III. Župa Sveti Juraj u Trnju 1918. - 1984.

 

Izdanje:

Juraj Kolarić Sveti Juraj u Trnju (Međimurje), ŽU Sveti Juraj u Trnju i KS, Zagreb, 1984.

Str. 008.  - 122.

Objavljujemo dozvolom autora prof. dr. Juraja Kolarića, svećenika, na čemu posebno zahvaljujemo.

Molimo da kod citiranja navedete originalni izvor ili kontaktirate autora.

 

 

 II. RAZDOBLJE: OD GODINE 1945. do 1984.

 

1. VJERSKI ŽIVOT ŽUPE DO GODINE 1971.

 

Nakon završetka drugog svjetskog rata nastala je nova politička, ekonomska i vjerska stvarnost. Već 2. lipnja 1945. održan je prvi susret između predstavnika nove vlasti i katoličke crkvene hijerarhije. Zatim su bile osnovane savezne, republičke, kotarske i općinske komisije za vjerska pitanja. God. 1946. donesen je Ustav FNRJ, po kojem je Crkva bila odvojena od države, a 22. svibnja 1953. proglašen je Osnovni zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica, kao i republički zakoni o pravnom položaju vjerskih zajednica. Po tim zakonima bila je zajamčena sloboda savjesti i vjeroispovijesti, a građani su mogli pripadati bilo kojoj vjerskoj zajednici ili ne pripadati nijednoj. Ispovijedanje vjere je bilo proglašeno privatnom stvari građana. Vjerske zajednice, koje smiju osnivati građani, mogu izdavati i raspačavati svoje časopise i osnivati škole za spremanje vjerskih službenika. Po građanskom pravu, vjerske su zajednice bile proglašene pravnim osobama.

Međutim, kao i uvijek, tako se i u ovim teškim poratnim prilikama našlo manje svjesnih i još više nesvjesnih pojedinaca koji nisu poštivali jasno proglašena načela i donesene državne zakone. Zato je i u Međimurju dolazilo do nepotrebnih sukoba između vjernika i nevjernika, župnika i predstavnika mjesnih vlasti. Sve je to samo štetilo općem dobru i sijalo nepovjerenje i razdor između onih koji vjeruju i onih koji ne vjeruju. Tako je došlo do svetogrdnih rušenja raspela, pilova i sprečavanja župnika u vršenju njegovih svećeničkih dužnosti (Posljedice takvog shvaćanja vjerske slobode uočljive su još danas. Neshvatljivo je i nekulturno nasilje koje je naneseno pojedinim mjestima u Međimurju. Netko je, radeći očito na svoju ruku, promijenio prastare povijesne nazive pojedinih mjesta samo zato što su imala tu „sreću" da nose pridjev „Sveti". Među njima je i mjesto sjedišta prastare župe Sv. Juraj u Trnju, koje se sada naziva Juraj u Trnju.). Kao nužna posljedica odvajanja Crkve od države došlo je 1949. godine i do zakonskog odvajanja škole od Crkve. Vjerska se obuka više nije smjela održavati u školama, već samo u crkvama ili u crkvenim zgradama.

Na cijelom području države 1946. godine bila je provedena agrarna reforma koja je pogodila i župe. Svakoj je župi za uzdržavanje svećenika i župnika objekata ostalo 17 jutara zemljišta. Da bi imao vina za mise, župnik je na mjestu gdje je bila livada dao zasaditi vinograd. Te je godine izmijenjeno i dotrajalo drveno postolje za zvono.

U razdoblju od 1947. do 1949. provodio se tzv. otkup ili obavezno podavanje mesa, masti, stoke i žitarica državi. Podavanja su bila određena prema kategorijama, pri čemu su jači gospodari bili svrstani u višu kategoriju. Pošto je župna nadarbina imala 17 jutara zemlje, nalazila se u visokoj IV. kategoriji otkupa s velikim zaduženjima. Župnik je stoga bio prisiljen predati zemlje Poljoprivrednoj zadruzi u Sv. Jurju u Trnju, u župnoj je nadarbini ostavio 5 jutara zemlje i 4 rala šume. Ipak, i u takvim prilikama župnik je u crkvi dao postaviti nove jaslice 1949. godine.

Noću 2. siječnja 1949. župniku su bile oduzete sve matične knjige. Vođenje matičnih knjiga je župnicima bilo zabranjeno, osim za crkveno pravno područje. Tako je ostalo sve do danas. Iste je godine bio zabranjen i vjeronauk u školama.

