IV. Dodatak

 

Izdanje:

Juraj Kolarić Sveti Juraj u Trnju (Međimurje), ŽU Sveti Juraj u Trnju i KS, Zagreb, 1984.

Str. 141.  - 142.

Objavljujemo dozvolom autora prof. dr. Juraja Kolarića, svećenika, na čemu posebno zahvaljujemo.

Molimo da kod citiranja navedete originalni izvor ili kontaktirate autora.

 

IV. Inventar sakralnih objekata u župi S. Juraj u Trnju

 

Sv. Juraj u Trnju

 1. Župna crkva Svetog Jurja
 2. pilek sv. Florijana

Čehovec

 1. kapela sv. Roka
 2. pilek Isus svijeta premišljava
 3. pilek Sv. obitelji
 4. pilek sv. Ivana Nepomuka

 

 Hodošan

 1. kapela sv. Ivana Nepomuka

 2. pilek Presv. Trojstva

 3. kip Bezgrešne Djevice Marije

 4.  3 raspela

D. Hrašćan

 1. kapela Sv. obitelji

 2. pilek Sv. obitelji

Turčišće

 1. pilek sv. Florijana

 2. dva manja pileka

 3. 1 raspelo

 4. trošni pilek Kraljice apostola

D. Pustakavec

 1. pilek Presv. Trojstva

 2. 1 raspelo

Palinovec

 1. kapela Presv. Trojstva

 2.  pilek sv. Roka

 3. 1 raspelo

 4. Isus svijeta premišljava (Žalosni Isus)