Dali smo si malo truda i provjerili koliko nas ima - svih stanovnika bez obzira na vjeroispovijed!

 

Napomene:

1.Za 2021. godinu podaci su još neslužbeni jer se sve naknadno provjerava

2. Svaki popis svakih 10 godina imao je drugačija pravila. Podatke sam uzimao iz opće tablice o broju stanovnika (ne broju vjernika)

 

Malo Međimurje i Hrvatska

Župa Sveti Juraj u Trnju

Pak smo malo probali dotaknuti i općinu Donji Kraljevec

Obrada: Iwo@TM