Raspored zaručničkih tečajeva u 2019. godini

 

 

14., 15., 16. i 17. siječnja     19-21 sati    Čakovec - Katolički dom
18., 19., 25. i 26. siječnja     19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana
21., 22., 23. i 24. siječnja     19-21 sati    Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca

04., 05., 06. i 07. veljače      19-21 sati    Prelog - Župna dvorana
18., 19., 20. i 21. veljače      19-21 sati    Đurđevac - Župna dvorana
25., 26., 27. i 28. veljače      19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

11., 12., 13. i 14. ožujka       19-21 sati    Čakovec - Katolički dom
15., 16., 22. i 23. ožujka       19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana
18., 19., 20. i 21. ožujka       19-21 sati    Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca

08., 09., 10. i 11. travnja       19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana
06., 07., 08. i 09. svibnja      19-21 sati    Čakovec - Katolički dom
13., 14., 15. i 16. svibnja      19-21 sati    Đurđevac - Župna dvorana
27., 28., 29. i 30. svibnja      19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

03., 04., 05. i 06. lipnja         19-21 sati    Prelog - Župna dvorana
10., 11., 12. i 13. lipnja         19-21 sati    Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca
24., 25., 26. i 27. lipnja         19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

16., 17., 18. i 19. rujna         19-21 sati    Čakovec - Katolički dom
23., 24., 25. i 26. rujna         19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

07., 08., 09. i 10. listopada   19-21 sati    Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca
18., 19., 25. i 26. listopada   19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana
04., 05., 06. i 07. studenoga  19-21 sati    Prelog - Župna dvorana
18., 19., 20. i 21. studenoga  19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana


Prijaviti se možete na DVA načina:
1. na web stranici Biskupije: pod rubrikom Zaručnici/Prijava na tečaj a popunjenu prijavnicu koju ste dobili kod župnika ponesite sa sobom na tečaj
ili:
2. popunjenu prijavnicu koju ste dobili kod župnika možete poslati poštom na adresu održavanja tečaja (adresa prijave)
ZARUČNICI KOJI NISU IZ VARAŽDINSKE BISKUPIJE a žele sudjelovati na zaručničkom tečaju, mogu se prijaviti također preko ove web stranice. Za njih je dovoljna samo internetska prijava.