Arhiva župe Sveti Juraj u Trnju

 

Sakrament ženidbe 2006. godine

 

 

1.

29. travnja 2006., Župna crkva Svetog Jurja u 17,00 sati - Nikola Novak iz Turčišća i Jasna Ivančić iz Macinca

2.

20. svibnja 2006., Župna crkva Svetog Jurja u u 16,00

Danijel Tomašek iz Domašinca i Martina Vagaj iz Čehovca

3.

27. svibnja 2006. Župna crkva Svetog Jurja u  19,00

Vlado Dojčić (Hodošan) i Marina Francetić (Hodošan)

4.

3. lipnja 2006. Župna crkva Svetog Jurja u  16,00

Zoran Tomić iz Zagreba (Kustošija) i Nataša Sanjković (Hodošan)

5.

3. lipnja 2006. Župna crkva Svetog Jurja u  16,00

Zdravko Rošanić (Belica) i Maja Vlahek  (Donji Hrašćan)

6.

10. lipnja 2006. Župna crkva Svetog Jurja u  17,00

Darko Balent (D.Kraljevec) i Mateja Mlinarić (Hodošan)

7.

10. lipnja 2006. Župna crkva Svetog Jurja u  18,00

Vladimir Zrna (D.Hrašćan) i Ljubica Kolarić (D. Hrašćan)

8.

17. lipnja 2006. Župna crkva Svetog Jurja u 15,30

Ivica Žvorc (Palinovec) Dragica Zlatar (Palinovec)

9.

24. lipnja 2006. Župna crkva Svetog Jurja u  16,00

Zoran Kivač (Čehovec) i Petra Horvat (Štefanec, župa Ivanovec)

10.

1. srpnja 2006., Župna crkva u 17,00 sati

Mihovil Hasnaš  (Domašinec) i Ivana Strahija (Čehovec)

11.

22. srpnja 2006., Župna crkva u 18,00 sati:

Zlatko Hlebec (Varaždinske Toplice) i Mirjana Kos (D. Pustakovec)

12.

Subota, 5. kolovoza, Župna crkva Svetog Jurja u 16,00 sati

Antun Mučić (Dekanovec) i Jasmina Jesenović(Donji Hrašćan)

13.

Subota, 5. kolovoza, Župna crkva Svetog Jurja

u 16,00 sati

Goran Lesar (Pušćine, župa Nedelišće) i Marijana Radić (Čehovec)

14.

Subota, 19. kolovoza 2006., vjenčanje u Čehovcu u 17,00 sati

Josip Horvat (Štefanec, župa Ivanovec) i Ivana Kolarić (Čehovec)

15.

Subota, 2. rujna 2006., vjenčanje u Hodošanu, u 16,30

Mario Blagus (Hodošan, Vukov Gaj 35) i Marija Tot (Hodošan, Cvjetna 17)

16.

Subota, 9. rujna 2006., u Hodošanu, u 17,30 SATI

Matija Mesarić (Čakovec, župan Sv. Nikole i GordanaVuk (Hodošan)

17.

Subota 16. rujna u Hodošanu, 16,00 Sati

Miroslav Horvat (Podbrest, župa Orehovica) i Julija Vadlja iz Hodošana

18.

Subota, 14. listopada u Župnoj crkvi u 16,00 sati

Igor Polgar (župa Belica i Suzana Zadravec (Donji Hrašćan)

19.

Subota, 21. listopada u Župnoj crkvi u 16,00 sati

Željko Vojvoda (Goričan) i Ana Radić (Čehovec)

20.

Subota, 28. listopada u Župnoj crkvi  Svetog Jurja u 18,00 sati

Milan Škoda (Oporovec, župa Draškovec) i Andreja Sabol (Hodošan)