Raspored zaručničkih tečajeva u 2020. godini

 

13., 14., 15. i 16. siječnja     19-21 sati    Čakovec - Katolički dom
17., 18., 24. i 25. siječnja     19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana
20., 21., 22. i 23. siječnja     19-21 sati    Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca

17., 18., 19. i 20. veljače      19-21 sati    Prelog - Župna dvorana
24., 25., 26. i 27. veljače      19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

02., 03., 04. i 05. ožujka       19-21 sati    Đurđevac - Župna dvorana
09., 10., 11. i 12. ožujka       19-21 sati    Čakovec - Katolički dom
20., 21., 27. i 28. ožujka       19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana
27., 28., 29. i 30. travnja       19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

04., 05., 06. i 07. svibnja      19-21 sati    Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca
11., 12., 13. i 14. svibnja      19-21 sati    Čakovec - Katolički dom
25., 26., 27. i 28. svibnja      19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

01., 02., 03. i 04. lipnja         19-21 sati    Đurđevac - Župna dvorana
15., 16., 17. i 18. lipnja         19-21 sati    Prelog - Župna dvorana
19., 20., 26. i 27. lipnja         19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

 

14., 15., 16. i 17. rujna         19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana
21., 22., 23. i 24. rujna         19-21 sati    Čakovec - Katolički dom
12., 13., 14. i 15. listopada   19-21 sati    Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca
16., 17., 18. i 19. studenoga  19-21 sati    Varaždin - Biskupijska dvorana

 

Prijaviti se možete na DVA načina:

1. na biskupijskoj web stranici: pod rubrikom Zaručnici/Prijava na tečaj a popunjenu prijavnicu koju ste dobili kod župnika ponesite sa sobom na tečaj

ili:2. popunjenu prijavnicu koju ste dobili kod župnika možete poslati poštom na adresu održavanja tečaja (adresa prijave) ili odnijeti osobno

ZARUČNICI KOJI NISU IZ VARAŽDINSKE BISKUPIJE a žele sudjelovati na zaručničkom tečaju, mogu se prijaviti također preko web stranice. Za njih je dovoljna samo internetska prijava.