Sve je to uvjetovalo da su se u razdoblju od 1947. do 1949. po prvi puta u dugogodišnjoj povijesti župe pojavila nekrštena djeca. Najviše ih je bilo u Hodošanu. Bila su to djeca državnih namještenika i članova poljoprivrednih zadruga. U razdoblju od 1950. do 1953. vršila se među svećenicima propaganda za učlanjenje u tzv. „svećeničko staleško udruženje".

Svrha je udruženja bila da svećenici surađuju s državnim vlastima i da im se osigura socijalno osiguranje. Učlanjeni su svećenici bili u povlaštenom položaju i oslobođeni od plaćanja službeničkog poreza. Župnik župe Sv. Juraj u Trnju, kao i gotovo svi svećenici Međimurja, poštujući odluku Duhovnog stola u Zagrebu, nisu pristupili udruženju, što im je donijelo mnoge neugodnosti. Tako je župnik M. Kočila zbog poreznih zaduženja ostao bez krave, svinja i kukuružnjaka. Vjernici su uvidjeli težak položaj u kojem se njihov župnik našao, te su mu nesebično priskočili u pomoć. Kada je župniku bila oduzeta krava, vjernici su organizirali donošenje mlijeka župniku. Prvi su se u akciju uključili župljani iz Čehovca, a za njim su se poveli vjernici Hodošana i drugih sela. Uvidjevši teško materijalno stanje župe i župnika, vjernici su uzdržavanje župnika i župe shvatili kao svoju osobnu obavezu i otvorili mu još više svoju dušu i srce. Kroz to su vrijeme utjecajni pojedinci branili župniku da u Turčišću u pilu služi misu na nedjelju Krista Kralja kada se ondje održavalo proštenje. Procesije se također nisu više mogle obavljati bez posebne dozvole vlasti. Zbog zabrane održavanja vjeronauka u školama župnik je počeo djecu poučavati u crkvi. U tim teškim godinama nije se zaboravilo na potrebu održavanja župne crkve. Tako je 1954. uz zalaganje svih vjernika, a posebice nekih pojedinaca koji su se najviše žrtvovali, bila elektrificirana crkva i župni dvor. Elektrifikacija se provodila pod nadzorom crkvenih starješina: Egidija Žvorca, Ivana Jankovića i Mateja Jeđuta. Već darove za elektrifikaciju su dali: Mijo Ilijaš, Mijo i Marija Vuk te Magdalena Blažeka iz Čehovaca, Leonard Bergovec, Josip Pintarić i obitelj Markač iz Hodošana te Marija Zadravec iz Sv. Jurja u Trnju. Nov poticaj duhovnom razvoju župe dali su franjevci iz Čakovca, koji su za vrijeme dvomjesečne odsutnosti župnika M. Kočile, koji je 20. studenog 1954. bio pozvan na vojnu vježbu, zamjenjivali župnika. Posebice se u radu isticao o. Pavao Graf, koji je s vjernicima obavio uspješnu duhovnu obnovu. Tom je prilikom bila uvedena i večernja misa svakog prvog petka u mjesecu, za vrijeme koje je velik broj vjernika pristupao ispovijedi i pričesti.

Sve je to utjecalo i na veće angažiranje vjernika u održavanju crkvenih zgrada. Godine 1955. bile su popravljene gotovo sve kapele u župi.

(Na ovom mjestu, str. 110. nalazi se crno-bijela zemljopisna karta s prikazom župe Sveti Juraj u Trnju, op. webmastera).

U Hodošanu je bio izmijenjen trošan lim na tornju i cijela kapela izvana obnovljena. Sve troškove snosili su sami vjernici Hodošana. Isto je tako bila obnovljena kapela u Čehovcu zahvaljujući zalaganju crkvenog starješine Mate Jeđuta, te Mije Ilijaša i Valenta Blažeke. U obnovi su živo sudjelovali i mladići Lenard Blažeka, Vinko Kramar te sjemeništarci Josio Jeđut, Valent Habuš i Josip Švenda. Kapela u Palinovcu bila je obnovljena zalaganjem Egidija Žvorca, a sav su trošak snosili sami vjernici sela. Na kraju je bila obnovljena i župna crkva. Bio je obnovljen tabernakul, zidovi i kor omaljani, crkva izvana obijeljena i krovište prekriveno. Sav potreban novac dali su vjernici koji su besplatno davali i težake po redu svaki dan iz drugog sela. Uljane boje na stropu i na stupovima bile su pranjem, osvježene, a tako isto i oltari. Niša oltara Majke Božje bila je obučena u svilu koju je svojom rukom i o svojem trošku načinila Jelena Ilijaš iz Čehovca. Tako je u nedjelju škapularskog proštenja župna crkva „uskrsnula kao bijela golubica" uređena iznutra i izvana. Takva je dočekala i sv. potvrdu koju je za 952 potvrđeni ka 26. srpnja 1955. podijelio biskup Josip Lach (L.M. n. 48.)

