IV. Dodatak

 

Izdanje:

Juraj Kolarić Sveti Juraj u Trnju (Međimurje), ŽU Sveti Juraj u Trnju i KS, Zagreb, 1984.

Str. 124.  - 132.

Objavljujemo dozvolom autora prof. dr. Juraja Kolarića, svećenika, na čemu posebno zahvaljujemo.

Molimo da kod citiranja navedete originalni izvor ili kontaktirate autora.

 

I. Popis kućegospodara ili poglavara obiteljskih zadruga iz 1660. godine

 

1. Hodošan

 

 1. Marko Salamun

 2. Mihajlo Vogrin

 3. Marko Doboš

 4. Mihalj Frančić

 5. Ivan Kiri

 6. Matija Dovečeri

 7. Juraj Čehoci

 8. Mihael Puštaj

 9. Đuro Gjuri

 10. Đuro Horvat

 11. Stjepan Knesek

 12. Luka Krčmar

 13. Vid Horvat

 14. Stjepan Panjšak

 15. Martin Sirutka

 16. Petar Horvat

 17. Ivan Novi

 18. Ivan Bingez

 19. Toma Laptuš

 20. Luka Hegeduš

 21. Matija Mlinarić

 22. Ivan Huč

 23. Đuro Vlah

 24. Ivan Jelčić

 25.  Đuro Komari

 26. Đuro Polinoci

 27. Mihael Hrenović

 28. Andrija Ježović

 29.   Juraj Horvat

 30. Nikola Glad

 31. Ivan Terhač

 32.  Andrija Podravec

 33. Marko Oporoci

 34. Đuro Vuk

 35. Nikola Kuštrina

 36. Martin Pajnšak

 37. Nikola Cerak

 38. Blaž Laptaš

 39. ud. Đure Mlinarić

 40. Stjepan Varović

 41. Mihael  Lepoša

 42. Juraj Cerak

 43. Ivan Turk

 44. Andrija Kencelja

 45. Stanislav Dolenec

 46. Matija Salaj

 47. Juraj Kuleta

 48. Mihael Horvat

2. Torčišće   (Turčišće)

 

 1. Andrija Božić

 2. Stjepan Štefanec

 3. Tomo Lukežić

 4. Mihael Čehovec

 5. Juraj Kerčmar

 6. Mihael Dveka

 7. Toma Zadravec

 8. IvanTkalec

 9. Mirko Lepen

 10. Mihael Zadravec

 11. IvanTompa

 12. Lovro Novacić

 13. Stjepan Major

 14. Mihael Medvar

 15. Ivan Turk

 16. Ivan Božić

 17. Marko Garav

 18. Marko Posavec

 19. Mihael Hegeduš

 20. Ivan Baršaga

 21. Ivan Zagorec

 22. Gregor Tkalec

 23. Toma Sukanec

 

3. Pustakovec

 

 1. Đuro Ormandi

 2. ud. Jelena Kopčin;

 3. Matija Šimunić

 4. Blaž Vogrin

 5. Stjepan Somođi

 6. Mihael Čiraj

 7. Ivan Jurmić

 

4. Sv. Juraj

 

 1. Stjepan Koprivec

 2. ud. Ivana Majda

 3. Mihael Popović

 4. Mihael Zadravec

 5. Mihael Vlah

 6. Ivan Kljak

 7. Đuro Koprivec

 8. Mihael Vlah

 9. Gregor Kljak

 

5. D. Hrašćan

 1. Matija Tomatić

 2. Đuro Sabol

 3. Ivan Čemerika

 4. Marko Marčec

 5. Juraj Zdenci

 6. Ivan Krištofić

 7. Matija Sabol

 8. Ivan Žnidarić

 9. Mihael Vlah

 10. Martin Kerovec

 11. Gregor Barić

 12. Matija Posavec

 13. Matija Sever

 14. Ivan Tkalec

 

6. Palinovec

 

 1. Stjepan Kranjčec

 2. ĐuroTkalec

 3. Ivan Boroslaj

 4. Ivan Varga

 5. Nikola Horvat

 6. Ivan Novosel

 7. Stjepan Bačić

 8. Ivan Hađikan

 9. Mihalj Halgaš

 10. Toma Margiatko

 11. Đuro Biskup

 12. Nikola Šoštarić

 13. Andrija Baranašić

 14. Ivan Sužen

 15. Stjepan Varga

 16. Ivan Hađikan

 17. Marko Makarun

 18. Đuro Horvat

 19. Mihael Margiatko

 20. Đuro Horvat

 21. Đuro Labašan

 22. Đuro Horvat

 23. Stjepan Kos

 24. Martin Fahić

 25. Ivan Loparić

 26. Đuro Zagorec

 27. Mihael Kovač (nobilis)

 28. Đuro Sčitković (nobilis)

