Broj 2.

Za tisak je pripreman početkom 2004. godine.

Župljanima je na ruke stigao 14. ožujka 2004. godine.

 
 

  

Izbor tekstova i slika

Klikom izaberite tekst koji želite 

 

Želite li vidjeti ili ispisati cijeli list otvorite ga ili skinite u *.pdf formatu (veličina oko 4 Mb

(skenirane stranice)

   

1. Uskrsna poruka župnika Darka

2. Ivana Gavran - pjesma "Pitanje"

3. Interwiev -. vlč. Goran Novak

 

Ù Povratak na stranicu Glasnika  Ù

F Povratak na župnu stranicu  F