Ekonomsko vijeće Župe Sveti Juraj u Trnju

 

 

U nedjelju, 13. veljače 2022. godine u Crkvi Svetog Jurja Mučenika prisegu je dalo novoizabrano Župno ekonomsko vijeće Župe Sveti Juraj u Trnju na mandat od 5 godina.

Članovi su ekonomski vijećnici:

Stjepan Baranašić iz Palinovca

Božidar Kolarić iz Donjeg Hrašćana

Zdravko Halić iz Svetog Jurja u Trnju

Ivan Sinković iz Donjeg Pustakovca.

 

Fotografije ovdje i u Reportažama: Martina Kivač

 

Zdravko Halić iz Svetog Jurja u Trnju

Božidar Kolarić iz Donjeg Hrašćana

Stjepan Baranašić iz Palinovca

 

Ivan Sinković iz Donjeg Pustakovca.

 

Članovi Župnog ekonomskog vijeća sa župnikom vlč Darkom Kelemenićem