Mješoviti pjevački zbor Župe

povratak na stranice zbora

Zbor 2007. godine

 

POPIS PJEVAČA 2007./08. GODINE

 

1. Vlado Sinković, počasni doživotni kantor

 

 1. Nenad Glavak,  glavni kantor   
 2. Dolores Hegeduš, pomoćni kantor 
 3. Ivan Sinković
 4. Božidar Kolarić
 5. Ana Kolarić
 6. Martin Kolarić
 7. Lucija Kolarić
 8. Ivan Zrna
 9. Hrvoje Barić
 10. Marta Barić
 11. Tomislav Mihac
 12. Dragutin Vugrinec
 13. Stjepan Zrna
 14. Josip Herman
 15. Emilija Herman
 16. Pavao Jančec
 17. Đuro Srnec
 18. Mirjana Srnec
 1. Ivan Hegeduš

 2. Barbara Hegeduš

 3. Đurđica Čavlek

 4. Vera Zrna

 5. Nevenka Tomašek

 6. Natalija Steyskal

 7. Agneza Brisar

 8. Agneza Bađari

 9. Zlata Hegeduš

 10. Mirjana Fleten

 11. Ružica Mesarek

 12. Katarina Purić

 13. Jelena Kivač

 14. Elizabeta Matijaško

 15. Martin Recek

 16. Jurica Recek

 17. Štefica Borović

 18. Ljubica Barić

 19. Karla Barić

 20. Milica Lisjak

 21. Emilija Mlinarić

 22. Gela Marciuš