Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2018.

Arhiva sprovoda 2006. - 2018.

  nema sprovoda

Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Nadica Šimunić Srpak 1964. Palinovec 27 17.01.18. 19.01.18. 15,00 Župno groblje

2.

Marija Vagaj Čavlek 1935. Čehovec 50 25.01.18. 26.01.18. 14,30 Župno groblje

3.

Stjepan Šipuš - 1935. Sveti Juraj u Trnju 75 27.01.18. 28.01.18. 14,30 Župno groblje

4.

Branko Novak - 1936. Palinovec 123 14.02.18. 15.02.18. 14,00 Župno groblje

5.

Dragutin Klobučarić - 1951. Turčišće 6 10.03.18. 13.03.18. 15,00 Župno groblje

6.

Pavao Vagaj - 1954. Čehovec 50/1 15.03.18. 16.03.18. 15,00 Župno groblje

7.

Ljubica Bister Srpak 1937. Palinovec 249 17.03.18. 18.03.18. 15,00 Župno groblje

8.

Viktorija Mavrin Dodlek 1931. Turčišće 106 17.03.18. 19.03.18. 14,30 Župno groblje

9.

10.  

 Mjesno groblje Hodošan

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Ana Janković Mesarić 1941. Hodošan, Školska 4 12.01.18. 13.01.18. 13,30 Mjesno groblje Hodošan

2.

Aleksander Vlahek - 1936. Hodošan, P. Boraca 27. 13.02.18. 14.02.18. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

3.

               
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Andrija Ključariček - 1936. Zagreb, M. Radovana 16 28.01.18. 30.01.18. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

2.

3.
4.

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.