Broj 3.

Za tisak je pripremljen u travnju 2004. godine.

Župljanima je na ruke stigao 11. travnja 2004. godine.

 

 
 

 

Izbor tekstova i slika

Klikom izaberite tekst koji želite 

Želite li vidjeti ili ispisati cijeli list otvorite ga ili skinite u

*.pdf  formatu (veličina oko 1,1 Mb)

 

 

 

1. Uvodna riječ urednika

2. Obraćanje župnika

3. Križni put mladih

4. Biskupova propovijed

5. Sveti Juraj

6. Interwiev: vlč. Mladen Vuk

 

 

Ù Povratak na stranicu Glasnika  Ù

F Povratak na župnu stranicu  F