U jesen iste godine zagrebački nadbiskup koadjutor dr Franjo Šeper organizirao je sabirnu akciju za prikupljanje živežnih namirnica za potrebe Bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu. Zbog spomenutih popravaka župne crkve i kapela nije se mogla te godine u župi provesti spomenuta akcija. Ali već iduće godine (1956.) provedena je vrlo uspješna akcija sabiranja živežnih namirnica za Bogoslovno sjemenište i to u sve četiri kapele u župi: u Hodošanu, D. Hrašćanu, Čehovcu i Palinovcu. Ostala su mjesta donosila darove u župnu crkvu. Treći dan skupljanja sve je bilo dopremljeno na župni dvor. Župnik je nato bio pozvan u Mjesni ured na saslušanje, ali kako se sve sabiralo samo u crkvenim prostorijama, nije bilo daljnjeg postupka. Krumpira, kukuruza u klipu, graha i zelja skupilo se preko 5 tona. Od tog prvog skupljanja hrane pa sve do danas ova župa je pri samom vrhu darežljivosti u čitavoj zagrebačkoj nadbiskupiji. Skuplja se ne samo za Bogoslovsko već i za Dječačko sjemenište, te u novije vrijeme i za potrebe Karitasa.

(na sljedećih 8 stranica nalaze se crno-bijele fotografije koje zbog lošeg tiska ne objavljujemo u originalu, to su: Župna crkva, Kip bezgrešne i raspelo prema Goričanu u Hodošanu, Pobočni oltar Bl. Djevice Marije Škapularske i glavni oltar Župne crkve svetog Jurja, Kapela Presvetog trojstva u Palinovcu, Mlada misa  Mije Horvata 1966., zatim kapela sv. Roka u Čehovcu, Zbor Svetog Jurja u Zagrebu pred katedralom, Krštenje, župnik Mirko Kočila i mladomisnik Juraj Kolarić 1967., te 9 fotografija Prvih pričesti i Svetih potvrda. Nabavu i rekonstrukciju starih fotografija pokušat ćemo nadoknaditi. (op. webmastera)

Te su godine bile popravljene orgulje župne crkve, a posao je izveo orguljar Franc Jenko iz Šentvida kraj Ljubljane. Marija Vuk iz Čehovca darovala je za glavni oltar velik antipendij, a načinjeno je i novo postolje za božićne jaslice. Franjevači brat laik fra Hijacint iz Čakovca načinio je iduće godine i štalicu za jaslice.

Sav taj mukotrpni i predani rad župnika M. Kočila nije ostao bez odjeka. Za njegove zasluge na duhovnom i materijalnom preporodu župe odlikovao ga je zagrebački nadbiskup dr Franjo Šeper imenovavši ga počasnim prisjednikom Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu.

U siječnju 1958. umro je stari odani zvonar župne crkve Pavao Čavlek koji je punih 50 godina vršio zvonarsku službu. Za novog je zvonara bio postavljen mladi Pavao Kivač koji sve dosad obavlja tu dužnost odano i na sveopće zadovoljstvo vjernika. Stota obljetnica Marijinih ukazanja u Lurdu bila je u župnoj crkvi 1958.godine svečano proslavljena. Samo nebo kao da je najavilo taj jubilej jer se 11. veljače poslije pola noći pojavilo polarno svjetlo.

Skupljanje hrane za Bogoslovno sjemenište gotovo da je izazvalo sukob s mjesnim vlastima koje su u ime neplaćenog župnog poreza htjele zaplijeniti ono što je bilo skupljeno za središnje crkvene ustanove u Zagrebu. Smrt pape Pija XII. i izbor novoga pape Ivana XXIII. bili su popraćeni osmodnevnom zvonjavom s tornja župne crkve. Kao da se time htjelo navijestiti novo razdoblje povijesti Katoličke Crkve.