 29. Stjepan Seget

 30. Pavao Sili (nobilis)

 31. Đuro Beremeni (nobilis)

 

7. Čehovec

 1. Đuro Kljun

 2. Petar Kranjec

 3. Udovica Keremeni (libertinus)

 4. Mihalj Kupina

 5. Toma Jalševec

 6. Mihalj Cerjak

 7. Matija llija (š)

 8. Andrija Cezar

 9. Lovro Kobraz

 10. Đuro Gregurica

 11. Martin Švenda

 12. Andrija Goričanec

 13. Blaž Kramar

 14. Franjo Keremeni (libertinus)

 15. Đuro Tomaš

 16. Stjepan Jurmić

 17. Gašpar Zgmaj

 18. Blaž Zagorec

 19. Gašpar Požgaj (libertinus)

 20. Mihalj Naopek

 21. Blaž Jegud

 22. Tomo Jegud

 23. Andrija Kovač

 24. Juraj Goričanec

 25. Juraj Pintarek

 26. Ivan Tisa

 27. Stanislav Horvat

 28. Mihael Horvat

 29. Ivan Petrekov

 30. Blaž Žuč

8. Goričan

 

 1. Ivan Tisa

 2. Juraj Habuš

 3. Blaž Tkalec

 4. Đuro Varga

 5. Blaž  Šamec

 6. Marko Škrinjar

 7. Gregor Ori

 8. Stjepan Tisa

 9. Stjepan Ori

 10. Martin Malek

 11. Vinko Čočet

 12. Ivan Borjak

 13. Mihael Ivanuš

 14. Stjepan Mardatko

 15. Ivan Lončar

 16. Toma Bašnec

 17. Matija Bak

 18. Stjepan Lesičak

 19. Toma Faluži

 20. Martin Tisa

 21. Juraj Tisa

 22. Matija Tomaško

 23. Blaž Lovrek

 24. Stjepan Varšić

 25. Juraj Horvat

 26. Ivan Varga

 27. Mihaljevčanin

 28. Nikola Vajda

(Hajdones)

 1. Matija Salaj

 2. Matija Žvarkenjak

 3. Martin Horvat

 4. Matija Čavlek

 5. Stjepan Poimo - jest

 6. Ivan Horvat

 7. Marko Proden

 8. Juraj Veščić

 9. Ivan Varga

 10. Angelia Kalšan

 11. Nikola Hajder

 12. Grga Ori

 13. Mihael Varšić

 14. Juraj Postolija

 15. Juraj Kapitanić

 16. Martin Gucman

 17. Ivan Lovrek

 18. Matija Ficko

 19. Nikola Kalan

 20. Juraj Kosari

 21. Nikola Jegjud

 22. Ivan Novinić

 23. Matija Lesjak

 24. Mihael Šestak

 25. Ivan Derk

 26. Jakob Špoljar

 27. Stjepan Tisa

 28. Stjepan Ištvanec

 29. Juraj Tisa

 30. Ivan Piškorić

 31. Juraj Zadravec

 32. Ivan Taluš

 33. Marko Guti

 34. Martin Šamec

 35. Marko Vajda

 36. Stjepan Legradi

 37. Stjepan Tisa

 38. Martin Šatora

 39. Luka Valent

 40. Mihael Ivane

 41. Nikola Talas

 42. Toma Bregović

 43. Matija Ferenčak

 44. Matija Kelemin

 45. Juraj Sabol

 46. Andrija Talatić

 47. Ivan Varga

 

II. Popis kućegospodara u selima župe Sv. Juraj u Trnju iz 1698. godine

 

1. Goričan

Gulin

Tisaj (3)

Blažina

Mesarić (2)

Kiš (2)

Derk

Herdek(2)

Sačer

Vlah

Malek (2

Androšec

Ciganović

Šavora

Vražić

Bosnić

Čača

Gulin

Kos

Varošanec

Mesar

Ivarim

Fileša

Ranec

Kovač

Jakšić

Kadaš

Tekely

Hađikan

Lesničak

Zadravec

Marđetk

Šestak

Bešenti

Komor

Švabelj

Sabol

Pišurin

Čizmasija

Broz

Gergan

Vuk

Požgaj

Gudlin

Sabol

Vesak

Pezdemši

 

2. Hodošan

Horvat (2)

