Jubileji godine:

2014. (1964. i 1989.), 2013. (1963. i 1988.)  - 2012. (1962. i 1987.)  - 2011. (1961. i 1986.) - 2010. (1960. i 1985.) - 2009. (1959. i 1984.) - 2008 (1958. i 1983.)

 

Spomen na zlatni i srebrni jubilej vjenčanja

u župi Sveti Juraj u Trnju

 

ZLATNI JUBILEJ

(vjenčani u našoj župi 1965. godine)

Broj:

Datum

Zaručnik

Zaručnica

1.

02.01.1965.

Stjepan Jurčan (Čehovec)

Marija Baranašić (Hodošan)

2.

02.01.1965.

Đuro Gudlin (Goričan)

Marija Kolarić (D.Hrašćan)

3.

02.01.1965.

Stjepan Švec (D.Hrašćan)

Emilija Kuhanec (Hodošan)

4.

02.01.1965.

Josip Purić (Hodošan)

Katarina Jurčec (Hodošan)

5.

02.01.1965.

Vinko Košak (Hodošan)

Katarina Kukec (Palinovec)

6.

02.01.1965.

Aleksa Šipuš (Palinovec)

Štefanija Horvat (Palinovec)

7.

02.01.1965.

Ivan Kramar (Čehovec)

Marija Grabant (Čehovec)

8.

03.01.1965.

Stjepan Križaj (Draškovec)

Ana Hranjec (Hodošan)

9.

04.01.1965.

Josip Martinjak (Maribor)

Katarina Meglić (Palinovec)

10.

06.01.1965.

Stjepan Beti (Čehovec)

Terezija Purić (Čehovec)

11.

10.01.1965.

Ivan Čemerika (Hodošan)

Katarina Vuk (Hodošan)

12.

16.01.1965.

Stjepan Cvek (D.Kraljevec)

Terezija Novak (Hodošan)

13.

16.01.1965.

Stjepan Vlahek (Hodošan)

Marija Blagus (Hodošan)

14.

16.01.1965.

Stjepan Kivač (Čehovec)

Jelena Švenda (Čehovec)

15.

17.01.1965.

Stjepan Sokač (Držimurec)

Marija Horvat-Matić (Sv. Juraj)

16.

24.01.1965.

Ivan Biber (Dvorišće)

Terezija Postrašija (Hod.)

17.

30.01.1965.

Đuro Brisar (D.Kraljevec)

Magdalena Frančić (Čehovec)

18.

06.02.1965.

Vinko Vlahek (Hodošan)

Marija Pintar (Hodošan)

19.

06.02.1965.

Ivan Kivač (Čehovec)

Štefanija Matić (Čehovec)

20.

11.02.1965.

Mijo Vlahek (Hodošan)

Ana Šipoš (Hodošan)

21.

13.02.1965.

Nikola Dolenec (Turčišće)

Marija Štimec (Turčišće)

22.

13.02.1965.

Stjepan Kovačić (Držimurec)

Emilija Mihocek (Turčišće)

23.

20.02.1965.

Ivan Sabol (Palinovec)

Anka Špoljarić (Zagreb)

24.

25.04.1965.

Ivan Vinković (Držimurec)

Anka Gavez (Turčišće)

25.

16.05.1965.

Stjepan Gazrek (Hrašćina)

Marija Ilijaš (Hodošan)

26.

13.06.1965.

Stjepan Županić (Zagreb)

Katarina Blažinčić (Palinovec)

27.

20.11.1965.

Ivan Blagus (D.Pustakovec)

Nada Zelenić (D.Pustakovec)

28.

20.11.1965.

Franjo Sabol (Benkovec)

Milka Brumen (Palinovec)

29.

21.11.1965.

Boris Jankulija (Turčišće)

Magdalena Vlašić (D.Hrašćan)

 

SREBRNI JUBILEJ

(vjenčani u našoj župi 1990. godine)

Broj:

Datum

Zaručnik

Zaručnica

1.

06.01.1990.

Ivan Sokač (Goričan)

Klaudija Cerovec (Sveti Juraj)

2.

21.04.1990.

Vladimir Halić (D.Hrašćan)

Željka Kolarić (D.Hrašćan)

3.

21.04.1990.

Dragutin Piškor (Goričan)

Ljubica Furdi (Sveti Juraj)

4.

21.04.1990.

Željko Borović (D.Pustakovec)

Štefanija Varošanec (Palinovec)

5.

21.04.1990.

Velimir Kalšan (Prelog)

Darinka Borović (D.Pustak.)

6.

21.04.1990.

Darko Cirkvenčić (Strelec)

Nada Varošanec (Palinovec)

7.

01.05.1990.

Darko Raspet (Oporovec)

Biserka Tišljarić (Čehovec)

8.

05.05.1990.

Vlado Habijan (Palovec)

Slavica Baranašić (Palinovec)

9.

19.05.1990.

Stjepan Vidović (Hodošan)

Ivanka Vadlja (Hodošan)

10

09.06.1990.

Darko Režek (Cirkovljan)

Đurđica Lončarić (Palinovec)

11.

16.06.1990.

Antun Jankulija (Domašinec)

Ksenija Mihocek (Palinovec)

12.

07.07.1990.

Pavao Vidović (Palinovec)

Nevenka Ilijaš (Hodošan)

13.

04.08.1990.

Božidar Grozdek (Držimurec)

Jadranka Zrna (Hodošan)

14.

04.08.1990.

Dražen Gosarić (D.Kraljevec)

Mirjana Zelenić (Hodošan)

15.

11.08.1990.

Božidar Jančec (Palovec)

Verica Hegeduš (D.Hrašćan)

16.

11.08.1990.

Željko Horvatić (Bruhl)

Manuela Koch (Bruhl)

17.

25.08.1990.

Vladimir Hranjec (Varaždin)

Marija Purić (Hodošan)

18.

22.09.1990.

Nenad Kinderić (Domašinec)

Roberta Đuran (Palinovec)

19.

27.10.1990.

Ivan Horvat (Goričan)

Nataša Pintar (Hodošan)

20.

24.11.1990.

Vladimir Strahija (D.Pustak.)

Svjetlana Horvat (Palinovec)

21.

29.11.1990.

Josip Benčić (Petrova Gora)

Biserka Vidović (Čehovec)

22.

22.12.1990.

Dragutin Vrtarić (Sivica)

Mirjana Mesarek (Turčišće)

23.

29.12.1990.

Bojan Kolarić (Turčišće)

Karmenka Novak (D.Pustak.)

24.

29.12.1990.

Ivan Strbad (D.Mihaljevec)

Biserka Kolarić (D.Hrašćan)

 

Želim svim slavljenicima i dalje sve najbolje u životu, puno jakosti i strpljenja, a onima koji su se preselili u život vječni neka im dragi Bog udjeli pokoj vječni.

Preporučam u molitve i one koji su rodom iz naše župe ali nisu ovdje vjenčani, nego u drugim župama.

Darko, župnik

 

IwoTM