Župna statistika iz 1958. godine vrlo je zanimljiva, ako ne i jedinstvena u povijesti ove župe. U župi je naime te godine bilo točno 700 krštenih, od toga 50 muške i 50 ženske djece. Umrlo je 50 župljana, od kojih 25 muških i 25 ženskih.

 

2. MLADOMISNIČKA SLAVLJA, MISIJE

Župa je konačno nakon dugog vremena dobila svojeg prvog mladomisnika, Ivana Sinkovića iz Čehovca. (Posljednje mladomisničko slavlje u župi bilo je 1938. godine svećenika Lovre Kramara (1910. - 1979.) koji je kasnije kao svećenik šibenske biskupije umro u Mandalini. Vidi Glas Koncila 2 '21. siječnja 1979., 15.' Davno prije toga župa je imala još jednog mladomisnika, Luku Pu-rića (1881. - 1914.) iz Hodošana. Najprije je bio kapelan u Štrigovi, a onda župnik u Sv. Martinu na Muri i u Belici. Umro je naglo u Grazu (Austrija) gdje je i pokopan. Isticao se pisanjem u varaždinskim novina­ma „Naše pravice", gdje je opisivao hrvatski karakter Međimuraca.). Nakon što je 5. srpnja 1959. godine u Prelogu bio zaređen za svećenika s još dvojicom međimurskih đakona, s Blažem Totom iz Draškovca i fra Miljenkom Holsleitnerom iz Preloga, mladomisnik I. Sinković je 10. srpnja, u nedjelju na proštenje Škapularske Gospe, služio svoju prvu misu. Propovijedao je Stjepan Slaviček, župnik iz Raskrižja.

Na proštenju Škapularske Gospe 1961. godine župnik M. Kočila proslavio je na najsvečaniji način 25. obljetnicu misništva. 8 Misije su u župi bile održane od 10. do 18. ožujka 1963., a držali su ih oci dominikanci iz Zagreba, Tijekom misija ispovijedilo se preko 3.500 vjernika. Obnovljena je bila i nekoć vrlo aktivna Bratovština sv krunice. Ako uzmemo u obzir da je župa Sv. Juraj u Trnju tada brojila 5.574 stanovnika, to znači da je gotovo sve odraslo stanovništvo pristupilo sakramentu pomirenja.

Broj stanovnika po selima izgledao je ovako: Sv. Juraj u Trnju 282 stanovnika, Čehovec 775, D. Pustakovec 353, Palinovec 1044, Hodošan 1671, D. Hrašćan 630, Turčišće  819, ukupno: 5574. (Zanimljivo je usporediti ovu statistiku sa statistikom iz 1946. g: Sv. Juraj u Trnju 317, Čehovec    750, D. Pustakovec 374, Palinovec   1078, Hodošan 2400, D. Hrašćan 800, Turčišće 800, ukupno: 6.519.).

Usporedimo li ove brojke, primjećujemo da je broj stanovnika župe u odnosu na 1946. godine opao čak za čitavu tisuću. Razloge tako velikom smanjenju broja stanovnika župe valja tražiti u činjenici što je puno obitelji nakon rata odselilo u Baranju, posebice iz sela Hodošan. Osim toga, velik broj mlađih ljudi koji osnivaju obitelj ne želi više ostati na selu već odlaze u svijet u potrazi za boljom zaradom i lakšim životom od onoga na selu.

Sljedeće su godine protekle u znaku novih mladomisničkih slavlja u župi. Tako velik broj mladih svećenika koji su potekli iz župe Sv. Juraj u Trnju najljepše pokazuje uspješno djelovanje župnika M. Kočile koji je tijekom školovanja svojim sjemeništarcima bio najbolji prijatelj, savjetnik, tješitelju poteškoćama i velik materijalni dobrotvor.

Josip Juđut, dominikanac iz Čehovca služio je svoju prvu misu 5. srpnja 1964. godine u župnoj crkvi, a propovijedao je o. Kerubin Makjavić. Na prvu nedjelju adventa prvu misu je služio Ivan Ilijaš, konventualac iz Hodošana.

Za ta slavlja bila su pozlaćena vrata tabernakula u župnoj crkvi troškom Stjepana Blagusa iz Hodošana.