Kovač (2)

Glad (2)

Kučandi

Mlinar

Sabol (20)

Renović

Hat(l)

Grulia

Naranđa

Žaludec

Zadravec

Kranjec

Hađokan

Štefok

Kraljevčan

Sečen

 

3. D. Hrašćan

Blagus

Čemerika

Žnidarić

Kerovec (2)

Venci

Barić

Kos

 

4. Turčišće

Tompa (2)

Pintar

Vadlja

Labazan

Bingez

Vlahek

Varović

Varga

Čizmazija

Huljata

Švabel

Beremeni

Tomašić

Krčmar

Božić

Henžegović

Lepen

Daragi

Fiškuš

Pogor

Sokol

Dambor

Drevenkar

Novosel

Mesek

Makaru

Hegeduš

Jalšovec

Regavi

Kranjec

Marak

Pintek

 

5. Dvorišće

Valjar

Gregorić

Mlinar

Lepen

 

6. D. Pustakovec

Simončić

Gašparić

Sinko

Bergo

Kencelja

 

7. Sv. Juraj

nema

 

8. Palinovec

Dojčić

Vlah

Tkalec

Zagorec

Varga (2)

Žigri

Merđatko (3)

Švenda

Kovač

Komori

Horvat

Bukovčak

Faić

Loparić

Munjak

Tomek

Novak

 

9. Čehovec

Švenda (2)

Černeli

Kramar

Lovrek

Naopak

Ilijaš

Egyit

Jurmić

Vadaš

Tkalec

Zagorec

Puštaj

Mikovila

Prenožić

Cesar

Strahija

Jurmić

ud. Školnika

Vlah

 

Usporedimo li ova dva popisa domaćinstava župe iz 1660. i 1698. godine, vidimo da je broj domaćinstava prigodom popisa 1698. g. bio manji. Razlog tomu valja tražiti u činjenici što je narod župe zbog nemira, ratova i redovitog zimovanja carske vojske u Međimurju nakon tragedije obitelji Zrinskih, morao puno prepatiti. Narod je napuštao svoju zemlju odlazeći u druge krajeve.

 

Vrlo su zanimljiva neka prezimena, koja su nastala bilo kao dodatak imenu, nadimak („cona") bilo kao iskrivljeno čitanje samog prezimena. Tako npr.: Pojmo-jest (Goričan),Žuč, Dovečeri, Žaludec, Makarun, Naopak, Čemerika, Glad, Pezdemsi. Prezime Jeđut ili Jeđud nastalo je od krivog izgovora riječi Egyit (=Egidius), a današnje često prezime u župi Hranjec, od Kranjec (čovjek koji je došao iz Kranjske). Seljenja su bila, čini se, vrlo rijetka. Ako je netko doselio, onda je dobio novo prezime: Kranjec, Zbregač (,,z brega"), Kraljevčan (iz D. Kraljevca), Zagorec (iz Zagorja), Bosnić (iz Bosne), Varošanec (iz „varoši", grada), Mihaljevčanin (iz Mihaljevca), Podravec (iz Podravine). Najčešća su imena: Juraj, Stjepan, Ivan, Mihaij, Tomo, Blaž, Matija i Nikola.

Župa Sv. Juraj u Trnju tada je brojila 1.370 stanovnika.

U Međimurju je tada živjelo 26.771 katolika. Pojedine župe imale su sljedeći broj duša: Štrigova 3.377, Sv. Juraj na Bregu 3.300, Legrad 2.797, Selnica 2.523, Sv. Mihalj (Mihovljan) 2.414, Prelog 2.268, Belica 1.913, (Mala) Subotica 1.698, Nedelišce 1.499, Vidovec 1.432, Sv. Martin na Muri (Pomorje) 1.248, Podturen (Sv. Martin pod Turnjem) 982. Na ovom mjestu treba spomenuti da 1698. g. još nisu postojale posebne župe u Dekanovcu, Draškovcu, D. Dubravi, Goričanu, Kotoribi, Sv. Mariji, Macincu, G.  Mihaljevcu i Vratišincu, a sjedište današnje župe Čakovec nalazilo se u Mihovljanu odakle je 1789. godine preneseno u Čakovec.

Goričan je pripadao župi Sv. Juraj u Trnju, Sv. Marija, D. Dubrava, i Kotoriba pod'Vidovec, Draškovec pod Prelog, Dekanovec pod Belicu, Vratišinec pod Selnicu, Macinec pod Nedelišće, Gornji Mihaljevec pod Sv. Juraj na Bregu (Lopatinec).