Broj 4.

Za tisak je pripremljen u rujnu 2004. godine.

Župljanima je na ruke stigao 26. rujna 2004. godine.

 
 

 

Izbor tekstova i slika

Klikom izaberite tekst koji želite

Želite li vidjeti ili ispisati cijeli list otvorite ga ili skinite u

*.pdf formatu

(veličina oko 1,1 Mb)

 

   

1. Uvodna riječ župnika Darka

2. Proštenje i blagoslov u Čehovcu

3. Puna verzija članka o Blaženoj Djevici Mariji Kraljici

4. Sveta pričest i Sveta potvrda (fotografije)

5. Priča za zabavu

6. Mladi u Šibeniku

 

 

Ù Povratak na stranicu Glasnika  Ù

F Povratak na župnu stranicu  F