IV. Dodatak

 

Izdanje:

Juraj Kolarić Sveti Juraj u Trnju (Međimurje), ŽU Sveti Juraj u Trnju i KS, Zagreb, 1984.

Str. 133.  - 140.

Objavljujemo dozvolom autora prof. dr. Juraja Kolarića, svećenika, na čemu posebno zahvaljujemo.

Molimo da kod citiranja navedete originalni izvor ili kontaktirate autora.

 

III. Popis domaćinstava 1984. godine

 

 

1. Čehovec

 1. Bađari

 2. Baksa

 3. Baranašić

 4. Bengez (3)

 5. Beti

 6. Bihar

 7. Blažeka (16)

 8. Cvetko

 9. Čanadi

 10. Čavlek (2)

 11. Dolenec

 12. Frančić

 13. Gašparić (2)

 14. Glavak

 15. Glavina

 16. Grabant (2)

 17. Habuš

 18. Hađikan

 19. Hedarić

 20. Hegeduš (2)

 21. Hižman

 22. Hlišć

 23. Hohnjec

 24. Horvat

 25. Hozjak

 26. Hozmec

 27. Jalšovec

 28. Jeđud (5)

 29. Jurcan

 30. Jurčec (3)

 31. Ilijaš (3)

 32. Katona

 33. Kivač (4)

 34. Kolar

 35. Kolarek

 36. Kolarić

 37. Kolonić

 38. Korpar

 39. Kramar (10)

 40. Kuhanec (3)

 41. Kupec

 42. Kutnjak (4)

 43. Lisjak (2)

 44. Lončarić

 45. Malek

 46. Matas

 47. Matić (6)

 48. Mesarić

 49. Mihac (3)

 50. Mihocek (3)

 51. Mikec

 52. Miščin

 53. Novak (2)

 54. Novosel

 55. Pavčec

 56. Pavlic

 57. Perković

 58. Pigac

 59. Poreduš

 60. Purić (3)

 61. Rep (2)

 62. Sinković (3)

 63. Sokač

 64. Strahija

 65. Strnišćak (2)

 66. Šavora

 67. Šestak

 68. Šipek

 69. Švenda

 70. Tišljarić

 71. Tisaj

 72. Tizaj

 73. Trstenjak

 74. Turek

 75. Vadlja (7)

 76. Vagaj (2)

 77. Vidović

 78. Višnjić

 79. Višnić

 80. Vuk

 81. Žeželj

 

2. Donji Hrašćan

 1. Barić (10)

 2. Baranašić (3)

 3. Branilović (9)

 4. Bukal

 5. David

 6. Držanić

 7. Gregoran

 8. Gudlin (2)

 9. Habula

 10. HalićHabijan

 11. Dađikan (3)

 12. Hegeduš (5)

 13. Horvat (2)

 14. Ilijaš

 15. Ivković(5)

 16. Jalšovec(2)

 17. Jesenović(2)

 18. Jurčec(4)

 19. Kerovec (2)

 20. Kocijan(4)

 21. Kolarić (21)*

 22. Koprivec

 23. Kovač

 24. Kramar

 25. Kukec (2)

 26. Lepen

 27. Lončarić (2)

 28. Loparić

 29. Magdalenić

 30. Makar

 31. Mesarić

 32. Mikac

 33. Mikloška (5)

 34. Novak (14)

 35. Patafta

 36. Pavlic (2)

 37. Pozderec(2)

 38. Purgar

 39. Rodi

 40. Sabol(3)

 41. Savić

 42. Serc

 43. Sermek

 44. Setnik (4)

 45. Šmit

 46. Štampar

 47. Švec

 48. Tkalec

 49. Toplek

 50. Tretnjak

 51. Vadlja

 52. Vidović (5)

 53. Vlahek

 54. Vlašić

 55. Zadravec (3)

 56. Zorko

 57. Zrna (17)

 58. Žarn 

*Prema Leksiku prezimena Socijalističke Republike Hrvatske (Za­greb, 1976.), 307.-308., najviše prezimena Kolarić, nakon Zagreba (194) nalazi se u Donjem Hrašćanu (103). Međutim, prvi put prezime Kolarić nalazimo u jednom dokumentu iz 1756. g. Prema tomu, Kolarići su doseljenici, najvjerojatnije iz Podravine ili iz okolice Karlovca, a u Međimurje su se doselili bježeći pred Turcima (Usp. Kanonska  vizitacija  1756., 272.).