Dva nova mladomisnika župa je dobila već iduće, 1965. godine. U Innsbrucku je, gdje je od 1963. godine boravio na studiju, proslavio mladu misu 26. VII. Juraj Kolarić iz Donjeg Hrašćana, a Josip Sabol iz Hodošana, koji se nalazio na studiju u Rimu, primicirao je ondje 11. X. Iduće godine, 3. srpnja 1966., J. Sabol je u župnoj crkvi slavio svoju prvu domovinsku misu, a J. Kolarić to isto na posljednju nedjelju u rujnu 1967. godine u D. Hrašćanu.

Ovo bogato mladomisničko razdoblje župe nastavljeno je 1966. godine sa tri nova mladomisnička slavlja. Najprije je u nedjelju 17. srpnja služio prvu misu Mijo Horvat iz Palinovca, a onda je svoju mladu misu proslavio 31. srpnja Ivan Varošanec, dominikanac iz Palinovca, a 8. prosinca, na blagdan Bezgrešnog Začeća o. Maseo Švenda, franjevac iz Čehovca. Dvije godine kasnije, 21. srpnja 1968, na škapularsko proštenje služio je mladu misu o. Mijo Horvat, dominikanac iz Palinovca.

Župa je u godini tih obilnih mladomisničkih slavlja brojila 5.521 stanovnika. Promotrimo broj stanovnika (prva brojka) u pojedinim selima, kao i broj zaposlenih izvan mjesta (druga brojka): Sv. Juraj u Trnju 209-21, Čehovec 803-117, Hodošan 1652-199, Palinovec 998-208, Turčišće s Kvitrovcem i Dvorišćem 825-231, D. Pustakovec 388-34, D. Hrašćan s Gulešćakom 646-139 ili ukupno 5521 stanovnika - 949 zaposlenih izvan mjesta. To znači da je župa praktično brojila 4.572 stanovnika od kojih su većina bila djeca i stariji ljući.

 

3. ZABRINJAVAJUĆA POJAVA ISELJAVANJA

 

Pojava sve većeg broja tzv. gastarbajtera ili radnika koji rade u inozemstvu postala je zabrinjavajuća. Godine 1967. mnogi su napustili svoje domove i ognjišta otišavši u Austriju, Njemačku, Švedsku i Švicarsku s nadom u što skoriji povratak na dobru, dragu, staru, domaću grudu. U svojoj čežnji za domom mnogi su uza se željeli imati roditelje, djecu ili rodbinu. Zato su sa sobom povukli i druge. Župu su napustili mladi, posebice mnoge žene i djevojke. U tome je prednjačilo selo Hodošan. Tako je već krajem 1968. godine izvan župe bilo zaposleno oko 2.000 osoba. Kod kuće su ostala djeca i stariji ljudi. Polja su opustjela jer ih nije imao tko obrađivati. Mnoge su majke ostavile djecu kod dobrih baka, rođaka ili prijatelja. Bez roditeljskog nadzora i utjecaja djeca su popustila u školi i u pohađanju vjero naučne obuke. Najteže je bilo župniku u nedjelju kada je u crkvi gledao prazna mjesta koja su dotad bila redovito popunjena. Pradavni je naime običaj da određene prostore župne crkve popunjavaju pojedina sela. Smanjio se i godišnji broj pričesti. Od 17.000 pričesti iz prijašnjih godina, broj je pao na 12.860 u. 1969. godine isto se tako smanjio i broj potvrđenika. Od 1.300 potvrđenika u 1946. godine broj se u 1974.godine smanjio na 341.

Broj stanovnika župe smanjivao se brzinom koja je zabrinjavala. No unatoč tom zabrinjavajućem ,,exodusu", župljani su ipak ostajali i dalje duhovno povezani sa svojom župom. Za božićne, uskrsne i duhovske blagdane crkva je opet bila puna odjekujući glasovima razdraganog mnoštva vjernika, povratnika iz inozemstva. Osjećajući potrebu da se barem tom prilikom Božja riječ čuje i izvan crkve za one koji zbog silnog mnoštva u nju nisu mogli stati, vjernici gastarbajteri iz cijele župe koji su radili u Düsseldorfu, u SR Njemačkoj, odlučili su dobrovoljno skupljenim novcem kupiti i župi pokloniti mali razglasni uređaj.

Župna crkva kao i filijalne kapele bile su gotovo svake druge godine poljepšavane i obogaćivane novim predmetima i paramentima i obnavljane. Vjernici su se gotovo nadmetali u dobrovoljnim prilozima nastojeći poljepšati svoje kapele i raznim sakralnim predmetima obogatiti župnu crkvu. Godine 1970. bila je temeljito popravljena župna crkva i kapela u Čehovcu. Te je godine 30. srpnja zagrebački nadbiskup dr Franjo Kuharić podijelio sakrament sv. potvrde 430-torici potvrđenika.

