Mihael (Michael plebanus in Thwrnyncz) oko 1501.

Iako se župa Sveti Juraj u Trnju spominje već u 14. stoljeću, a najvjerojatnije je još starija, ipak ime jednog župnika saznajemo tek 1501. godine.

O tom prvom po redu poznatom pastiru ove župe ne zna se ništa pobliže.

Poznato je da je imao duhovnog pomoćnika (kapelana) po imenu Juraj (Georgius capellanus suus) o čemu svjedoči tek F. Rački, nav. dj. 26.