Andrija Fišer (Andrija Ficher, župnik od 1911_ do 1942.)

U izradi

.