 

3. Donji Pustakovec

 1. Barić (3)

 2. Blagus (2)

 3. Blažeka (2)

 4. Blažinčić (5)

 5. Borović (5)

 6. Božek

 7. Brisar

 8. Čonka

 9. Hajdinjak

 10. Hatlak

 11. Herman

 12. Hlišć

 13. Horvat (4)

 14. Hrastić

 15. Ivković (5)

 16. Jančec (8)

 17. Jasnić

 18. Kalodi

 19. Koštrban

 20. Kovačić

 21. Kos (2)

 22. Kramar (6)

 23. Krznar

 24. Kuhar

 25. Maltarić

 26. Matić

 27. Mačak

 28. Meglić (4)

 29. Mihocek (3)

 30. Mikec

 31. Novak

 32. Logažar

 33. Pintar

 34. Postrašija

 35. Sabol

 36. Sinković

 37. Srnec

 38. Strahija

 39. Šegović

 40. Šopar

 41. Švenda

 42. Vidović

 43. Vincek

 44. Zadravec

 45. Zelenić 

 

4. Hodošan

 1. Andročec (2)

 2. Baranašić (7)

 3. Barić (4)

 4. Bašnec

 5. Belovari

 6. Bengez (2)

 7. Bergovec

 8. Bihar (3)

 9. Blagus (20)

 10. Blažinčić

 11. Branilović (2)

 12. Čavlek (2)

 13. Čeh (4)

 14. Čemerika

 15. Čanadi (2)

 16. Čonka

 17. Dominić (2)

 18. Glad

 19. Granatir

 20. Gregoran (3)

 21. Hađikan

 22. Hegeduš

 23. Hertarić (4)

 24. Horvat (4)

 25. Hošnjak (2)

 26. Hranjec (4)

 27. Hržić

 28. Igrec

 29. Ilijaš

 30. Ivković

 31. Jambrošić

 32. Janković (2)

 33. Jurčec (7)

 34. Jurmić (2)

 35. Kenjereš

 36. Kiš (3)

 37. Kolarić (3)

 38. Kolac

 39. Kontrec

 40. Kosir

 41. Košak (4)

 42. Kovač (7)

 43. Kovačić

 44. Kozjak

 45. Kranjčec (3)

 46. Krznar

 47. Kučandi

 48. Kudec

 49. Kuhanec (6)

 50. Kuhar

 51. Kukec

 52. Kuzmić

 53. Lepoglavec

 54. Lončarić (3)

 55. Magdalenić (3)

 56. Marđetko

 57. Markač (2)

 58. Makati

 59. Mate (3)

 60. Mati (2)

 61. Matešić

 62. Matić

 63. Matošić (2)

 64. Mesarić (3)

 65. Mihac

 66. Mikec

 67. Mlinarić (2)

 68. Murk

 69. Naranđa (11)

 70. Novak (8)

 71. Nushol

 72. Orehovec

 73. Ovčar (2)

 74. Ožura (2)

 75. Pahek

 76. Pandur (10)

 77. Pavlic

 78. Pigac

 79. Pintar

 80. Pintarić (6)

 81. Pongrac

 82. Postrašija (2)

 83. Purgar (5)

 84. Purić (15)

 85. Režek

 86. Rodi

 87. Ružić

 88. Sabol (15)

 89. Sanjković

 90. Slamek

 91. Sinković

 92. Sinko

 93. Sermek

 94. Smolek (3)

 95. Srpak

 96. Sršan

 97. Strahija (4)

 98. Strnišćak        

 99. Šiminić

 100. Špirk

 101. Špoljar

 102. Škorjanec

 103. Šmit

 104. Šupljika

 105. Švec

 106. Tišljarić (4)

 107. Tompić

 108. Tot (2)

 109. Varošanec

 110. Vagaj

 111. Vadlja (14)

 112. Vidović(6)

 113. Višnić

 114. Višnjić

 115. Vlah

 116. Vlahek(12)

 117. Vojković

 118. Vuk (8)

 119. Zelenić (2)

 120. Zorko(4)

 121. Zrna (8)

 122. Žerdin 

 

5. Palinovec

 1. Baranašić (22)

 2. Bacinge

 3. Balent (2)

 4. Bengez (2)

 5. Bister

 6. Bistrović

 7. Blagus (4)

 8. Blažinčić (3)

 9. Bobetić

 10. Brisar (2)

 11. Brumen (2)

 12. Budimir

 13. Cirkvenčić

 14. Čanadi (7)

 15. Čemerika (3)

 16. Dobrovoljec

 17. Dodlek

 18. Dolenec (2)

 19. Drvenkar

 20. Đuran

 21. Fileš (2)

 22. Glavak (2)

 23. Godinić

 24. Gosarić (2)

 25. Grabrović (3)

 26. Gregoran

 27. Habuš (4)

 28. Hajdarović

 29. Hanić (2)

 30. Hegeduš

 31. Hlišć (2)

 32. Horvat (25)

 33. Hranjec (2)

 34. Ivoš

 35. Jančec

 36. Jankolija

 37. Jeđud

 38. Juras

 39. Jurčec

 40. Kenjereš (2)

 41. Kerovec (3)

 42. Kolac (3)

 43. Kolarić (3)

 44. Kontrec

 45. Koprivec

 46. Korpar

 47. Košak

 48. Krčmar

 49. Krznar

 50. Kukec

 51. Lajtman

 52. Lisjak

 53. Lončarić (6)

 54. Lovrenčić (4)

 55. Malek

 56. Maltar

 57. Marcinjaš (3)

 58. Marciuš (5)

 59. Martan

 60. Matošić

 61. Matić

 62. Meglić (2)

 63. Mesarek (4)

 64. Mihocek (2)

 65. Modrinjak

 66. Molnar

 67. Novak (3)

 68. Orehovec

 69. Petermanec

 70. Petrov

 71. Plevnjak (2)

 72. Posavec

 73. Puhanić

 74. Purić

 75. Radović

 76. Rojko

 77. Sabol (3)

 78. Sakač

 79. Smolek

 80. Srnec

 81. Srpak (2)

 82. Strahija

 83. Strnišćak

 84. Šimunko

 85. Šipuš  (2)

