Petar Lacković (Peter Lackovich, župnik 1700. - 1701.)

 

Za vrijeme kanonske vizitacije 1701. g. imao je 26 godina. Čini se da je odmah nakon ređenja ostao župnikom. Filozofiju je učio u Beču, a teologiju u Bolonji.

Bio je dobar pjevač.

S njim je boravila na župnom dvoru njegova starica majka, jedan sluga i jedna sluškinja.

Bio je živahne naravi.