Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2019.

 

Marija Zrna, rođena Baranašić 1932. Godine, iz D. Hrašćana 84,

umrla 14.01.19., sprovod 15.01.19. u 14,00 sati na Župnom groblju

Župno groblje Sveti Juraj u Trnju

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Pavao Meglić - 1938. D. Pustakovec 8, 09.01.19., 11.01.19. 14,00 Župno groblje

2.

               

3.

               

4.

               

5.

               

 

 Mjesno groblje Hodošan

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Angela Naranđa Purić 1933. Hodošan, Čakovečka 18 03.01.19., 05.01.19. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

2.

Veronika Kolarić Mihoci 1938. Hodošan 09.01.19. 11.01.19. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

3.

               
4.                
5.                

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.

               

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.