 86. Šoltić (2)

 87. Špirk  (2)

 88. Švec

 89. Talan

 90. Tišljarić

 91. Tkalec

 92. Tomašek

 93. Tomašić (2)

 94. Vadlja

 95. Varošanec

 96. Varović (2)

 97. Vidović (6)

 98. Vinković

 99. Vitković

 100. Vražić

 101. Vrbanec

 102. Vuk

 103. Zagorec

 104. Zebec

 105. Zelenić (5)

 106. Zrna (2)

 107. Žvorc (3)

 

6. Sv. Juraj u Trnju

 1. Andročec

 2. Baranašić (2)

 3. Blagus

 4. Blažinčić

 5. Branilović (3)

 6. Brezničar  (3)

 7. Cerovec

 8. Čavlek (7)

 9. Čonka

 10. Detoni

 11. Dolenec

 12. Dragičević

 13. Đaković

 14. Fajić (2)

 15. Frančić (2)

 16. Furdi

 17. Granatir

 18. Grozdek

 19. Habuš

 20. Halić (2)

 21. Harandi

 22. Horvat

 23. Jakšić

 24. Jurčec

 25. Kerovec

 26. Kivač

 27. Kočila

 28. Kolar (3)

 29. Kolarić

 30. Kolonić (4)

 31. Kontrec

 32. Koren (2)

 33. Kovač (2)

 34. Korpar

 35. Kovačić

 36. Matić (2)

 37. Matković

 38. Marcinjaš

 39. Molnar

 40. Mesarić

 41. Naranđa

 42. Novak

 43. Pandur

 44. Perković

 45. Purgar

 46. Sabol

 47. Smolek

 48. Šavora

 49. Šipuš

 50. Švenda (3)

 51. Šopar

 52. Vadlja (2)

 53. Vagaj(2)

 54. Vuk (2)

 55. Zadravec (4)

 56. Zrna (3)

 

7. Turčišće

 1. Babić (2)

 2. Bajnec

 3. Baranašić

 4. Barlović

 5. Biber

 6. Blagus

 7. Blažić

 8. Božić

 9. Branilović

 10. Brumen

 11. Cikač

 12. Čanadi

 13. Čemerika

 14. Dodlek

 15. Drvoderić

 16. Feliks

 17. Furdi

 18. Fuček

 19. Gavez

 20. Glad

 21. Goričanec

 22. Hali (2)

 23. Hanić

 24. Hegeduš

 25. Horvat (2)

 26. Horvatić (4)

 27. Hren

 28. Jalšovec (2)

 29. Jančec(7)

 30. Juračić

 31. Juras

 32. Jurčec

 33. Karajić

 34. Katančić

 35. Kenjereš

 36. Klemenčić

 37. Klobučarić

 38. Kocijan

 39. Kolar

 40. Kolarić (2)

 41. Kontrec (3)

 42. Koren

 43. Košak

 44. Kovač

 45. Kranjec

 46. Krčmar

 47. Krnjak

 48. Lacković (2)

 49. Lah (2)

 50. Legin

 51. Lepen

 52. Lovrek

 53. Lovrenčić

 54. Maltarić

 55. Mandli

 56. Matošić

 57. Mesarek(4)

 58. Mesarić

 59. Mezga (3)

 60. Mihalec

 61. Mihocek

 62. Mikec

 63. Mikulić

 64. Mislović

 65. Mučić

 66. Nevestić

 67. Novak (11)

 68. Novaković

 69. Patafta (9)

 70. Pavlic

 71. Petermanec

 72. Peras

 73. Perčić

 74. Petak

 75. Pintar (3)

 76. Purgar

 77. Purić

 78. Remenar

 79. Sabadi

 80. Sabol (2)

 81. Sabolek

 82. Sanjković

 83. Sire

 84. Slana

 85. Slaviček

 86. Sokač

 87. Srpak (2)

 88. Stanković (2)

 89. Šipuš

 90. Špilek (4)

 91. Štimec (7)

 92. Tomašek (2)

 93. Tomašić (2)

 94. Tompić (6)

 95. Toplek (2

 96. Vidović (2)

 97. Vinković

 98. Vlahek

 99. Vojković

 100. Vranović

 101. Vrhar     (4)

 102. Vuk

 103. Zobić

 104. Zrna

 105. Žvorc (5)

 

8. Dvorišće

 1. Biber

 2. Dolenec

 3. Glad

 4. Jurčec

 5. Kolarić

 6. Kolar

 7. Malović

 8. Mesarek

 9. Petek

 10. Sanjković

 11. Setnik

 12. Švenda

 13. Vrbanec

 14. Vrhar