Crkveni odbor Župe Sveti Juraj u Trnju

 

Kroz čitavu našu starodrevnu povijest župe na pomoć župnicima postojao je Crkveni odbor s funkcijom materijalne i duhovne pomoći župi i župljanima. Povijesne knjige bilježe mnoge znamenite pojedince, odbornike, koji su svaki brinući se za svoje seosko crkveno poslanje, zajednički doprinosili cjelokupnom dobru za čitavu župnu zajednicu. Stoga je i uloga svakog crkvenog službenika da koristeći u ime mještana svoje odabranje, koristi povlasticu da zajedno sa mjesnim župnikom radi na dobrobit i spasenja duša povjerene zajednice.

Tražeći po arhivu župe naišao sam na staru, može se reći, vrijednu fotografiju, Crkvenog odbora, tj. utemeljitelja Zadruge u Svetom Jurju u Trnju iz 1934. godine.

 

(Stoje nadzorni odbornici: Egid Žvorc, Karlo Lacković, Dominik Kolarić, Ivan Janković, upravni odbornik Alojzije Purić i tajnik Valentin Švenda. Sjede: upravni odbornik Andro Gregoran, predsjednik Pavao Čavlek, nadzorni odbornik vlč. Andrija Ficher, blagajnik Ivan Perković i nadzorni odbornik Lenard Vincek.)       

 

Među odbornike župe uvijek su se birali odlični muževi koji su svjedočeći svoju vjeru pokazivali primjer kreposnog i vjerničkog svjedočenja Boga. Mještani iz svih sedam sela još i danas su ponosni na svoje predstavnike.

Župnik Darko Kelemenić je 2006. godine rekao:

            "Župnici prije mene imali su svoje odbornike koji i danas iako nisu aktivni članovi, radi godina, bolesti, inih razloga, spremni su svojim iskustvom i savjetom pomoći u ostvarivanju duhovnih i materijalnih potreba župe. Stoga bi se ovim putem htio zahvaliti svima njima, a pokojnima neka dragi Bog bude vječna nagrada.

            Došavši na župu 1999. godine formirao sam novi Crkveni odbor koji mi je kao mladom svećeniku pružio oslonac na tako velikoj župi da sam mogao započeti sa pastoralnim radom.

            Ovdje donosimo zajedničku fotografiju snimljenu 2003. godine prilikom božićnih blagdana. Na žalost odbornik iz Turčišća Lenard Košak prerano nas je napustio i otišao u vječnu domovinu. Budući da iz svakog mjesta mora biti jedan član, a mjesto Turčišće bilo je ispražnjeno, okupili smo se da bi danas imali ove stalne članove Crkvenog odbora.

 

Članovi Crkvenog odbora 2003.:  stoje: Božidar Kolarić iz Donjeg Hrašćana,  Ivan Hegeduš iz Čehovca, Zdravko Halić iz Svetog Jurja u Trnju, Ivan Sinković iz Donjeg Pustakovca, Ivan Čavlek iz Hodošana i Zvonko Zrna iz Hodošana, a sjede: Stjepan Baranašić iz Palinovca, vlč. Darko Kelemenić i danas pokojni Lenard Košak iz Turčišća.

Na slici nema odbornika Augusta Špileka i Bojana Kolarića iz Turčišća.

 

 

 

 

 

Crkveni odbor Župe

 

 

 

 

(Vlč. Darko Kelemenić, župnik)