VJENČANI U ŽUPI 1969. GODINE

50 godina braka (Zlatni pir)

BROJ

DATUM

ZARUČNIK

ZARUČNICA

1.

01. 01.

Josip Blagus (Palinovec)

Emilija Borović (D.Pustakov.)

2.

01. 01.

Stjepan Hegeduš (Zagreb)

Ana Horvat (Zagreb)

3.

04. 01.

Josip Sabol (Palinovec)

Marija Horvat (Palinovec)

4.

08. 01.

Vinko Markač (Hodošan)

Marija Ujhazi (Kruščić)

5.

11. 01.

MijoPurić (Goričan)

Magdalena Sabolek (Turčišće)

6.

11. 01.

Đuro Vuk (Hodošan)

Katarina Pongrac (Hodošan)

7.

15. 01.

Nikola Sabol (D. Hrašćan)

Jelena Koprivec (D. Hrašćan)

8.

18. 01.

Josip Kolarić (D. Hrašćan)

Marija Žeželj (Čehovec)

9.

01. 02.

Melko Zelenić (Hodošan)

Nada Purić (Hodošan)

10.

08. 02.

Stjepan Cvek (D.Kralj.)

Emilija Bihar (Čehovec)

11.

08.02.

Stjepan Sabol (Sv. Juraj)

Jelena Vadlja (Čehovec)

12.

08. 02.

Ivan Ružić (Goričan)

Ana Kolar (Turčišće)

13.

08. 02.

Đuro Vidović (D. Hrašćan)

Marija Špilek (Turčišće)

14.

08. 02.

Josip Jurčec (Hodošan)

Katarina Purić (Hodošan)

15.

10. 02.

Franjo Kolarić (D. Hrašćan)

Nada Tišljarić (Hodošan)

16.

15. 02.

Josip Šupljika (D. Kralj.)

Lucija Kolarić (D.Hrašćan)

17.

15. 02.

Ivan Novak (Držimurec)

Dragica Borović (D. Pust.)

18.

15. 02.

Ivan Zorko (D. Hrašćan)

Ana Lisjak (Čehovec)

19.

12. 04.

Dragutin Kivač (Čehovec)

Jelena Kramar (Čehovec)

20.

07. 06.

Josip Horvat (Novakovec)

Terezija Kerovec (Palinovec)

21.

06. 08.

Milan Toplak (Prigorje)

Nada Kolar (Sveti Juraj)

22.

08. 11.

Pavao Kučandi (Hodošan)

Jelena Zrna (Hodošan)

23.

22. 11.

Rudolf Vinković (Držimur.)

Marija Lajtman (Palinovec)

24.

29. 11.

Đuro Sabol (Palinovec)

Vera Kalšan (Maribor)

25.

29. 11.

Josip Markušić (Goričan)

Marija Mesarić (Hodošan)

26.

27. 12.

Branko Tkalec (Koprivnica)

Ana Štimec (Turčišće)

27.

31. 12.

Pavao Žvorc (Palinovec)

Ana Kramar (D.Pustak.)

Naveli smo ovdje sve ovogodišnje slavljenike zlatnog pira, s ciljem da ih se sjetimo u svojim molitvama, da im od srca svi skupa čestitamo i zaželimo još mnoga ljeta. Onima koji su trebali slaviti a prešli su u život vječni, neka im Bog bude snaga i u vječnosti. Čestitamo i našim župljanima koji se nisu u našoj župi vjenčali, možda kod zaručnice ili negdje drugdje, neka znaju da ih imamo u svojim mislima i molitvama.

Darko, župnik