IV. Dodatak

 

Izdanje:

Juraj Kolarić Sveti Juraj u Trnju (Međimurje), ŽU Sveti Juraj u Trnju i KS, Zagreb, 1984.

Str. 142.  - 144.

Objavljujemo dozvolom autora prof. dr. Juraja Kolarića, svećenika, na čemu posebno zahvaljujemo.

Molimo da kod citiranja navedete originalni izvor ili kontaktirate autora.

 

 

IZVORI I LITERATURA

A) IZVORI

1. Neobjavljeni izvori

Arhiv župe Sv. Juraj u Trnju:

Aliquot data pro Libro memorabilium parochiae S. Goergii in Spinis I (L. M. I)

Liber memorabilium parochiae S. Georgii in Spinis II (L. M. II)

Matica krštenih od 1. I. 1754. do 2. II. 1949., sv. I-V.

Matica vjenčanih od 1. I. 1754. do 2. II. 1949., sv. i-IV.

Matica umrlih od 1745. do 1949., sv. i-VI.

Nadbiskupski arhiv u Zagrebu, Kanonske vizitacije bekšinskog arhiđakonata:

g. 1640.,1649.         Protokoli br. VI/I 7-28.

g. 1660.                   Protokoli br. 70/la, 10-12.

g. 1669.,1672.         Protokoli br. 7/VII, 12-112.

g. 1698.                   Protokoli br. 71/11, 247-255, 326.

g. 1699.,1701.         Protokoli br. 72/III, 373, 509.

g. 1716.,1720.         Protokoli br. 73/IV, 120-124, 218.

g. 1747., 1748., 1756. Protokoli br. 75/VI, 80-82, 110-113,270-272.

g. 1760.                   Protokoli br. 76/VII, 53-56.

g. 1768.                   Protokoli br. 78/IX, 171-183,278.

g. 1771.                   Protokoli br. 79/X, 53-58.

g. 1774.                   Protokoli br. 80/XI, 1-5.

g. 1779.                   Protokoli br. 81/XlI, 113-123.

g. 1793.                   Protokoli br. 82/XIII, 46-53.

g. 1802.                   Protokoli br. 83/XIV, 37.

g. 1822.                   Protokoli br. 84/XV, 97-103.

g. 1841.                   Protokoli br. 85/XVI, 106-114.

g. 1864.                   Protokoli br. 87/XVI11,121-128.

g. 1897.                   Protokoli br. 88/XIX, 85-87.

g. 1912.                   Protokoli br. 88/XIX, 207-214.

DOMINIK KOLARIĆ, Hrašćanski zapisi (rukopis) 2 sv. (D. Hrašćan, 1947.).

DOMINIK KOLARIĆ, Moje uspomene (rukopis) (D. Hrašćan, 1968.).

2. Objavljeni izvori

BUTURAC JOSIP, Popis župa zagrebačke biskupije od god. 1334. (Zagreb,  1944.):   Kulturno  poviestni zbornik zagrebačke nadbiskupije. I, 408-454.

BUTURAC JOSIP, Popis župa zagrebačke biskupije g.  165; Croatia sacra 15-16 (Zagreb, 1938.)

IVAN KUKULJEVIĆ, Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae I-III (Zagreb, 1861. -1862.).

RAČKI  FRANJO, Popis župa zagrebačke biskupije 1334. i 1501. godine: Starine IV (1872) 1-29.

IVAN TKALČIĆ , Monumenta Historica Episcopatus Zagrabiensis I-II (Zagreb, 1873. - 1874.)

B) LITERATURA

BEDEKOVIĆ JOSIP, Natale solum magni ecclesiae doctoris sancti Hieronymi in ruderibus stridonis occultum (Neostadii Austriae MDCCLII).

BUČAR FRANJO, Povijest reformacije i protureformacije u Međimurju i susjednoj Hrvatskoj (Varaždin, 1913.).

HORVAT ANĐELA, Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međimurju (Zagreb, 1956.).

HORVAT RUDOLF, Poviest Međimurja (Zagreb, 1944.).

JELAVIĆ PETAR, Hrvati u borbama za oslobođenje sjevernih krajeva Jugoslavije: Međimurja, Prekomurja, Koruške i Štajerske (Zagreb, 1940.).

NOVAK IVAN N, Istina o Međimurju (Zagreb, 1907.).

ŠIŠIĆ FERDO, Kako je Hrvatska izgubila Međimurje godine 1860./61.    Obzor,   spomen-knjiga   1868. - 1935.   (Zagreb, 1936.).

ŠKAFAR IVAN, Prekmurski del beksinskega arhidiakonata do leta 1400.: Croatica christiana periodica III, 4 (1979.) 9-50.

SABLJAR VINKO, Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije (Zagreb, 1866.).

ŽGANEC VINKO, Međimurje u svojim pjesmama (Zagreb, 1957.).

KAPUN VLADIMIR, Međimurje 1918. godine (Čakovec, 1982).

RADOSLAV LOPAŠIĆ, Prilozi za poviest protestanata u Hr­vatskoj: Starine 26 (1893) FRANJO RAČKI, Izprave o uroti bana Petra Zrinskoga i kneza Frane Frankopana (Zagreb, 1873.)