Unatoč gore spomenutim poteškoćama, župa Sv. Juraj u Trnju uspješno je nastavila svoj vjekovni duhovni hod. Tako je na Marijanskom kongresu u Mariji Bistrici, koji je održan 15. kolovoza 1971., sudjelovalo preko 100 župljana.

 

4. DOJMOVITI OPROŠTAJ ŽUPNIKA MIRKA KOČILE

 

Na blagdan Krista Kralja 21. studenog, posljednje nedjelje crkvene godine 1971. od župljana se oprostio dotadašnji župnik Mirko Kočila koji je 31 godinu djelovao u župi (dvije godine kao kapelan, a 29 kao župnik). Gotovo čitav život on je poklonio župi, u nju ugradio sve svoje umne i tjelesne sposobnosti i postao prava svećenička legenda. Zbog toga je njegova odluka da i nakon odlaska iz aktivne službe ostane u župi sa svojim vjernicima bila primljena s velikom radošću. On je u tu svrhu s obitelji Stjepana Detonija, s kojom je tijekom svojega župnikovanja dijelio zajedničko domaćinstvo, podigao skromnu kuću nedaleko od župnog dvora i tamo se povukao u mirovinu. Opraštajući se od svojih vjernika, on je na misi predstavio i nasljednika, novog župnika Blaža Horvata sina svojeg dragog Mrđimurja, rodom iz Donje Dubrave. Zahvalivši svim župljanima na suradnji, pomoći, razumijevanju, kao i na velikoj podršci koju su mu tijekom tri desetljeća iskazivali, M. Kočila je preporučio novog župnika vjernicima izrazivši želju da i njega prime istom ljubavlju i prate istom podrškom kao što su to činili i tijekom njegovog župnikovanja. Žalost ovog rastanka ublažila je činjenica da će dosadašnji „Gospodin", kako župljani od milja nazivaju svojeg župnika, i dalje ostati u njihovoj sredini.

Teško je u nekoliko riječi sažeti djelovanje M. Kočile u župi ali nećemo pogriješiti ako ustvrdimo da je on bio velik preporoditelj, dobar i blag pastir te uspješan tješitelj svojih župljana. Odgojio je i do oltara doveo 9 svećenika svoje župe, a njegova uzorna katehizacija djece, sadržajne propovijedi i nadasve blag postupak s ljudima ostavili su neizbrisiv trag u povijesti ove župe.

 

5. NOVI POČETAK NA STARIM TEMELJIMA

Novi župnik, Blaž Horvat, došao je u župu iz župe Belec u Hrvatskom Zagorju. Rodio se 1939. u Donjoj Dubravi. Nakon ređenja 1964. godine bio je kapelan u Varaždinu, a od 1967. župnik u Belcu. Mlad i u naponu snage došao je u ovu prostranu župu u vrijeme velikog društvenog i duhovnog previranja. Razdoblje gastarbajtera dostiglo je vrhunac. U razne evropske zemlje trbuhom za kruhom odlazile su čitave obitelji. Kod kuće su ostajali samo čuvari obiteljskih ognjišta: starci i djeca, lako su u to vrijeme nicale nove kuće u svim selima župe, podizane novcem koji je stizao iz inozemstva, ipak nitko nije mogao nadoknaditi roditeljsku ljubav djeci koja su ostala kod kuće. Tako se rađalo trostruko zlo: roditelji bez djece u inozemstvu, djeca bez roditelja u domovini i bake i djedovi kod kuće na čija je nemoćna staračka leđa pala sva odgovornost odgoja mladih

U isto vrijeme trebalo je župu prožeti novim pokoncilskim duhom koji je već prije u župu unio dotadašnji župnik. Upravo tom nastojanju najviše se usprotivio međimurski vjerski tradicionalizam otporan na sve novo i sumnjičav prema promjenama. Trebalo je uložiti puno truda i pokazati veliku strpljivost da bi se započeto moglo uspješno nastaviti. Upornost se isplatila jer gotovo je čitava župa, posebice mladi, duhovno počela rasti. Razvio se obiteljski apostolat, uveden je duhovni pokret „mali tečaj" i pojačao se sakramentalan život. Mladi su se sprijateljili s mladima iz drugih župa zagrebačke nadbiskupije priređujući međusobne posjete prigodom kojih se, osim duhovnih razgovora, odvijao i živ sportski program. Zaredala su razna hodočašća, posebice na Mariju Bistricu. Djeca iz „Karitasa" redovito svake godine borave kod pojedinih obitelji na školskim praznicima.

