Zaglavak

(povijest župe do 1918.)

 

Izdanje:

Juraj Kolarić Sveti Juraj u Trnju (Međimurje), ŽU Sveti Juraj u Trnju i KS, Zagreb, 1984.

Str. 095.  - 098.

Objavljujemo dozvolom autora prof. dr. Juraja Kolarića, svećenika, na čemu posebno zahvaljujemo.

Molimo da kod citiranja navedete originalni izvor ili kontaktirate autora.

 

Župa Sv. Juraj u Trnju ušla je u drugo razdoblje svoje povijesti (1790-1918.) obogaćena novom filijalom Čehovec, koja je bila odcjepljena od župe Prelog, ali i osiromašena za svoju najveću filijalu Goričan, koja je postala samostalna župa. Osim javnih križeva i pilova, koji su se nalazili u svakom selu župe, nije nigdje bilo kapele. Prvu kapelu u župi sagradili su stanovnici Čehovca 1822, zatim Hodošana, 1835. a proširili su je 1886. g. Njih su slijedili stanovnici Palinovca i D. Hrašćana koji su svoje male kapele podigli oko 1897. odnosno 1907. godine. U novim povoljnijim ekonomskim uvjetima obnavljala se župna crkva i gradio župni dvor. Obnovljena župna crkva doživjela je 1784. g. svečano posvećenje. Crkva je bila oslikana motivi­ma tzv. tikvice 1884. g. Ove su slike uklonjene 1975. godine prigodom obnove. Pneumatske orgulje postavljene su 1919, a izradio ih je Josip Brandl. Crkveni prozori (vitraji) postavljeni su 1915. godine.

Župno groblje, koje se od pamtivijeka nalazilo oko župne crkve, bilo je 1779. preneseno na današnje mjesto izvan sela. Hodošan je dobio svoje groblje 1887. godine. Veliki potres 1880. srušio je stari župni dvor, a na njegovom je mjestu bio sagrađen novi, veliki i monumentalni 1882, koji postoji i danas.

Vjerski život u župi ocrtavaju razne i vrlo brojne duhovne zaklade, kao i bratovštine koje su postojale u gotovo svim filijalama. Vrlo je značajna bila i kantorska služba koja je oduvijek bila povezana i s učiteljskom obavezom, a posebnu je brigu o njoj vodio župnik. Iz te su službe, nastale i prve škole u župi. Konfesionalna škola u Sv. Jurju u Trnju osnovana je 1747, a u Hodošanu, Čehovcu, Palinovcu i D. Hrašćanu bile su osnovane privatne konfesionalne škole 1841, koje su nažalost bile kratkoga vijeka. Jedino se održala ona u Hodošanu za koju je država 1903. sagradila novu školsku zgradu. Državna škola u Turčišću postoji od 1887. godine.

Stanovništvo župe je gotovo bez iznimke katoličko i hrvatsko. Hrvatski značaj stanovništva župe nije mogla promijeniti niti pojačana madžarizacija. Nemirne, ratne godine prvog svjetskog rata i tzv. međimurska revolucija koja je na području župe progutala nevine ljudske živote i raspirila ljudske strasti najavila je novo razdoblje povijesti župe, koje je započelo 1918. g. stvorivši nove političke, društvene, ekonomske i vjerske prilike koje su u većoj ili manjoj mjeri pogodovale novom vjerskom procvatu župe.

Napomena: od 96. stranice na sljedećih 8 nenumeriranih stranica nalazi se 17 crno-bijelih fotografija čija kvaliteta ne omogućava solidno skeniranje. Stoga ovdje donosimo nekoliko fotografija u koloru koje je do 2006. snimio Ivan Barić.

Župna crkva: unutrašnjost župne crkve na slikama iz g. 1884./85. uklonjene (preličene)1975.g. Lijevo se vidi stari oltar Pohođenja Bl. Dj. Marije, uklonjen 1919.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodošan, Kapela sv. Ivana Nepomuka