Juraj Mislečić (Geogius Miszlechich, župnik 1688. - 1700.)

 

Juraj Mislečić rođen je 1662, zaređen za svećenika 1686, a upravu župe preuzeo je nakon smrti M. Blažekovića 1688. godine.

Imao je 40 godina kada je 1692. godine župu posjetio vizitator Nikola Nadaždi. Bio je slaba zdravlja i imao je govornu manu.

Juraj je na sjevernoj strani svetišta uza zid postavio novi oltar, a župnom dvoru nadogradio prvi kat.