Bile su organizirane i vrlo uspješne pučke misije koje su održali kapucini.

Posebice valja istaknuti vrlo agilan pjevački zbor župne crkve, koji je pod ravnanjem župnog orguljaša Vladimira Sinkovića gostovao i u zagrebačkoj katedrali dobivši za svoje izvođenje laskave ocjene.

U ovoj živoj duhovnoj nadogradnji nije se zaboravila ni materijalna briga za župnu crkvu, župni dvor i za područne kapele. U župni je dvor 1972. godine uveden vodovod i trofazna struja. Iste je godine bio popločen hodnik zaslugom i poklonom Rudolfa Ilijaša iz Hodošana i njegovih radnika. Kapela u Hodošanu je dobila klupe i pod. Otada se ondje svake nedjelje i na blagdane služi misa, a preko tjedna drži vjeronauk za djecu iz Hodošana i D. Hrašćana. Pil u Turčišću obnovljenje 1973. godine i pretvoren u malu kapelu, tako da se na opću radost i zadovoljstvo vjernika Turčišća i Dvorišća ondje ponovno počelo opsluživati proštenje na blagdan Krista Kralja sa slavljenjem liturgije.

Brzo se osjetila potreba da se bogoslužje proširi i po filijalnim kapelama jer su ljudi prilično daleko od župne crkve, posebno neka mjesta. Za sve to bilo je potrebno obnoviti te objekte da budu prikladni za što ljepše odvijanje liturgijskih čina. Ljudi su počeli graditi lijepe i velike kuće. Željeli su da im ni crkveni objekti u tome ne zaostanu te da i oni budu što ljepši. Odmah u proljeće 1972. obnovile su se u župnoj crkvi orgulje, a na njima je radio graditelj orgulja iz Granešine Filip Antolić Soban. Postavili su se novi žljebovi te popravilo i obnovilo krovište župne crkve. Kako je dotrajala stara električna instalacija, zamijenila se novom i uvedena je trofazna struja.

Prije sv. potvrde u župi, koja je bila 12. srpnja 1975., obnovila se unutarnjost župne crkve. Soboslikarske radove izvela je „Obnova" iz Varaždina a slikarske radove Juraj Mrazović koji je naslikao četiri evanđelista u svetištu, Isusovo uskrsnuće i uzašašće u glavnoj lađi, sv. Nikolu Tavelića u pokrajnjoj lađi. Pomogao mu je slikar Željko Hranić, a naslikao je Davida s harfom i sv. Ceciliju iznad orgulja te sv. Mariju Goretti na zidu pokrajnje lađe.

Crkva je tako dobila iznutra lijep i svjež izgled. Izvana je također bila vrlo trošna te se počelo obnavljati i izvana. Sva se stara žbuka skinula te stavila nova tako da je sada župna crkva dobila najljepši izgled u mjestu. Radove izvana izveo je Slavko Kovačićek, zidar iz Varaždina, sa svojim pomoćnicima. Svi ti radovi izveli su se isključivo dobrovoljnim darovima i prilozima vjernika župe.

Budući da Restauratorski zavod iz Zagreba nije bio zadovoljan kvalitetom izvedenih radova, podigao je tužbu protiv župnika, ali je tužba zbog zastare bila obustavljena. Da ne bi filijalne kapele u toj obnovi zaostale.počelo se i njih popravljati i obnavljati. Kroz tri godine (1975, 1976. i 1977.) na kapeli sv. Ivana Nepomuka u Hodošanu izmijenjen je stari trošni krov te pokriven novim crijepom. Na tornju je umjesto starog lima koji je procurivao stavljen novi, a postavljeni su i žljebovi. Izmijenjeno je i postolje zvona na tornju. Kapela je izvana i iznutra obnovljena. Žbuka je izvana sva skinuta te stavljena nova. Radove je izvana izveo zidar Zvonko Žvorc iz Turčišća sa svojim pomoćnikom Ivanom Purić iz Hodošana. Radove na krovu obavio je tesar Andrija Kolarić iz D. Hrašćana.

U kapelu su postavljene nove klupe i drveni pod da se može lijepo odvijati bogoslužje koje se sada u toj kapeli vrši svake nedjelje i na blagdane, te obavlja vjeronaučna pouka za školsku djecu Hodošana i D. Hrašćana jer se tu nalazi i osmogodišnja škola.

