Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2018.

 

 

nema sprovoda

Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Nadica Šimunić Srpak 1964. Palinovec 27 17.01.18. 19.01.18. 15,00 Župno groblje

2.

Marija Vagaj Čavlek 1935. Čehovec 50 25.01.18. 26.01.18. 14,30 Župno groblje

3.

Stjepan Šipuš - 1935. Sveti Juraj u Trnju 75 27.01.18. 28.01.18. 14,30 Župno groblje

4.

Branko Novak - 1936. Palinovec 123 14.02.18. 15.02.18. 14,00 Župno groblje

5.

Dragutin Klobučarić - 1951. Turčišće 6 10.03.18. 13.03.18. 15,00 Župno groblje

6.

Pavao Vagaj - 1954. Čehovec 50/1 15.03.18. 16.03.18. 15,00 Župno groblje

7.

Ljubica Bister Srpak 1937. Palinovec 249 17.03.18. 18.03.18. 15,00 Župno groblje

8.

Viktorija Mavrin Dodlek 1931. Turčišće 106 17.03.18. 19.03.18. 14,30 Župno groblje

9.

Leonard Branilović 1931. D. Hrašćan 154 01.04.18. 02.04.18. 15,00 Župno groblje
10.

Milica Hlišć

Strahija 1962. Čehovec 146 03.04.18. 04.04.18. 15,00 Župno groblje
11. Ana Mihalec Šantek 1947. Turčišće 124 07.04.18. 08.04.18. 14,00 Župno groblje
12. Melko Janković - 1935. Turčišće 111 20.04.18. 21.04.18. 14,30 Župno groblje
13. Marija Lovrenčić Hegeduš 1934. Palinovec 65 22.04.18. 23.04.18. 15,30 Župno groblje
14. Dragutin Sinković Gašparić - 1936. Čehovec 8 21.04.18. 24.04.18. 15,30 Župno groblje
15. Vladimir Srnec - 1951. Palinovec 56 26.04.18. 27.04.18. 14,00 Župno groblje
16. Đuro Frančić - 1945. Sveti Juraj u Trnju 112 19.05.18. 20.05.18. 14,00 Župno groblje
17. Jela Bađari Zorko 1933. Čehovec 41 25.05.18. 27.05.18. 14,00 Župno groblje
18. Agneza Višnjić Strnišćak 1926. Čehovec 1 07.06.18. 08.06.18. 16,00 Župno groblje
19. Nada Kolarić Novak 1948. D. Hrašćan 42 11.06.18. 15.06.18. 15,30 Župno groblje
20. Draga Vrzan Vranović 1966. Turčišće 85 12.06.18. 14.06.18. 15,30 Župno groblje
21. Gabrijel Jančec - 1929. Turčišće 31 29.06.18. 01.07.18. 14,00 Župno groblje
22. Željko Horvat - 1954. Palinovec 45 11.07.18. 13.07.18. 15,00 Župno groblje
23. Katarina Marciuš Kerovec 1923. Palinovec 110 26.07.18. 27.07.18. 15,30 Župno groblje
24. Đurđica Kolonić Kolarić 1925. Čehovec 162 26.07.18. 27.07.18. 15,00 Župno groblje
25. Dragutin Kramar - 1950. Čehovec 130 18.09.18. 19.09.18. 16,00 Župno groblje
26. Marija Kramar Ilijaš 1938. Čehovec 91, 16.10.18. 17.10.18. 15,00 Župno groblje
27. Ivan Zorko - 1950. D. Hrašćan 152 19.10.18. 21.10.18. 14,00 Župno groblje
28. Marija Korpar Vlašić 1928. Palinovec 62 28.10.18. 29.10.18. 14,00 Župno groblje
29. Milka Horvat Hlišć 1935. Palinovec 68 12.11.18. 13.11.18. 14,30 Župno groblje
30. Danica Mihalec Novak 1961 D. Hrašćan 1/A 09.12.18. 10.12.18. 14,00 Župno groblje
31. Eva Jančec Kukolić 1932. Turčišća 138 12.12.18. 13.12.18. 14,00 Župno groblje
32. Marija Hederić   1939. Čehovec 112 28.12.18. 29.12.18. 13,00 Župno groblje

 

 Mjesno groblje Hodošan

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Ana Janković Mesarić 1941. Hodošan, Školska 4 12.01.18. 13.01.18. 13,30 Mjesno groblje Hodošan

2.

Aleksander Vlahek - 1936. Hodošan, P. Boraca 27 13.02.18. 14.02.18. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

3.

Dragutin Blagus - 1957. Hodošan, P. Boraca 35 23.03.18. 27.03.18. 14,30 Mjesno groblje Hodošan
4. Nada Kuhanec Krznar 1949. Hodošan, Vinogradska 9 10.04.18. 12.04.18. 15,30 Mjesno groblje Hodošan
5. Vinko Markač - 1944. Hodošan, Vinogradska 4 02.05.18. 04.05.18. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
6. Pavao Vlahek - 1932. Hodošan, Glavna 85 17.05.18. 19.05.18. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
7. Marija Vadlja Pandur

1925.

Hodošan, Glavna 59 22.07.18. 23.07.18. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
8. Zvonimir Zrna -

1933.

Hodošan, Čakovečka 10 24.07.18. 26.07.18. 16,00 Mjesno groblje Hodošan
9. Katarina Vlahek Vlahek 1947. Hodošan, P. Boraca 40 19.08.18., 20.08.18. 16,00 Mjesno groblje Hodošan
10. Vinko Vlahek - 1950. Hodošan, B. Radić 57 30.09.18., 02.10.18. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
11. Jula Naranđa Baranašić 1925. Hodošan, Zlatoljska 1 03.10.18. 05.10.18. 15,00 Mjesno groblje Hodošan
12. Đuro Ožura - 1933. Hodošan, Glavna 46 31.10.18., 02.11.18. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
13. Terezija Hertarić Vlahek 1932. Hodošana, P. Boraca 3 14.11.18. 15.11.18. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Andrija Ključariček - 1936. Zagreb, M. Radovana 16 28.01.18. 30.01.18. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

2.

Marija Jalšovec Patafta 1923. Domašinec, P. Pintara 32 28.05.18. 29.05.18. 15,00 Župno groblje

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.