Marko Šubarić  (Marco Subarich, župnik 1729. - 1763.)

 

O župniku se vrlo pohvalno izražava J. Bedeković opisujući da djeluje u „župi sv. Jurja viteza i mučenika u Trnju, kraj potoka Sratke, gotovo u središtu mjesta koje se nekoć nazivalo Turinci".

 

Vizitator 1747. godine spominje da župnik ima 50 godina i da župom upravlja 18 godina.

Studirao je filozofiju i teologiju u Beču gdje je bio zaređen za svećenika.

 

Sagradio je novu župnu crkvu jer je prijašnja stradala od potresa 1738. godine.