Danijel Lengyel (David Daniel Lengyel, župnik 1701. - 1709.)

 

Za kanonske vizitacije 1702. godine imao je 26 godina. Filozofiju je učio u Beču, a teologiju u Bolonji.

Kada se 1701. godine radilo o tome hoće li pavlini iz samostana Sv. Jelene kraj Čakovca pripasti hrvatskoj ili ma­đarskoj crkvenoj provinciji, on je dao divno svjedočanstvo o hrvatskom Međimurju.

Napisao je da u župi Sv. Juraj u Trnju nema niti jednoga Mađara i da on jedino hrvatskim jezikom podjeljuje sakramente ispovijedi i vjenčanja, a odmah nakon toga dodao je: „Ja sam pak Madžar."