Isti majstor koji je obnovio kapelu u Hodošanu obnovio je i stari trošni pil sv. Florijana sa zvonikom u Turčišću da bi se moglo lijepo odvijati proštenje Krista Kralja na opće zadovoljstvo mještana. Pil je obnovljen 1973. godine. Zvonko Žvorc je obnovio i kapelu Sv. obitelji u D. Hrašćanu 1977,  koja je sa svojim okolnim parkom postala posebno lijep ukras mjestu. Za prozore, unutarnjost te ogradu oko kapelice najviše se, uz pomoć mještana, pobrinuo Leonard Kolarić.

Ni Palinovec ne želi zaostati. Izborom novih odbornika te njihovim marljivim zalaganjem obnovili su se pileki i kapela Presv. Trojstva. Za proštenje 1981. bila je izvana i iznutra sva obnovljena. Obnovu kapele izvana izvršio je zidar Franjo Vidović iz D. Pustakovca. I ovdje su mještani bili velikodušni u pomoći, radnoj i novčanoj. Posebno su se založili odbornici: Ivan Horvat, Joip Orehovec, Jakob Zrna, Josip Horvat, Josip Brisar, Stjepan Baranašić te Matija Novak stolar koji je izveo drvne radove.

Nadolazi velika duhovna obnova našega naroda prilikom proslave trinaest stoljeća po krštenja Hrvata. Započelo se već euharistijskim kongresima u župama, dekanatima i nadbiskupiji sa završetkom nacionalnog kongresa u Mariji Bistrici povodom 300. godina našašća crnog kipa Gospe Bistričke. Za to su se organizirale velike osmodnevne misije u župi. Misije su trajale od 12. do 19. srpnja 1981. Vodili su ih kapu­cini o. Zdenko Tenšek i Stanko Dodik iz Zagreba. Vrhunac je bio euharistijski dan u župi na sam dan Gospe Karmelske, velike zaštitnice župe, 16. srpnja. Svete mise i u Hodošanu, gdje je blagoslovljen novi kip Majke Božje Bistričke, i u župnoj crkvi predvodio je sam nadbiskup Franjo Kuharić uz velik broj svećenika, o. provincijala kapucina Bonaventure Šagija, bistričkog župnika Lovre Cindorija i ostalih, te mnoštva vjernika domaćih i susjednih. Misije su se odvijale u župnoj crkvi i u Hodošanu uz marljivo pohađanje velikog broja župljana. Nakon toga obnovio se detaljno župni dvor i kapela sv. Roka u Čehovcu 1984. Radove je izveo domaći zidar Ivan Vidović s marljivim pomoćnicima, zidarima Đurom Kuhancem i Mirkom Lisjakom. S tornja i cijele kapele kao i sa župnog dvora skinuta je sva stara žbuka te stavljena nova. Svi ti radovi, radovi, mora se opet napomenuti, izvršeni su dobrovoljnim prilozima samih mještana i zalaganjem cehovskog odbornika Ivana Habuša s pomoćnicima.

Kruna toj cijeloj obnovi jest novopostavljeni mramorni oltar u župnoj crkvi s obnovljenim svetištem. U oltar su ugrađene moći sv. Leopolda Mandića, a oltar je na veliku radost svih župljana posvetio kardinal nadbiskup Franjo Kuharić, dok je izradu oltara i svetišta izveo klesar Stjepan Zrna iz Hodošana sa svojim nadarenim suradnikom Vinkom Kišem koji je vrlo lijepo izradio i ambon za čitanje.

Taj oltar tako postaje zavjetni i zahvalni oltar i žrtvenik župe Sv. Juraj u Trnju za 650 godina vjernosti Katoličkoj Crkvi, 200 godina posvete sadašnje župne crkve, koja je bila 12. rujna 1784. te odraz vjere i nade sadašnjeg vremena i trenutka da nismo zaboravili najljepšu baštinu naših pređa, nego je zahvalno primili i predali budućnosti.

Tako neka Mura i Drava svojim mirnim žuborenjem i dalje pronose svijetu i vijeku istinu: Međimurec voli svoju Crkvu i Domovinu te s tihom sjetom želi uvijek ponavljati u svojem srcu:

"Tu me moja draga majka rodila,

Tu me ona prva v cirkvu vodila.

Boga molit bližnjeg ljubit navčila"-