. 07.09.17.

14,00

Mjesno groblje Hodošan

15. Marija Vlahek Pintar 1941. Hodošan, P. Boraca 52 25.09.17. 27.09.17.

15,30

Mjesno groblje Hodošan

16. Franjo Blagus -  1955. Hodošan, Čakovečka 12 03.11.17. 07.11.17. 15,00

Mjesno groblje Hodošan

17. Jela Kovač Benedik

1931.

Hodošan, B. Radić 82 13.11.17. 14.11.17. 15,00

Mjesno groblje Hodošan

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Antun Žerdin

-

1931.

Koreno 28, Lukavica (SLO)

31.12. 16.

05.01.17.

14,00

Mjesno groblje Hodošan

2.

Boško Savić - 1960. D. Kraljevec, Ludbreška 51 17.06.17. 18.06.17.

14,00

Župno groblje

3. Đuro Tomašić - 1952. Vratišinec, Brdovec 87 16.09.17. 19.09.17.

15,00

Župno groblje

4. Stjepan Šavora - 1946. Čakovec, O. Keršovanija 6 01.11.17. 02.11.17.

14,30

Župno groblje

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.